Prace dyplomowe i magisterskie

Procedura składania prac dyplomowych od semestru letniego 2023/2024

Zarządzenie nr 05/2023 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

 

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

 1. Student, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia, t. j. do dnia 30 czerwca 2024 r. (nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego), ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl, przesyła do odpowiedniego pracownika Dziekanatu (Załącznik nr 7) komplet dokumentów, czyli 5 plików zawierających:

  a. pracę dyplomową w formacie edytowalnym (txt, rtf, doc, docx) – o maksymalnej wielkości pliku 20 MB
  b. pracę dyplomową w formacie pdf – o maksymalnej wielkości pliku 20 MB
  Jedna praca dyplomowa może składać się z więcej niż jednego pliku, jednak łączna wielkość tych plików nie może przekroczyć 60 MB
  c. skan podpisanego oświadczenia studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej w formacie pdf (Załącznik nr 1)
  d. skan podpisanego oświadczenia studenta o zgodzie/braku zgody na udostępnienie pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych w formacie pdf (Załącznik nr 3)
  e. opis pracy dyplomowej zapisany w formacie xml (wygenerowany z Portalu Studenta)

 2. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego,

 3. Uregulowanie wszelkich należności za kształcenie i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański.


Karta obiegowa nie obowiązuje!

 

Odbiór dyplomu – możliwy po wcześniejszym otrzymaniu maila od pracownika dziekanatu ( pok. D203,D204,D205) w dniach i godzinach wskazanych poniżej:

wtorek, środa, piątek 10:00 - 13:00.
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 13:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 12. Czerwiec 2024 - 11:05; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim 

 

 1. Praca dyplomowa może być napisana w języku angielskim pod warunkiem złożenia przez studenta odpowiedniego wniosku wraz z opinią Dyrekcji Instytutu oraz uzyskanie akceptacji Prodziekana ds. Studenckich.
 2. Recenzja pracy napisanej w języku angielskim przygotowana jest w języku polskim.

Wzór wniosku znajduje się poniżej:

 

 

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązująca na Wydziale Nauk Społecznych UG od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023, przygotowana została w oparciu o:

 1. Przepisy Rozdziału 5 „Prace i egzaminy dyplomowe” Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego,
 2. Zarządzenie nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
 3. Wytyczne Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG w sprawie składania prac dyplomowych drogą elektroniczną

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Czerwiec 2021 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 7. Czerwiec 2023 - 12:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny