Zespół

Zadania zespołu:

  • uzyskanie przez WNS jak najwyższych wskaźników w nadchodzącej ewaluacji jakości działalności naukowej. W tym celu utworzona została Wydziałowa Komisja ds. Nauki, w ramach której odbywają się regularne spotkania z Przedstawicielami pięciu Rad Dyscyplin oraz Dyrektorami Instytutów, podczas których omawiane są bieżące postępy w ramach trzech kryteriów ewaluacyjnych
  • wypracowanie nowych i efektywnych procedur gromadzenia i raportowania danych w zakresie sprawozdawczości naukowej. Obecnie na WNS staramy się usprawnić i zoptymalizować proces pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych naszej jednostki.
  • rozwój projektów i grantów. Od tego roku akademickiego, razem z zespołem sprawozdawczo-projektowym tworzymy system wsparcia dla pracowników naukowych w zakresie pozyskiwania i realizowania grantów naukowo-rozwojowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Celem prowadzonych działań jest zoptymalizowanie wykorzystania zasobów wydziału na rzecz rozwijania najwyższej jakości badań naukowych oraz wzmacniania wpływu środowiska akademickiego na otoczenie społeczne, gospodarcze i kulturowe.
  • W ramach strategii umiędzynarodowienia WNS planujemy stopniowe zwiększanie udziału pracowników wydziału w aplikowaniu i realizacji projektów międzynarodowych oraz rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej (w ramach programów Erasmus+ oraz innych programów mobilnościowych, wizyt studyjnych, podpisanych umów MOU czy szkół letnich).
  • poszerzenie działań promocyjnych mających na celu zbudowanie silnej marki i wizerunku WNS jako miejsca, gdzie tworzona jest wysokiej jakości nauka, jako uczelni atrakcyjnej zarówno dla studentów jak i pracowników, a także podmiotów i osób z otoczenia zewnętrznego - w tym międzynarodowego.

 

Kontakt z zespołem:

Marzena Wicher

specjalista ds. sprawozdawczości

tel.: 58 523 44 27 lub wew. 44 27

pokój – S403

 

mgr Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
specjalista ds. sprawozdawczości naukowej i promocji
 
tel.: 58 523 43 04 lub wew. 43 04

pokój – S404

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Maj 2021 - 13:37; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Maj 2023 - 14:41; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz