Przewody doktorskie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 16 grudnia 2013 r. Instytutowi Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Wrzesień 2014 - 12:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 17. Wrzesień 2014 - 12:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny