Wzory wniosków i podań

Załącznik
Załącznik Rozmiar
KARTA MOST 164.5 KB
KARTA obiegowa 41 KB
Legitymacja - Oświadczenie o zgubieniu, zniszczeniu lub utracie z powodu kradzieży 15.79 KB
ODBIÓR OSOBISTY - Wniosek o udostępnienie danych osobowych 14.06 KB
OŚWIADCZENIE o udostępnieniu pracy dyplomowej do celów naukowo-badawczych 14.5 KB
Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG 21.59 KB
OŚWIADCZENIE zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania 16.02 KB
PODANIE o dokonanie zmiany danych osobowych 34.5 KB
POROZUMIENIE MOST 161 KB
POŚWIADCZENIE odbioru dokumentu przez absolwenta (dyplom, odpisy, suplement, odpisy) 129.05 KB
POŚWIADCZENIE odbioru dokumentu przez osobę upoważnioną (dyplom, odpisy, suplement, odpisy) 129.68 KB
WNIOSEK do działu kształcenia o zmianę wykładu ogólnouczelnianego 54.5 KB
WNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW - operator pocztowy 14.61 KB
WNIOSEK o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie 47.01 KB
WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym 15.92 KB
WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnica programowa 15.97 KB
WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczeniany po terminie 16 KB
WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych 15.17 KB
ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów 88.5 KB
Wniosek o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim 42 KB
WNIOSEK o studiowanie awansem 17.08 KB
WNIOSEK o przepisanie oceny z języka obcego 16.79 KB
PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej 32 KB
PODANIE o urlop dziekański 34 KB
PODANIE o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu 14.25 KB
Podanie o przesunięcie punktów ECTS wyłącznie dla studentów Instytutu Psychologii 17.05 KB
Podanie o przesuniecie punktów ECTS 17.03 KB
PODANIE o przepisanie oceny 16.45 KB
PODANIE o przedłużenie sesji 42 KB
IOS z opieką naukową 36 KB
IOS bez opieki naukowej 49.5 KB
OŚWIADCZENIE rezygnacja ze studiów 28.5 KB
PODANIE o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej 31.5 KB
PODANIE o zamianę przedmiotu 14.79 KB
WNIOSEK o przeniesienie terminu realizacji praktyk 37 KB
Wniosek - dług punktowy 30.6 KB
WNIOSEK o powtarzanie semestru 30.3 KB
WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia 39.19 KB
WNIOSEK studenta o zwolnienie z opłat za studia 29.33 KB
ERASMUS Podanie o uznanie dodatkowego przedmiotu 17.79 KB
Podanie o zmianę promotora 16.71 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Listopad 2016 - 11:53; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 16. Wrzesień 2022 - 10:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny