Przydatne informacje

Rekrutacja
Co studiować na WNS? Informacje o aktualnej ofercie studiów na Wydziale Nauk Społecznych oraz zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki

Nauka i rozwój

Informacje o działalności naukowej Wydziału, współpracy międzynarodowej (w tym programach wymiany), nadawanych stopniach naukowych, konferencjach i publikacjach

Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE.