Nauka i rozwój

Działalność naukowa

wns

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH    

jest jednostką naukowo-badawczą Uniwersytetu Gdańskiego, efektywnie działającą w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz interdyscyplinarnym, prowadzącą badania w zakresie wielu dyscyplin naukowych. Wiodące dyscypliny Wydziału to: filozofia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Pracownicy Wydziału prowadzą ponadto badania w zakresie dyscyplin: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii oraz nauki o bezpieczeństwie.

Kadra naukowa

Kadra naukowa WNS to wybitni i znani zarówno w Polsce, jak i na świecie naukowcy, publikujący i cytowani w licznych prestiżowych, polskich i zagranicznych pracach naukowych.

Czasopisma

Na Wydziale Nauk Społecznych wydawanych jest 12 czasopism naukowych (w tym jedno współtworzone przez Instytut Politologii WNS UG oraz Instytut Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii UG). Sześć spośród nich znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowi to 1/3 wszystkich czasopism Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnionych w tym pretiżowym wykazie.

czasopisma

Konferencje, seminaria, wykłady

Na Wydziale Nauk Społecznych organizowanych jest rocznie ok. 30 wydarzeń naukowych: międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. Wśrod nich są wydarzenia cykliczne, takie jak organizowana od 2006 r. konferencja "Kobieta w kulturze", konferencja "Psychologia w służbie rodziny", sympozjum "Przereklamowana konsumpcja" czy "Gdańskie Kolokwia Psychologiczne".

Projekty badawcze

Na Wydziale realizowane są liczne projekty w oparciu o granty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe a także finansowane z środków Unii Europejskiej.

Prowadzimy szeroką współpracę naukową z uniwersytetami i instytutami naukowymi Europy i świata.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowej Wydziału Nauk Społecznych znajdują się na stronach instytutowych.

 

KONFERENCJE WNS - link

PROJEKTY BADAWCZE - link

PUBLIKACJE WNS - link

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Maj 2017 - 12:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Wrzesień 2021 - 12:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny