Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Debata "Gdańszczanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym"

Czym jest kobieca kultura obywatelska? Jakie są praktyczne przejawy aktywności obywatelskiej animowanej i realizowanej przez kobiety? Czym się charakteryzuje kobiecy aktywizm – co łączy, a co dzieli kobiety aktywne w życiu publicznym? Jakim zmianom w ostatnich latach – w obliczu pandemii czy kryzysu uchodźczego – ulega ten aktywizm? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w ramach debaty „Gdańszczanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym”, która odbyła się 24 maja 2022 w Oliwskim Ratuszu Kultury. Zapis debaty odnajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://fb.watch/dhvw5hArzE/
 
 
Debata skierowana była do aktywistów i aktywistek społecznych, ale także wszystkich zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem badań naukowych w aktywności społecznej, w tym np. działaniach edukacyjnych czy kulturowych. W założeniu była otwarta  na różne środowiska i różne grupy wiekowe, zarówno osoby, które chciały się czegoś dowiedzieć, jak i te, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami. Udział w debacie był bezpłatny i nie wymagał rejestracji. Debatę moderowali redaktorka i redaktor książki podsumowującej projekt badawczy poświęcony aktywności obywatelskiej gdańszczanek – dr Karolina Ciechorska-Kulesza i dr Krzysztof Stachura z Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, a w debacie wzięli udział współautorzy i współautorki książki, w tym między innymi: dr Magdalena Muszel, dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz i dr Piotr Zbieranek. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z moderatorką debaty prezentującym wyniki zrealizowanych badań.
 
Spotkanie stanowiło pierwszą z serii czterech debat poświęconych charakterystyce aktywności społecznej gdańszczanek, jakie odbędą się w kolejnych miesiącach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Równolegle odbywać się będą również debaty poświęcone aktywności mieszkanek Pomorza w różnych miejscowościach Województwa Pomorskiego.
 
Partnerzy medialni: Gazeta Wyborcza "Trójmiasto" oraz portal www.gdańsk.pl 
 
Projekt dofinansowany ze środków miasta Gdańska.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Maj 2022 - 11:18; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek Ostatnia zmiana: sobota, 28. Maj 2022 - 08:12; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek

Tradycja dla rozwoju - publikacje podsumowujące

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z dwiema publikacjami podsumowującymi projekt "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjału kultur tradycyjnych Pomorza". Projekt był realizowany w ostatnich latach przez zespół Centrum we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury. Jego realizacja była możliwa dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie „Kultura ludowa i tradycyjna”, który uzyskało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
 
Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza” pod redakcją Agaty Bachórz i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego  Monografia przybliża  wyniki badań terenowych w ujęciu problemowym. Poszczególni badacze  prezentują, podobnie jak na konferencji, autorską, przekrojową analizę  wybranego tematu, uwzględniając przy tym wszystkie badane przypadki. Książka jest empirycznym studium pomorskich społeczności, mających  peryferyjne położenie względem metropolii, charakteryzujących się  odmiennością kulturową, społeczną i ekonomiczną, a jednocześnie  borykających się z podobnymi problemami. Teksty unaoczniają zarówno  potencjały, jak i trudności związane z rozwojem i wypracowaniem  jednolitych strategii w tym zakresie, wskazując na szereg dylematów  związanych z tą jakże ciekawą, ale i złożoną relacją tradycji i rozwoju. 
 
Kultura – tradycja – rozwój. Perspektywy, konteksty, działania” pod redakcją Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy prezentuje głosy teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się (na różne sposoby) obszarem kultury i jej związków z rozwojem lokalnym. Pierwsza część jest teoretycznym wprowadzeniem do zagadnienia kultury, dziedzictwa, tradycji i rozwoju. W części drugiej oddano głos praktykom: animatorom i animatorkom działającym w konkretnych miejscach (choć różnie rozumianych). Książkę kończy rozdział odnoszący się do sześciu studiów przypadku realizowanych w ramach projektu „Tradycja dla rozwoju…”. Zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG opisuje badane gminy na Pomorzu, prezentując wnioski z badań terenowych. Dopełnieniem prezentacji są głosy insiderów – lokalnych liderów z sześciu badanych gmin. Refleksje praktyków wydają się cennym uzupełnieniem, a także bogatą egzemplifikacją rozważań teoretyków i badaczy.
Załącznik Rozmiar
Książka pobadawcza 3.21 MB
Książka pokonferencyjna 11 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Styczeń 2021 - 15:23; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Styczeń 2021 - 19:06; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Tradycja dla rozwoju. Konferencja badaczy i praktyków (29-30.09)

Bez kultury ani rusz?

O dziedzictwie i tradycji jako potencjalnej dźwigni rozwoju lokalnego porozmawiamy już niebawem podczas konferencji online „Tradycja dla rozwoju”.  

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG serdecznie zapraszają na konferencję badaczy i praktyków „Tradycja dla rozwoju”, która odbędzie się w dniach 29-30 września w formie online.

Wydarzenie będzie podsumowaniem wielomiesięcznych badań, które realizowane były przez zespół socjologów i antropologów w wybranych gminach województwa pomorskiego. Działania badawcze oraz towarzyszące im spotkania i debaty w regionie są częścią projektu „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych”, którego głównym celem jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian.

 

Oprócz prezentacji wyników badań Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG odbędą się prezentacje, debaty i warsztaty. Porozmawiamy m.in. o tym, jakie znaczenie dla rozwoju lokalnego ma lub może mieć kultura i dziedzictwo kulturowe oraz jak wygląda współczesna kultura regionalna i tradycyjna Pomorza. Gośćmi będą m.in. badacze rozwoju lokalnego, kultury oraz dziedzictwa kulturowego, a także praktycy i animatorzy w różnorodnych ośrodków w Polsce. O zróżnicowaniu inicjatyw kulturalnych sprzyjających rozwojowi opowiedzą lokalni liderzy z kilku zakątków województwa pomorskiego. Konferencję zakończą warsztaty dotyczące lokalnego dziedzictwa.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji z sektora kultury, edukacji i nie tylko; naukowców i badaczy; regionalistów; przedstawicieli samorządów terytorialnych; lokalnych liderów (formalnych i nieformalnych); przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą, dziedzictwem, animowaniem społeczności oraz rozwojem lokalnym.

 

Konferencja w całości w formie online.

Transmisja na profilu Facebook NCK: www.facebook.com/NadbaltyckieCentrumKultury/

 

Projekt „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych”, zaplanowany na lata 2018-2020, dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

Załącznik Rozmiar
tdr-konf-ramowy.pdf 1.7 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Wrzesień 2020 - 10:03; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: piątek, 18. Wrzesień 2020 - 10:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków w Gdańsku

 

Kim są współczesne gdańszczanki, które działają na rzecz zmiany społecznej? Co je łączy, a co dzieli? Co je napędza, a co blokuje ich aktywność? Co robić, by więcej mieszkanek Gdańska zaangażowało się w życie publiczne? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji z cyklu „Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków”, która odbędzie się 9 października 2020 r. i będzie transmitowana online przez portal www.gdansk.pl.

Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. „Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca”, realizowanego przez Instytut Kaszubski wraz z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG. – Celem projektu było stworzenie portretu współczesnych gdańszczanek jako aktywnych uczestniczek miejskiej sfery publicznej. Będziemy starali się zestawić w ramach konferencji wyniki badań z doświadczeniami zarówno liderek środowisk kobiecych, jak i animatorów społecznych i kulturowych działających w tym obszarze – mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik projektu. – Poza tym chcemy, by w ramach paneli dyskusyjnych nasze ekspertki i eksperci zaprezentowali kobiecą twarz pomorskiego aktywizmu. Chcemy porozmawiać o radościach, ale też wyzwaniach, jakie niesie aktywność na rzecz zmiany społecznej – dodaje. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych łączeniem badań naukowych z praktyką społeczną. Otwarta jest na różne środowiska i różne grupy wiekowe. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z szeroko rozumianą zmianą społeczną wśród gdańszczanek, poprawą życia lokalnej wspólnoty, działaniami na rzecz równouprawnienia, możliwościami animowania i włączania kobiet w życie publiczne.

Konferencja – w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce – przyjmie model hybrydowy, to znaczy zaproszeni goście spotkają się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a uczestnicy wezmą udział w transmisji online poprzez portal gdansk.pl. Udział w transmisji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. W konferencji wezmą udział zarówno badacze, jak i praktycy. Wyniki projektu przedstawi prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego. W panelach dyskusyjnych o swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, posłanka Henryka Krzywonos, dziennikarka Dorota Karaś, badaczka Natasza Kosakowska-Berezecka oraz aktywistka Lidia Makowska.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spacer po Stoczni Gdańskiej, który odbędzie się 9 października 2020 r. Start o godz. 15.30 spod bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Uczestnicy przespacerują się po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet. Przewodniczką będzie Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria, działająca w ramach projektu herstorycznego Instytutu Kultury Miejskiej „Metropolitanka”.

Udział w spacerze jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja przez stronę Instytut Kultury Miejskiej:

https://ikm.gda.pl/wydarzenie/dzialaczki-i-liderki-ze-stoczni-gdanskiej-spacer-towarzyszacy-konferencji-gdanszczanki-obywatelki-dzialaczki-liderki/

Szczegółowy program konferencji dostępny na stronach: www.instytutkaszubski.pl oraz www.wns.ug.edu.pl/centrum-kultury

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/347575606395903/

 

***

Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Mecenas projektu badawczego: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, gdansk.pl

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Wrzesień 2020 - 18:47; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: sobota, 26. Wrzesień 2020 - 12:03; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Rok póżniej - czy mądry Polak po szkodzie? O gorzkich owocach tragedii

Wspominając w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza zapraszamy do zapoznania się z tekstem wystąpienia wygłoszonego przez prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego 15 stycznia 2020 roku podczas konferencji „Przemoc i Polityka” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst ukazał się w dzisiejszym "Dzienniku Bałtyckim".
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Styczeń 2020 - 14:37; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: piątek, 17. Styczeń 2020 - 14:37; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan: publikacja

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z treścią monografii podsumowującej badania nad tożsamościami współczesnych gdańszczan autorstwa członków zespołu Centrum. Ta publikacja książkowa, która ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego, a stanowi rezultat szerokiego projektu badawczego realizowanego w 2018 roku.
 
Jak wskazał w swej recenzji prof. dr hab. Marek S. Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego:
 
"Tom portretuje odczytywanie tożsamości miasta i gdańszczan przez nich samych. To autorefleksja mieszkańców nad indywidualnymi i społecznymi identyfikacjami powiązanymi z przestrzenią społeczno-kulturową symbolicznego portu. Równocześnie interesujące przedsięwzięcie badawcze, gdyż jak w soczewce skupia problematykę tożsamości w odniesieniu do zdefiniowanej przestrzeni społecznej i jej mieszkańców. (…) Recenzowana książka stanowi ważne studium przypadku kreowania tożsamości miasta i jego mieszkańców w oparciu o elementy historii oraz współczesności. (…) Tom spełniać może trzy kluczowe funkcje: poznawczą, integracyjną i symboliczną. Pomnaża bowiem wiedzę o Gdańsku, sprzyjać winien także poczuciu wspólnotowości mieszczan i mieszkańców. I wreszcie, wzmacniać – trudną do przecenienia symboliczną autoidentyfikację gdańszczan ze swoim miastem."
 
Życzymy wszystkim zainteresowanym badaczom i praktykom sfery miejskich tożsamości miłej i owocnej lektury!
 
Ciechorska-Kulesza, Karolina, Grabowski, Tomasz, Michałowski, Lesław, Obracht-Prondzyński, Cezary, Stachura, Krzysztof, Zbieranek, Piotr. 2019. Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan. Gdańsk: Instytut Kaszubski
Załącznik Rozmiar
pcbnk-wotg.pdf 12 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Październik 2019 - 12:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Październik 2019 - 12:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Pożegnanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (1965-2019)

Zespół Pomorskiego Centrum Badań Nad Kulturą UG zachowuje we wdzięcznej pamięci współpracę ze śp. Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem. Pan Prezydent doceniał wiedzę naukową i refleksję nad kulturą, interesował się socjologią, w tym badaniami prowadzonymi w gdańskim ośrodku – znał je i odwoływał się do nich, również w swojej ostatniej książce „Gdańsk jako wspólnota”.
 
Paweł Adamowicz był nie tylko odbiorcą naszej aktywności badawczej, ale potrafił ją inspirować. Zeszłoroczne badania nad tożsamością gdańszczan, których opracowywanie jest wciąż w toku, zostały przez Pawła Adamowicza zainicjowane i mogły zostać zrealizowane dzięki jego wsparciu. Pan Prezydent odwiedzał również organizowane przez nas konferencje, w tym ostatnią – noszącą tytuł „Oblicza Gdańskich Tożsamości” (2018). Prezydent Gdańska nie ograniczał się do oficjalnych słów otwierających obrady: podczas ubiegłorocznej konferencji zgodził się zostać uczestnikiem panelu dyskusyjnego „Jakie wnioski dla przyszłości?”. 
 
Nasza współpraca to jednak nie tylko ostatnie projekty badawcze. W 2010 roku Paweł Adamowicz zmobilizował grono gdańskich socjologów, w tym część zespołu Centrum, do współpracy z badaczami społecznymi z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu – mieście partnerskim Gdańska. Dzięki niemu polscy i rosyjscy socjologowie mieli okazję poznać się i w kolejnych latach wspólnie pracować nad organizacją konferencji i publikacjami naukowymi portretującymi oba miasta.
 
Szczególnie ważne dla całego naszego socjologicznego środowiska było też wsparcie, jakie uzyskaliśmy ze strony Prezydenta Pawła Adamowicza, Urzędu Miasta i instytucji samorządowych w organizacji XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w Gdańsku we wrześniu 2016 r. W zgodnej opinii bardzo wielu osób był to najlepszy dotychczasowy zjazd, a Gdańsk zaprezentował się wspaniale. Byliśmy z tego dumni oraz z satysfakcją podkreślaliśmy, że jest to efekt także naszej współpracy z Prezydentem i jego otoczeniem. 
 
Panie Prezydencie, dziękujemy za współpracę, dialog i wsparcie!
 
x
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Styczeń 2019 - 08:30; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Styczeń 2019 - 08:30; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Tradycja dla rozwoju – w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych

x

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Kaszubskim realizują projekt pn. „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu pomorskich kultur regionalnych”. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2018-2020 dofinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian. Zrealizowane zostaną badania empiryczne o zróżnicowanym, interdyscyplinarnym charakterze (socjologicznym, antropologicznym, etnograficznym) w sześciu różnorodnych pomorskich społecznościach o charakterze peryferyjnym. Oprócz działań stricte badawczych projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym i upowszechniającym, skupione wokół zjawisk i praktyk w obrębie kultury i ich kontekstu społecznego oraz zrealizowane przy bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami.  

Punkty odniesienia

„Tradycja dla rozwoju…” stanowi kontynuację studiów realizowanych przy udziale Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG w obszarze kultury i praktyk kulturowych, w latach 2012-2016 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Punktem wyjścia do badań w ramach „Tradycji dla rozwoju…” jest przede wszystkim rozwinięty w poprzednich studiach „poszerzeniowy” paradygmat w badaniach nad kulturą. Pobudką do badań nad zmianami w obrębie kultury tradycyjnej i jej zróżnicowaniem jest także projekt o charakterze etnograficznym „Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego”, realizowany przez Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego przy udziale Instytutu Kaszubskiego, pod kierownictwem Anny Kwaśniewskiej. 

Działania przygotowawcze

W 2018 roku zespół realizuje działania przygotowawcze, czyli cztery spotkania warsztatowe z ekspertami zewnętrznymi oraz wywiady indywidualne z liderami i ludźmi kultury z różnych obszarów województwa pomorskiego. Działaniom tym towarzyszy analiza danych zastanych, czyli przegląd literatury głownie socjologicznej i antropologicznej dotyczącej przede wszystkim powiązań pomiędzy kulturą ludową i tradycyjną a regionalną i narodową oraz związkami między obszarem kultury a rozwojem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo analiza dotyka kwestii zróżnicowań w obrębie województwa służących wyłonieniu studiów przypadku. Etap przygotowawczy zakończy wypracowanie narzędzi badawczych służących do dokumentacji zebranych materiałów oraz wyłonienie sześciu społeczności (rozumianych jako gminna wspólnota samorządowa) znajdujących się poza obszarem metropolitalnym, w których przeprowadzone będą badania.    

Wybór społeczności i zjawisk w nich zachodzących, w których będą realizowane działania projektowe, nastąpi na podstawie zróżnicowanych kryteriów, przede wszystkim:  historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i fizjograficznych. Kryteria te odzwierciedlają̨ zróżnicowanie społeczności pomorskich. Dlatego też do pogłębionych studiów wybrane zostaną̨ miejsca, które reprezentują̨ pewne „typy idealne” pomorskich społeczności. Przy tak zróżnicowanym podziale badania terenowe przeprowadzone zostaną̨ w: gminach wchodzących w skład ziem tzw. dawnych, ale jednak o zróżnicowanym typie kulturowym i etnicznym oraz gminach znajdujących się̨ na terenie Ziem Odzyskanych i również̇ zróżnicowanym profilu społeczno-kulturalnym oraz odmiennych tożsamościach.

Badania w terenie

Celem etapu głównych badań w terenie, które planowane są na 2019 rok, jest zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących zjawiska i działania z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo badacze dokonają pogłębionego opisu badanych społeczności oraz mechanizmów wzajemnych relacji w obrębie kultury oraz relacji między kulturą a otoczeniem. Przeprowadzenie badań w zróżnicowanych środowiskach województwa pomorskiego pomoże w wyodrębnieniu i opisie elementów wspólnych dla przemian kultury tradycyjnej i ludowej, a także odmienności kulturowych, społecznych i tożsamościowych społeczności, w tym ich stopnia zakorzenienia, integracji i roli zasobów kulturowych.

Upowszechnianie i animacja

Rok 2020 poświęcony będzie działaniom upowszechniającym i animacyjnym. Ich efektem będzie między innymi publikacja naukowa podsumowująca główne prace projektowe. W jej ramach oprócz opisu sześciu studiów przypadków oraz syntetyzujących wniosków dotyczących zmian w obszarze kultury ludowej, tradycyjnej i regionalnej, znajdą się także rekomendacje dla zainteresowanych interesariuszy na poziomie regionalnym i lokalnym. Projekt popularyzowany będzie także w mediach regionalnych, w postaci esejów, wywiadów czy reportaży. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie dwudniowa konferencja, która oprócz prezentacji wyników badań oraz całego projektu da możliwość spotkań i dyskusji osób zainteresowanych przemianami i społeczną rolą kultury tradycyjnej, ludowej oraz regionalnej. Ponadto w społecznościach, w których zrealizowane zostaną badania terenowe, odbędą się otwarte spotkania o charakterze prezentacyjno-dyskusyjnym

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Listopad 2018 - 21:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 21. Listopad 2018 - 21:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

x

Zapraszamy na drugą debatę w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem
 
Debata poświęcona będzie analizie relacji między dwoma polami aktywności społecznej: praktyk kulturalnych i świata nowych technologii komunikacyjnych. W ostatnich kilkunastu latach doszło do społecznej rewolucji w rozumieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formuł korzystania z nowych mediów. Musimy więc postawić pytanie o to, jakie są konsekwencje tych przełomów i jak pod ich wpływem zmieniła się logika kulturalnych praktyk i interfejsy światów zapośredniczonych. Wzajemna zależność kultury i technologii wprowadza nas w świat nowych znaczeń, nowych definicji sytuacji i nowych problemów społecznych.
 
W debacie moderowanej przez dr Krzysztofa Stachurę (Uniwersytet Gdański), wezmą udział: 
dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)
 
Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Listopad 2018 - 18:12; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Listopad 2018 - 18:12; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Refleksyjny spacer po Gdańsku - Barbara Szeptuła

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem red. Barbary Szczepuły pt. "Refleksyjny spacer po Gdańsku", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim. 
Artykuł stanowi zapis refleksji wywołanych spacerem szlakiem wielokulturowości Gdańska, którego przewodnikiem był prof. Cezary Obracht-Prondzyński.
W spacerze, który odbył się 29 września 2018 r., wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Październik 2018 - 07:25; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Październik 2018 - 07:25; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Wywiad z doktorem Krzysztofem Stachurą - "Gdańsk - miasto dobre do życia"

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z doktorem Krzysztofem Stachurą pt. "Gdańsk - miasto dobre do życia", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim 12.10.2018. W wywiadzie przeprowadzonym przez red. Barbarę Szczepułę odnajdą Państwo opis głównych wniosków ze zrealizowanych w tym roku badań. Ich rozwinięcie stanowić będzie osobna publikacja książkowa i numer tematyczny czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica poświęcony problematyce tożsamości współczesnych Gdańszczan. Ich wydanie planowane jest w I połowie 2019 roku.

Załącznik Rozmiar
dziennik-baltycki-12-10-2018.pdf 768.31 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 14. Październik 2018 - 19:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 14. Październik 2018 - 19:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

obraz

Zapraszamy na pierwszą z dwóch debat w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury

 

Debata odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 17:00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku!

Skąd się wziął współczesny boom na gotowanie? 
Czym różni się „domowe gotowanie” od takiego, które stają się rozrywką lub pasją? 
Dlaczego niektórzy uważają, że jedzenie powinno być przede wszystkim piękne, a inni traktują je jak lekarstwo? 

Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć 
Ewa Kopczyńska (Uniwersytet Jagielloński) i Justyna Straczuk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): socjolożki i badaczki praktyk kulinarnych. 
Rozmowę poprowadzi Agata Bachórz (Uniwersytet Gdański).

Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Październik 2018 - 21:16; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 2. Grudzień 2018 - 12:24; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Gdańszczanie A.D. 2018 – pomiędzy tradycją a nowoczesnością

x

 

Kim są współcześni gdańszczanie? Co ich łączy, a co dzieli? Jak widzą siebie we wspólnocie osób o różnych tożsamościach? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji „Oblicza gdańskich tożsamości. Jakie były, jakie są, jakie mogą być?”, która odbędzie się 27 września 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. „Gdańszczanie A.D. 2018: pomiędzy tradycją a nowoczesnością”, realizowanego przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG wraz z partnerami i ze wsparciem Urzędu Miasta Gdańska. Badania były prowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdańska. – Chcieliśmy zbadać przemiany tożsamości osób mieszkających w Gdańsku. „Rdzenni” gdańszczanie mają zazwyczaj silne przywiązanie i związek z miastem. W dzieciństwie ważne były dla nich tożsamości dzielnicowe, związane z miejscem dorastania. Natomiast tożsamość osób, które przyjeżdżają do Gdańska, jest często niepewna, choć skłania się ku Gdańskowi – wskazywał w wykładzie inauguracyjnym V Światowego Zjazdu Gdańszczan prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik projektu badawczego. – Gdańsk jest doceniany za to, że jest kameralną metropolią, a jednocześnie miastem pełnym możliwości. Mieszkańcy postrzegają je jako miejsce przyjazne i dobre do życia – dodał.

W konferencji wezmą udział zarówno badacze, jak i praktycy kultury. Wyniki projektu przedstawi prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z innymi członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego. O wyzwaniach związanych z badaniem tożsamości mieszkańców polskich miast opowie prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego. W panelach dyskusyjnych udział wezmą m. in. prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Olga Dębicka, autorka książki „Fotografie z tłem. Gdańszczanie po 1945 roku” oraz prof. Jakub Szczepański z Politechniki Gdańskiej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji są spacery po Gdańsku, które odbędą się 28 września 2018 r. Pierwszy z nich poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, który opowie o wielokulturowości Gdańska. W drugim uczestnicy przejdą się szlakiem gdańskich kobiet, o którym opowie Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria i Metropolitanki.

PROGRAM W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ WPISU

Aby wziąć udział w konferencji i spacerach, wymagana jest REJESTRACJA: http://bit.ly/rejestracja_oblicza

Wstęp wolny!

***

Organizator: Instytut Kaszubski

Współorganizatorzy: Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą, Instytut Kultury Miejskiej

Patronat medialny: "Gazeta Wyborcza Trójmiasto", Radio Gdańsk, Radio Mors

 

www.instytutkaszubski.pl

www.wns.ug.edu.pl/centrum-kultury

www.ikm.gda.pl

Załącznik Rozmiar
program-konferencji-ogt-2018.pdf 7.31 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Sierpień 2018 - 22:55; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 12. Wrzesień 2018 - 08:02; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Plany PCBnK UG na rok 2018

Przełom lat to powtarzający się rokrocznie pracowity okres intensywnych działań związanych zarówno z kończeniem projektów z roku minionego, jak i planowanie kolejnego roku i projektów do realizacji. Jako Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą w ostatnich tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad obiema sprawami. Centrum jako partner złożyło wiele projektów na rok 2018. 

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG w roku 2018 planuje:

  • Realizację projektów badawczych
  • Działania upowszechniające
  • Działania animacyjne.

 

Już wkrótce konkursy zostaną rozstrzygnięte, a my liczymy będziemy mogli poinformować o wszystkich pozytywnych informacjach zwrotnych! 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 14. Styczeń 2018 - 13:11; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 14. Styczeń 2018 - 13:11; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Dwie publikacje - Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 oraz Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty - działania

xxxx  

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema publikacjami, będącymi efektem projektu „Pomorskie poszerzenie pola kultury”, zrealizowanego przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Pierwsza z publikacji, to efekt badań Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Książka pod tytułem „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 jest efektem wspólnej pracy w ramach kilku projektów badawczych członków zespołu, zawierająca analizy ilościowe i komentarze do poszczególnych wątków przemian pomorskiego sektora kultury na przestrzeni ostatnich 5 lat.

„Nie mam wątpliwości, że raport został przygotowany rzetelnie i zgodnie z duchem narzędzi oraz technik badawczych zaliczanych do pola badań o charakterze ilościowym. Podjęte procedury badawcze, zastosowane narzędzia, a przede wszystkim komentarze i wnioski – większość z nich raczej o wydźwięku jakościowym – przekonują, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem zniuansowanym i poprawnym metodycznie. (…) Raport przynosi wiele danych ilościowych oraz cenny zbiór ich interpretacji. Zestawienie ich z wynikami poprzednich badań nad sektorem kultury pozwala na uchwycenie dynamiki przemian tego pola: niejednoznacznej, a czasem wręcz zaskakującej. Rezultatem jest aktualny, potrzebny i skłaniający do refleksji nad polityką kulturalną – nie tylko w wymiarze regionalnym – zbiór wniosków”.

dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

Zachęcamy również do drugiej publikacji o charakterze pokonferencyjnym, pod tytułem:
Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty – działania”, pod redakcją prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz Piotra Zbieranka.
W publikacji znajdują się artykuły głosami wybitnych badaczy oraz praktyków. W publikacji znajdą Państwo teksty prof. Marka Krajewskiego, prof. Tomasza Szlendaka, czy prof. Doroty Ilczuk oraz Anny Karpińskiej, ale również Marty Białek-Graczyk, Wojciecha Kłosowskiego, czy Aleksandry Szymańskiej.

Zachęcamy do lektury!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Grudzień 2017 - 20:48; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 10. Styczeń 2018 - 18:56; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Idea Centrum

Zasadniczą ideą Centrum jest przekraczanie granic i budowa pomostów ponad podziałami pomiędzy:
 
1. różnymi ośrodkami naukowymi – w kraju i poza jego granicami – w oparciu o powiązania funkcjonalne, w tym wymianę kadry, jak i tworzenie oraz realizację wspólnych projektów sieciowych (zarówno o charakterze naukowym, jak i praktycznym);
 
2. różnymi dyscyplinami naukowymi podejmującymi studia nad kulturą – społecznymi (socjologia, psychologia, medioznawstwo), humanistycznymi (historia, studia regionalne, filologia, antropologia, kulturoznawstwo), jak i ekonomicznym czy prawno-administracyjnym; stąd do zespołu Centrum wejdą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych;
 
3. badaniami naukowymi i działaniami pragmatycznymi, nastawionymi na uzyskanie konkretnych efektów społecznych i gospodarczych, stąd do współpracy obok akademików zostaną zaproszeni praktycy z różnych sektorów.
 
Głównymi celami działania Centrum są:
 
a) Profesjonalizacja sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem przejmowania nowych ról przez instytucje kultury (stworzenie systemu szkoleniowego, składającego się w przyszłości ze studiów podyplomowych oraz rozbudowanego systemu kursów i szkoleń skierowanych do praktyków sektora kultury; także on-line skierowanych do praktyków szerokorozumianego sektora kultury, np. w modelu distance learning, skierowanego zwłaszcza do osób pochodzących z przestrzeni pozametropolitarnych
 
b) Projektowanie i realizacja polityk publicznych (animowanie regionalnej i lokalnej strategii rozwoju kultury i obszarów pokrewnych, udział w różnych wydarzeniach naukowych i publicznych, organizacja partycypacyjnych i aktywizujących sieci dyskusyjnych, przygotowanie systemu monitoringu (w tym – ewaluacji) polityki publicznej poprzez udział ekspertów w różnym charakterze w działalności ciał roboczych i konsultacyjnych
 
c) Wykorzystanie przestrzeni kultury jako narzędzia animacji, a szerzej rozwoju społecznego (pozytywnej zmiany społecznej i rozwiązywania problemów społecznych) np. w obszarach:
  • Demokracji lokalnej – udziału obywateli w demokracji lokalnej poprzez zastosowanie nowych metod i form partycypacji (jak np. panele obywatelskie),
  • Rewitalizacji – zaangażowanie kultury w procesy rekultywacji (odzyskiwania przez mieszkańców) przestrzeni zdegradowanych,
  • Cyfryzacji – kultura jako narzędzie przekazywania kompetencji cyfrowych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
  • Edukacji – kultura jako narzędzie dostarczające zarówno treści edukacyjnych (np. sztuka w różnych formach), jak i jej form (np. drama czy możliwość ekspresji artystycznej w innych formach).
 
d) Rozwój przemysłów kultury i kreatywnych (m.in. działalności gospodarczej czerpiącej z wytworów rdzenia sektora kultury tj. design i wzornictwo przemysłowe) poprzez monitoring i upowszechnianie wśród praktyków trendów kulturowych oraz animowanie współpracy ponadsektorowej.
 
Centrum prowadzi działalność w trzech głównych obszarach:
 
1. Działania naukowo-badawcze – zarówno poprzez badania naukowe, jak i badania wdrożeniowe (np. ewaluacyjne) czy analizy (np. stały monitoring danych pochodzących z rejestrów publicznych czy mapowanie trendów);
 
2. Działania animacyjne – nastawione na wsparcie praktyków w obszarze kultury poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w dostosowany do ich potrzeb i możliwości sposób (w tym organizacja przestrzeni dyskusji i debat oraz wymiany i uzgadniania poglądów, warsztaty i szkolenia, wydawanie publikacji, udział w procesach tworzenia polityki publicznej);
 
3. Działania sieciujące – nastawione na tworzenie sieci współpracy zarówno w samym województwie pomorskim, jak i włączenie przedstawicieli szeroko rozumianego sektora w sieci ogólnopolskie i międzynarodowe. Ten aspekt jest bardzo istotny, oznacza bowiem nastawienie na zbudowanie silnych relacji między uczelnią i środowiskiem akademickim a instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, ale także ważnymi aktorami biznesowymi, aktywnymi w sferze kultury. 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Sierpień 2017 - 14:24; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Sierpień 2017 - 14:24; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek

O Centrum

l
 
 
 
 
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą jest wydzieloną jednostkę dydaktyczno-naukową Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, która powstała w czerwcu 2017 roku. Jej zasadniczym celem jest prowadzenie badań naukowych nad kulturą współczesną i działalności praktycznej wspierającej rozwój sektora kultury zognioskowanych wokół idei poszerzenia pola kultury.
 
Działania Centrum przybierają charakter projektowy. Są one realizowane przez Zespół rekrutujący się spośród osób związanych z Wydziałem Nauk Społecznych, Centrum jest jednak otwarte na współprace z osobami z innych wydziałów, jak również z instytucji spoza świata akademickiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Sierpień 2017 - 13:49; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 20:48; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek