O nas

wns

Historia nauk społecznych w Gdańsku sięga lat 40-tych XX wieku, kiedy na uczelniach będących poprzedniczkami Uniwersytetu Gdańskiego prowadzono zajęcia z pedagogiki i psychologii dla przyszłych nauczycieli. Na przestrzeni lat powstawały kolejne kierunki studiów i jednostki organizacyjne, związane z dyscyplinami naukowymi: pedagogiką, psychologią, filozofią, socjologią i naukami politycznymi. Były one obecne w strukturze zarówno Wyższej Szkoły Pedagogicznej (przekształconej z Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w 1952 r.), jak i utworzonego w 1970 r. Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 20 lat dyscypliny z dziedziny nauk społecznych rozwijały się w ramach Wydziału Humanistycznego UG.

Wydział Nauk Społecznych jako podstawowa jednostka organizacyjna zaczął funkcjonować 1 grudnia 1990 r. na podstawie zarządzenia nr 5/R/90 Rektora UG z dnia 24 stycznia 1990 r. (z późniejszymi zmianami). Od 2009 r. jego siedzibą jest budynek przy ul. Bażyńskiego 4.

Obecnie w skład Wydziału wchodzi 7 instytutów:

- Instytut Filozofii
- Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
- Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
- Instytut Pedagogiki
- Instytut Politologii
- Instytut Psychologii
- Instytut Socjologii
 

Kadrę naukową i dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych tworzą wybitni ludzie nauki, publikujący w prestiżowych czasopismach, często o międzynarodowym zasięgu. Do współpracy zapraszamy także specjalistów-praktyków. Wydział stale współpracuje z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, placówkami oświaty i służby zdrowia, jednostkami samorządu oraz pracodawcami.

Wiodącymi dyscyplinami naukowymi na Wydziale są: filozofia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Prowadzone są także badania w zakresie dyscyplin: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii oraz nauki o bezpieczeństwie. Badania prowadzone przez pracowników Wydziału mają duże znaczenie praktyczne i społeczne. Dzięki nim można odkryć źródła wielu zjawisk społecznych oraz zidentyfikować obszary, w których poszczególne osoby lub grupy mogą potrzebować wsparcia. Wyniki pracy naukowej są wdrażane m. in. w formie nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, strategii komunikacji i współpracy, programów rozwoju edukacji, programów wsparcia psychologicznego, promocji zdrowia i innych.

W roku akademickim 2024/2025 Wydział oferuje 23 kierunki studiów w formie stacjonarnej (w tym 2 kierunki anglojęzyczne) oraz 1 kierunek w formie niestacjonarnej. Kandydaci mogą wybierać spośród studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W ofercie są kierunki praktyczne, zapewniające kompleksowe przygotowanie do zawodu, a także unikalne specjalności. Wszystkie kierunki studiów uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (w tym Psychologia - ocenę wyróżniającą). Stale rozwijana jest współpraca międzynarodowa w ramach programów mobilności naukowców i studentów, m. in. program ERASMUS+, umożliwiający m. in. wyjazdy w celach edukacyjnych lub odbycia praktyk. Absolwenci studiów wyższych mogą skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych (ponad 20 kierunków), z których 7 to studia nadające uprawnienia lub pozwalające na przystąpienie do egzaminów państwowych lub międzynarodowych w celu uzyskania certyfikatów.

Niewątpliwym atutem Wydziału nauk Społecznych jest baza lokalowa. Budynek WNS wyposażony jest w nowoczesne sale dydaktyczne oraz pomieszczenia specjalistyczne, w tym: sale komputerowe, sale: plastyczna i muzyczno-teatralna, sala relaksacyjna, sale terapeutyczne z lustrami weneckimi, Laboratorium Diagnostyki Psychologicznej z wypożyczalnią narzędzi badawczych, Laboratorium Badań Psychomotorycznych czy Laboratorium Badań Psychoneurofizjologicznych. Do dyspozycji studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest profesjonalne studio fotograficzne, a także nowoczesne Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Studenci mogą poznać także tajniki pracy dziennikarza radiowego w Radiu MORS, które ma swoją siedzibę Na Wydziale Nauk Społecznych.

Nauki społeczne niezbędne są wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi kontakt z drugim człowiekiem. Odgrywają istotna rolę w rozumieniu procesów, jakie kierują funkcjonowaniem jednostki, grupy i społeczeństwa. Przez to przyczyniają się do budowania lepszej jakości życia człowieka wśród ludzi.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Marzec 2014 - 08:18; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Styczeń 2024 - 14:49; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz