Studenci WNS

Studenci

Studenci WNS mają do wyboru ponad 20 kierunków studiów (w tym kierunki praktyczne), a swoje zainteresowania mogą pogłębiać poprzez działanie w kilkunastu kołach naukowych. Mogą także korzystać z wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS+.

Wydział

Wydział Nauk Społecznych powstał w 1990 r., choć początki nauk społecznych w Trójmieście sięgają połowy XX wieku. Obecnie WNS jest największym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego, z bogatą ofertą kształcenia oraz nowoczesnym zapleczem lokalowym i dydaktycznym.

Budynek WNS

Przydatne informacje

Co studiować na WNS? Informacje o aktualnej ofercie studiów na Wydziale Nauk Społecznych oraz zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki

Informacje o działalności naukowej Wydziału, współpracy międzynarodowej (w tym programach wymiany), nadawanych stopniach naukowych, konferencjach i publikacjach

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE.