Studia III stopnia

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

Osoby, które chcaiałyby podjąć kształcenie zmierzające do uzyskania stopnia doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych, reprezentowanych na naszym Wydziale, zapraszamy do skorzystania z oferty Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Szkoła doktorska umożliwia m. in. uzyskanie stopnia doktora w 5 wiodących dyscyplinach naukowych, reprezentowanych na Wydziale Nauk Społecznych.

W dziedzinie NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinach:

 • nauki o polityce i administracji
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

W dziedzinie NAUK HUMANISTYCZNYCH w dyscyplinie:

 • filozofia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych trwa 4 lata.

Szkoła Doktorska zapewnia m. in. przygotowanie w zakresie:

 • szerokiej, specjalistycznej wiedzy na temat studiowanej dyscypliny;
 • metodologii badań naukowych, ich planowania i przeprowadzania;
 • przygotowania i publikacji artykułów naukowych oraz referatów i prezentacji konferencyjnych;
 • pełnienia roli nauczyciela akademickiego;
 • zdobywania środków na badania naukowe, w tym przygotowywania wniosków o dofinansowanie badań i rozliczania projektów badawczych;
 • pracy w zespole badawczym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Maj 2014 - 08:49; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: sobota, 15. luty 2020 - 10:16; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski