Komunikaty

Rekrutacja na mobilność STA w ramach programu Erasmus+ KA_171 2022 Indie

W ramach programu Erasmus+ KA_171 została podpisana umowa z Tripura University w Indiach na mobilność wyjazdową nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w Tripura University. Mobilność wynosi 9 dni roboczych. Musi zostać zrealizowana do końca czerwca 2024.

Mobilność zostanie przyznana w drodze konkursu. Do udziału mogą się zgłaszać pracownicy spełniające następujące kryteria:

 

Osoby chętne prosimy o złożenie aplikacji online na adres klaudia.nowicka@ug.edu.pl do dnia 24.11.2023

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Jednostka organizacyjna w której zatrudniony jest pracownik
 • Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
 • Opis planu mobilności (rodzaj i tematyka zajęć ze studentami)
 • Opis planowanych efektów mobilności dla przyszłej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Tripura University
 • Dokumenty potwierdzające - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim,  doświadczenie współpracy dydaktycznej lub naukowej z Tripura University w Indiach oraz wstępne zaproszenie do instytucji goszczącej.

 

Komisja w składzie:

 1. Dr Klaudia Nowicka
 2. Dr Julia Ziółkowska
 3. Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG

oceni wnioski biorąc pod uwagę kryteria główne oraz

 • plan mobilności (rodzaj i tematyka zajęć ze studentami) i opis spodziewanych efektów mobilności.
 • planowane efekty mobilności dla przyszłej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Tripura University

Wyniki konkursu zostaną przedstawione kandydatom do dnia 30.11.2023.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Listopad 2023 - 13:32; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 13:49; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz