Rada Dziekana

Uchwały Rady Dziekana: 2021

Uchwała nr 01/02/2021 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na  kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 02/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Zakładu 

Uchwała nr 03/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Zakładu

Uchwała nr 04/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zakładu

Uchwała nr 05/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu

Uchwała nr 06/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zakładu

Uchwała nr 07/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu

Uchwała nr 09/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przekształcenia projektu studiów podyplomowych Socjoterapia i Praca z Grupą

Uchwała nr 11/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 12/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia adresów urzędowania, godzin pracy i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 13/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie i programie studiów na kierunku praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia od cyklu 2021-2023

Uchwała nr 14/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika specjalna, studia niestacjonarne II stopnia od cyklu 2021-2023

Uchwała nr 15/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne od cyklu 2021-2026

Uchwała nr 16/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia dwóch modułów specjalnościowych na kierunku pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia dla cyklu 2020-2022

Uchwała nr 01/03/2021r Rady Dziekana wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 marca 2021r. w sprawie utworzenia kursu on-line "Jak pracować online z podopiecznym w placówce edukacyjnej, wsparcia dziennego oraz kuratorskim ośrodku? - Metody aktywizujące z elementami gamifikacji"

Uchwała nr 02/03/2021r Rady Dziekana wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 marca 2021r. w sprawie projektu programu kursu on-line "Jak pracować online z podopiecznym w placówce edukacyjnej, wsparcia dziennego oraz kuratorskim ośrodku? - Metody aktywizujące z elementami gamifikacji"

Uchwała nr 03/03/2021r Rady Dziekana wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 marca 2021r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierownika kursu on-line "Jak pracować online z podopiecznym w placówce edukacyjnej, wsparcia dziennego oraz kuratorskim ośrodku? - Metody aktywizujące z elementami gamifikacji"

Uchwała nr 01/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia liczby miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 

Uchwała nr 02/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie i programie studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2021/2022 

Uchwała nr 03/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne od cyklu 2021-2026

Uchwała nr 04/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu studiów na kierunku dyplomacja studia pierwszego stopnia, stacjonarne w cyklu kształcenia rozpoczętym w roku akademickim 2020-2021

Uchwała nr 05/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu studiów na kierunku dyplomacja studia pierwszego stopnia, stacjonarne od cyklu kształcenia, który rozpocznie się w roku akademickim 2021-2022

Uchwała nr 06/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu studiów na kierunku dyplomacja studia pierwszego stopnia, stacjonarne od cyklu kształcenia, który rozpocznie się w roku akademickim 2021-2022

Uchwała nr 07/03/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Reklama i Marketing Medialny 

Uchwała nr 01/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w strukturze Wydziału Nauk Społecznych od dnia 01 września 2021 r

Uchwała nr 02/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji

Uchwała nr 03/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

Uchwała nr 04/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Uchwała nr 05/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uchwała nr 06/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Diagnostyka psychologiczna sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 07/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Psychologia kliniczna sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 08/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Psychologia przywództwa w organizacjach sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 09/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Psychologia sportu sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 10/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Psychologia transportu sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 11/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Psychotraumatologia sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 12/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 13/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 14/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 15/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 16/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 17/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie jednorazowej zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna – studia I stopnia, stacjonarne dla cyklu 2020-2023

Uchwała nr 18/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla cyklu 2021-2023

Uchwała nr 19/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zredukowania liczby ścieżek specjalizacyjnych na kierunku psychologia jednolite studia magisterskie niestacjonarne od cyklu 2021/22

Uchwała nr 20/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zwiększenia ilości godzin wykładu ogólnowydziałowego na kierunku psychologia jednolite studia magisterskie niestacjonarne od cyklu 2018/19

Uchwała nr 21/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku socjologia studia pierwszego stopnia stacjonarne od cyklu 2021/22

Uchwała nr 22/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku socjologia studia drugiego stopnia stacjonarne od cyklu 2021/22

Uchwała nr 23/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany w programie studiów filozofia I stopnia; stacjonarne od cyklu 2021/22

Uchwała nr 24/05/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany w programie studiów Filozofia II stopnia; stacjonarne od cyklu 2021/22

Uchwała nr 01/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Statystycznego UG od dnia 1 września 2021 r.

Uchwała nr 03/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów o Niepełnosprawności i Metodologii Badań w ramach Zakładu Pedagogiki Specjalnej od dnia 1 października 2021 r.

Uchwała nr 05/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Psychologia edukacji

Uchwała nr 06/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu programu studiów podyplomowych Psychologia edukacji

Uchwała nr 08/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Uchwała nr 09/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu programu studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Uchwała nr 11/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych

Uchwała nr 12/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu programu studiów podyplomowych Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych

Uchwała nr 14/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia, stacjonarne od cyklu 2021-2022 

Uchwała nr 15/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia, stacjonarne od cyklu 2021-2022

Uchwała nr 2/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 3/06/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych Dyplomacja współczesna sporządzonej zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji

Uchwała nr 1/08/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 01/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 02/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 03/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 04/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 05/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Pracowni Analiz Terytorialnych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 06/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Kierownika Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii WNS UG

Uchwała nr 07/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii WNS UG

Uchwała nr 01/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Kierownika Zakładu Systemów Politycznych w Instytucie Politologii WNS UG

Uchwała nr 02/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Systemów Politycznych w Instytucie Politologii WNS UG

Uchwała nr 03/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Kierownika Zakładu Polityk Publicznych i Administracji w Instytucie Politologii WNS UG

Uchwała nr 04/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Polityk Publicznych i Administracji w Instytucie Politologii WNS UG

Uchwała nr 05/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki WNS UG

Uchwała nr 06/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki WNS UG

Uchwała nr 07/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dydaktyki i Edukacji Geograficznej w strukturze Zakładu Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uchwała nr 08/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Pracowni Dydaktyki i Edukacji Geograficznej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNS UG

Uchwała nr 09/09/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 29 września 2021 r. w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna; studia I stopnia; stacjonarne dla cyklu 2021-2022

Uchwała nr 01/10/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Kierownika Pracowni Psychologii Środowiskowej i Relacji Międzygrupowych w Instytucie Psychologii WNS UG

Uchwała nr 02/10/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Pracowni Psychologii Środowiskowej i Relacji Międzygrupowych w Instytucie Psychologii WNS UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Marzec 2021 - 11:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 5. Listopad 2021 - 10:12; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Uchwały Rady Dziekana: 2020

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 12:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 5. Listopad 2021 - 10:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy posiedzeń Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG

rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy

30 września 2020 r.

 

rok akademicki 2020/2021 semestr letni

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Styczeń 2017 - 10:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 5. Listopad 2021 - 10:12; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny