Postępowania habilitacyjne | Wydział Nauk Społecznych

Postępowania habilitacyjne

Paweł Jurek


Monika Wróbel


Marzanna Farnicka


Natasza Kosakowska-Berezecka


Magdalena Błażek


Magdalena Grabowska


Joanna Różycka-Tran


Tomasz Besta


Katarzyna Skrzypińska


Monika Wiłkość-Dębczyńska


Adam Adamski


Magdalena Żemojtel-Piotrowska


Maria Kaźmierczak

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 września 2019 roku, 14:37