Stopnie i tytuły naukowe

Rada Dyscypliny Psychologia posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Uniwersytet Gdański ma prawo do występowania o nadanie tytułu profesora.