Wzory wniosków i podań

Zmiany danych osobowychZmiany danych osobowychZasady przyjmowania dokumentów:

  1. oryginały (osobiście lub za pośrednictwem poczty)
  2. droga mailowa - tylko czytelne dokumenty z podpisem z profilu zaufanego wysłane z adresu studenckiego (domena ug.edu.pl).
Załącznik Rozmiar
RODO - Wniosek o udostępnienie danych osobowych. 15.17 KB
KARTA MOST 164.5 KB
Legitymacja - zgubienie, zniszczenie lub utrata z powodu kradzieży 15.79 KB
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania 16.02 KB
POROZUMIENIE MOST 161 KB
Zmiana wykładu ogólnouczelnianego 54.5 KB
Wjazd na teren Uniwersytetu Gdańskiego 47.01 KB
Odpis dyplomu i suplementu w języku obcym 15.92 KB
Zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnica programowa 15.97 KB
Zapisanie na wykład ogólnouczelniany po terminie 16 KB
ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów 88.5 KB
Zgoda na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim 42 KB
Studiowanie awansem 17.08 KB
Przepisanie oceny z języka obcego 16.79 KB
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej 32 KB
Urlop dziekański 34 KB
Przesunięcie punktów ECTS wyłącznie dla studentów Instytutu Psychologii 17.05 KB
Przesunięcie punktów ECTS 17.03 KB
Przepisanie oceny 16.45 KB
Przedłużenie sesji 42 KB
IOS z opieką naukową 36 KB
IOS bez opieki naukowej 53 KB
Rezygnacja 28.5 KB
Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej 31.5 KB
Zamiana przedmiotu 14.79 KB
Przeniesienie terminu realizacji praktyk 37 KB
Studiowanie z długiem ECTS 30.6 KB
Powtarzanie semestru 30.3 KB
Zwrot opłat za studia 39.19 KB
Zwolnienie z opłat za studia 29.33 KB
ERASMUS Podanie o uznanie dodatkowego przedmiotu 17.79 KB
Zmiana promotora 16.71 KB
Zmiany danych osobowych 30.5 KB
Egzamin zerowy przed sesja egzaminacyjną. 16.6 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Listopad 2016 - 11:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Czerwiec 2023 - 10:30; osoba wprowadzająca: Joanna Bieńkowska