Planowane obrony prac doktorskich

Planowane obrony prac doktorskich

2024

 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  14 maja 2024 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Seroki na temat:

„Biograficzne uczenie się dorosłych dzieci alkoholików. Studium andragogiczne z zastosowaniem analizy wrażliwej na konteksty”.

 

Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG  / Uniwersytet Gdański/

Promotor pomocniczy: dr Radosław Breska   /Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni/

 

Recenzenci:

 1. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM  /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/,
 2. dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ /Uniwersytet Zielonogórski/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  17 maja 2024 roku o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Jolanty Gałeckiej na temat:

 „Przekonania epistemologiczne nauczycieli i ich pedagogiczne implikacje. Studium fenomenograficzne”.

 

Promotor: dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. AMW /Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni/

 

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Maria Groenwald  /Akademia Ateneum w Gdańsku/,
 2. dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ /Uniwersytet Zielonogórski/,
 3. dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT  /Chrześcijańska Akademia Teologiczna  w Warszawie/.

 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  18 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adama Jabłońskiego na temat:

Zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu szkoły w Irlandii. Wokół kulturowych przyczyn niepowodzeń edukacyjnych”.

 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek /Uniwersytet Gdański/

Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Stańczyk profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Recenzenci:

 1. dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW  /Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu/,
 2. dr hab. Przemysław Sadura, prof. UW  /Uniwersytet Warszawski/.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  26 marca 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Arlety Witek na temat:

„Animowane filmy Walta Disneya o księżniczkach jako teksty pedagogiczne”.

 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  / Uniwersytet Gdański/

Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Cackowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:

 1. dr hab. Edyta  Zierkiewicz, prof. UWr  /Uniwersytet Wrocławski/,
 2. prof. dr hab. Zbyszko Melosik / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/.

 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Powtórna recenzja 3

Powtórna recenzja 4


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  26 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Małgorzaty Piechowicz-Bogaczyk na temat:

„Jakościowa analiza życia codziennego bezdomnych kobiet”.             

Promotor:  prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska /Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka /Uniwersytet Warszawski, emeritus/

prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki / Uniwersytet Zielonogórski, emeritus/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  07 lutego 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Michaliny Hładun na temat: „Sztuka recyklingu w szkole. Orientacje nauczycieli wobec nieantropocentrycznego statusu rzeczy w edukacji”.

Promotor:  prof. dr hab. Maria Mendel  / Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

 1. dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO   /Uniwersytet Opolski/,
 2. dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr  /Uniwersytet Wrocławski/,
 3. dr hab. Maksymilian Chutorański, prof. US  /Uniwersytet Szczeciński/ .

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  06 lutego 2024 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Martyny Pilas na temat: „Konflikt uczeń-rodzic-nauczyciel a szkoła jako przestrzeń demokratycznej wspólności. Studium badawcze z perspektywy demokracji niekonsensualnej”.

Promotor:  prof. dr hab. Maria Mendel  / Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

 1. dr hab. Hana Cervinkova  /Maynooth University/,
 2. dr hab. Martyna Pryszmont  /Uniwersytet Wrocławski/,
 3. dr hab. Bohdan Skrzypczak, prof. UW  /Uniwersytet Warszawski/.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Styczeń 2024 - 11:44; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Kwiecień 2024 - 11:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2023

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  12 grudnia 2023 roku o godz. 13.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Aleksandry Zahorskiej na temat:

„Rozwijanie kompetencji badawczych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Badania w działaniu  w laboratorium chemicznym”.

Promotorzy:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska  / Uniwersytet Gdański/

                      prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski  / Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Hanna Gulińska  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
 2. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW  /Uniwersytet Dolnośląski DSW  we Wrocławiu/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  8 grudnia 2023 roku o godz. 12.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr A306 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Agnieszki Skotnickiej na temat:

               „Stawanie się autonomicznym podmiotem w narracjach osób doświadczających fizycznej niepełnosprawności. Studium biograficzne”. 

Promotor:  dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW  /Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni/

Recenzenci:

 1. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM   /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
 2. dr hab. Marcin Wlazło, prof. US  /Uniwersytet Szczeciński/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  8 grudnia 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Joanny Jezierskiej na temat:

„ Wpływ wybranych programów resocjalizacji i czasu trwania izolacji więźniów na zmiany ich obrazu samego siebie i samooceny” .

Promotor:  dr hab. Mieczysław Ciosek profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:

 1. dr hab. Justyna Siemionow profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 2. dr hab. Tadeusz Sakowski, prof. UKJ  /Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  7 grudnia 2023 roku o godz. 11.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Agnieszki Budnik na temat:

„Rekonstrukcja współczesnych dyskursów  zogniskowanych wokół  „ochrony życia”  i  „prawa do aborcji” w Polsce w perspektywie posthumanizmu. Studium pedagogiczne”. 

Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   / Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
 2. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW  /Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  4 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr A306 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Tomasza Solarskiego na temat:

„Udział Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki w kreowaniu kierunków rozwoju i nadzorowaniu pedagogiki polskiej w latach  1951-1958”.

Promotor:  prof. dr hab. Romuald Grzybowski   / Uniwersytet Gdański/

Promotor pomocniczy: dr  Andrzej Kołakowski  / Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Elwira Kryńska /Uniwersytet w Białymstoku/
 2. dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM  / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  9 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Kamili Stępień-Rejszel na temat: „Odmiany całożyciowego uczenia się w świetle analizy karier życiowych 40-letnich mieszkańców Gdyni. Studium biograficzne”.

 

Promotor:  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor Uniwersytetu Gdańskiego  

Recenzenci:

 1. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK    /Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu/
 2. prof. dr hab. Roman Leppert    /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  11 września 2023 roku o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Makowskiej na temat:

„Znaczenia nadawane przez pierwszoklasistów doświadczaniu  wstydu w sytuacjach szkolnych".

Promotor:  prof. dr hab. Maria Groenwald    /Akademia Ateneum w Gdańsku/
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Siegień /Uniwersytet w Białymstoku/

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Ewa Filipiak  /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/,
 2. dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. AMW /Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni/.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2


 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że w dniu 18 stycznia 2023 roku o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr A306 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr Justyny Rogowskiej na temat:
„Nowe technologie w doświadczeniach osób niewidomych. Perspektywa pedagogiczna”.
 
Promotor: dr hab. Grażyna Penkowska profesor Uniwersytetu  Gdańskiego
Recenzenci:
 1. dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW /Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/,
 2. dr hab. Natalia Walter, prof. UAM /Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/.
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Grudzień 2022 - 06:54; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Styczeń 2024 - 11:48; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2022

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  9 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4  w sali nr A306 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Katarzyny Rhode na temat: „Rodzicielskie koncepcje obowiązku szkolnego”.
 
Promotor: prof. dr hab. Maria Mendel  /Uniwersytet  Gdański/
 
Recenzenci:
 1. prof. dr hab. prof. dr hab. Ewa Jarosz   /Uniwersytet Śląski w Katowicach/ 
 2. prof. dr hab. Roman Leppert    /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  23 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4  w sali nr A306 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Platy na temat:

„Mechanizmy kształtowania seksualności i intymności przez osoby w wieku późnej adolescencji. Perspektywa psycho-pedagogiczna”.

Promotor: dr hab. Robert Opora profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:

 1. dr hab. Magdalena Błażek, prof. GUMed   /Gdański Uniwersytet Medyczny/ 
 2. dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ   /Uniwersytet Zielonogórski/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  28 września  2022 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4  w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Małgorzaty Pileckiej na temat: „Propagandowy obraz  świata społecznego w piosenkach dziecięcych”.

 
Promotor:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska  / Uniwersytet Gdański/
 
Promotor pomocniczy:  dr Grażyna Szyling  / Uniwersytet Gdański/
 
 
Recenzenci:
 
 1. prof. dr hab. Ewa Filipiak     /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ 
 2. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW  /Uniwersytet Warszawski/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 
 
 
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  27 września  2022 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4  w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Bartosza Atroszko na temat: „Znaczenia nadawane przez nauczycieli barierom zmiany dominującego modelu kształcenia”.

 

Promotor:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska  /Uniwersytet Gdański/

Promotor pomocniczy:  dr Grażyna Szyling  /Uniwersytet Gdański/

 

Recenzenci:

 1. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW /Dolnośląska Szkoła Wyższa  we Wrocławiu/
 2. prof. dr hab. Henryk Mizerek /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/

 Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  05 lipca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4  w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Rogulskiej na temat:
„Kategoria twórczości w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  / Uniwersytet Gdański/
 
Recenzenci:
1.       prof. dr hab. Józef Górniewicz  /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
2.       prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek   /Uniwersytet Gdański /    
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  07 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Izabeli Pietrowskiej  na temat:
Zasoby polskich i brytyjskich studentów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się warunkujące ich powodzenie edukacyjne”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Teresa Zaniewska /Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie /
Recenzenci:
1.       prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska  /Uniwersytet Warszawski/
2.       dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL /Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/
3.       dr hab. Anna Wasilewska, prof. AMW /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 

 


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że zaplanowana w dniu  02 lutego 2022 roku o godz. 11.00  publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Tomasza Nowickiego odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału  w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 01.02.2022r.

 
Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  02 lutego 2022 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Tomasza Nowickiego na temat:
„Dekonstruując zoo. Ogród zoologiczny w tekstach kultury i praktykach znaczących we wczesnej edukacji”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz  /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM   /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
2. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW  /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  18 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4 w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Agnieszki Deja na temat:
„Rodzinny Dom Dziecka. Pedagogiczne studium przypadku”.
 
Promotor:  dr hab. Jan Papież, prof. uczelni   /Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu/
Promotor pomocniczy: dr Eliza Czerka-Fortuna  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1.      prof. dr hab. Barbara Kromolicka    /Uniwersytet Szczeciński/
2.      prof. dr hab. Andrzej Olubiński   /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że w dniu  14 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4  w sali nr S329 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Agnieszki Drabaty  na temat:
„ Patologiczny Syndrom Unikania Żądań – w stronę krytycznej dekonstrukcji”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Amadeusz Krause  / Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1.      prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz    /Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu/
2.      prof. dr hab. Jacek Błeszyński    /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu /      
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 2. Styczeń 2022 - 16:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 14. Grudzień 2022 - 06:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2021

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że dnia  16 grudnia 2021 roku o godz. 10.30 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Aleksandry Szczesiul  na temat:
Świat życia codziennego młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Narracje uczniów liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi”.
 
Promotor:  dr hab. Sławomira Sadowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:
1.      dr  hab. Beata Antoszewska   /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
2.      dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ   /Uniwersytet Zielonogórski/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału   w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 14 grudnia 2021r.
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,  że dnia  25 listopada 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Piotra Prósinowskiego  na temat:
„ Deweloperzy gier wideo jako wychowawcy”.
 
Promotor:   prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Cackowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzenci:
1.      dr  hab. Witold Jakubowski, prof. UWr    / Uniwersytet Wrocławski/
2.      prof. dr hab. Zbyszko Melosik  /Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53. Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału   w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 23 listopada 2021r.
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają,   że dnia  30 czerwca w sali nr A306 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Mallek-Bojke  na temat:
„Koncepcja muzeum partycypacyjnego i jej potencjał w działaniu muzeum historycznego”.
 
Promotor:  dr hab. Jolanta Kruk  prof. DSW /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/  
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Ewa Przybylska      /Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/
2. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen prof. AMW     /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 
Recenzja 2
Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2021r. o godz. 11.00 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pacewicz-Biegańskiej na temat:

„Nowe konstrukty macierzyństwa w dyskursach intymnego obywatelstwa”.

 

Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz    /Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

1.      dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/

2.      dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/

 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53. Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu   i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 25 czerwca 2021r.


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego informują, że  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pacewicz-Biegańskiej na temat: „Nowe konstrukty macierzyństwa w dyskursach intymnego obywatelstwa”, która miała odbyć się w dniu 07 czerwca o godz. 12.00 zostaje ODWOŁANA ze względu na stan zdrowia Przewodniczącego Komisji.

Informacja o nowym terminie obrony rozprawy doktorskiej zostanie przesłana Państwu odrębnym pismem.

 
 
Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 07 czerwca 2021r. o godz. 12.00 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pacewicz-Biegańskiej na temat:
„Nowe konstrukty macierzyństwa w dyskursach intymnego obywatelstwa”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz    /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
2. dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu  i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 02 czerwca 2021r.
 
 

 


Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 05 marca 2021r. o godz. 11.00 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Szczygła na temat:  
„Uczący potencjał buntu jako kwestia andragogiczna. 
Od analizy biografii do opisu zjawiska”. 
 
Promotor:  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor Uniwersytetu Gdańskiego    /Uniwersytet Gdański/ 
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zamojski  /Uniwersytet Gdański/ 
Recenzenci: 
1. dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ  /Uniwersytet Zielonogórski/ 
2. dr hab. Hanna Solarczyk – Szwec, prof. UMK  /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.  
Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 03 marca 2021r.  
 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 11 stycznia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławy Grzechnik na temat:
„Język i gender podmiotów edukacji.  Krytyczna analiza dyskursu”.
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz / Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/
2. prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek /Uniwersytet Gdański/
3 dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr / Uniwersytet Wrocławski/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 08 stycznia 2021r.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Grudzień 2020 - 11:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: niedziela, 2. Styczeń 2022 - 16:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Rok 2019

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 10 stycznia 2019r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Kisy-Bogorodź na temat:
„Prywatne dyskursy władzy rodzicielskiej”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska   /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Jolanta Zwiernik profesor nadzwyczajny /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Grudzień 2018 - 10:41; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Grudzień 2020 - 11:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Rok 2018

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  20 grudnia 2018r. w sali nr S329 o godz. 11.00  w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pękały–Speer
na temat:
„Społeczne  tworzenie wiedzy w Wikipedii”.  
 
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  /Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie/
2. prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 20 września  2018r. w sali nr A306 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż.  Husseina Bougsiaa na temat:
„Mobile children , mobile parents - “wireless” socialization and learning in digital culture”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Edyta Zierkiewicz profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Wrocławski/
2. dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia   11 lipca 2018r. w sali nr S329 o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Wrony-Meryk na temat:
„Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945 – 1989”.
 
Promotor:  dr hab. Kazimierz Rędziński profesor nadzwyczajny   /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Grzybowski  /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Justyna Gulczyńska  profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet  im. A. Mickiewicza   w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  11 lipca 2018r. w sali nr S329 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zalas na temat:
Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1918-1939”.
 
Promotor:  dr hab. Kazimierz Rędziński profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie/
Recenzenci:
1.      prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdański/
2.      dr hab. Elżbieta Magiera  profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Szczeciński /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia   4 lipca 2018r. w sali nr S329 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Koterwas na temat:
Doświadczenia dydaktyczne w biograficznych  rekonstrukcjach  dorosłych absolwentów”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak profesor nadzwyczajny    /Collegium da Vinci w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego   w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 27 kwietnia 2018r. w sali nr S329 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Abramowicz na temat:
„Przemoc i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej w Polsce”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1.      dr hab. Jan Papież profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2.      dr hab. Jacek Kochanowski  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warszawski /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 25 kwietnia 2018r. w sali nr S329 o godz. 13.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Jendzy na temat:
„Kultury akademickie Uniwersytetu w świetle narracji pracowników naukowych”.
 
Promotor:  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1.      prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek   /Uniwersytet Gdański/
2.      prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak  /Uniwersytet Szczeciński/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Kwiecień 2018 - 12:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: sobota, 15. Grudzień 2018 - 10:42; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Rok 2017

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Phan Thi Tuyet Van na temat:
Investigation into Educational Philosophy in the Context of Vietnamese Higher Education”.
Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen profesor nadzwyczajny /Akademia Marynarki Wojennej  im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
2. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak profesor nadzwyczajny /Collegium da Vinci w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 12.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nguyen Duy Khang na temat:
Problematizing Significant Learning at the University of Gdańsk. The International Students’ Perspective”.
Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Ewa Kurantowicz profesor nadzwyczajny /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/
2. dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 21 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych   w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej          
 mgr Marty Jurczyk na temat:
„Konstruowanie dyskursu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną   w dramowych rekonstrukcjach wychowawców i terapeutów”.
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Dorota Krzemińska /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
2. dr hab. Teresa Żółkowska profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Szczeciński/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 21 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej    
mgr Aleksandry Kurowskiej-Susdorf na temat:
„ Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu  a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych ”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Maria Mendel  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab.  Krzysztof Jakubiak /Uniwersytet Gdański/
2. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  8 czerwca 2017r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Małek na temat:
Wiedza o dziecku w świetle poradników dla rodziców z lat 1918-1970”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. prof. dr hab. Dorota Żołądź –Strzelczyk  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 11 maja 2017r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kowzana na temat:
„ Monografia długu jako urządzenia wychowawczego”.
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
2. dr hab. Helena  Ostrowicka /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 26 stycznia 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kot na temat:
Znaczenia moralne nadawane zagadnieniom bioetycznym przez uczniów oraz ich nauczycieli biologii w liceum ogólnokształcącym”.
Promotor: dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Gdański/  
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Zdzisław Aleksander profesor nadzwyczajny  /Ateneum - Szkoła Wyższa  w Gdańsku /

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Marca na temat:
„Pedagogiczny dyskurs psychologii humanistycznej”
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  /Uniwersytet Gdański/  
Recenzenci:
1. dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Edyta Zierkiewicz /Uniwersytet Wrocławski/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Maj 2017 - 13:13; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 5. Kwiecień 2018 - 12:47; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch