fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Ogłoszenia

07.06.2021 In Between? - nabór do szkoły letniej od 4 czerwca
07.06.2021 Zarządzenie Dziekana WNS UG nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na WNS UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2
17.05.2021 Summer school courses - University of Ljubljana (Slovenia)
14.04.2021 Konkurs na pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego
08.03.2021 Dyżury Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
08.12.2020 mLegitymacja UG
09.11.2020 Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG nr 17/2020 z dnia 01 października 2020 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowienie studiów
21.10.2020 Zarządzenie nr 118/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim
20.10.2020 Elektroniczne legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie - przedłużanie ważności
19.10.2020 Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w związku z wejściem Gdańska do "czerwonej strefy".
28.09.2020 Studenci I-go roku akademickiego 2020/2021 - organizacja pracy Dziekanatu WNS ważne informacje
25.06.2020 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym.
24.06.2020 Ubezpieczenie NNW studentów przebywających na praktykach