Praktyki

Komunikat w sprawie zaświadczenia o niekaralności dla Studentów realizujących praktyki

 

W związku z wprowadzeniem 15 lutego 2024 r. nowelizacji Ustawy o standardach ochrony małoletnich studenci, którzy realizują praktyki nauczycielskie albo praktyki zawodowe związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich czy opieką nad małoletnimi, mogą zostać zobligowani przez placówkę, w której realizują praktyki do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

O stosowne zaświadczenie można wystąpić osobiście albo mailowo. Informacja o tym, jak uzyskać zaświadczenie znajduje się na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego.

Wydanie zaświadczenia wiąże się z opłatą, którą student uiszcza we własnym zakresie.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Kwiecień 2024 - 11:44; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Kwiecień 2024 - 11:49; osoba wprowadzająca: Joanna Rachwalska

Informacje i druki dotyczące obowiązkowych praktyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 - 11:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 24. Kwiecień 2024 - 13:57; osoba wprowadzająca: Joanna Rachwalska

Pedagogika - dokumenty dotyczące realizacji praktyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Grudzień 2022 - 10:34; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 24. Styczeń 2024 - 13:09; osoba wprowadzająca: Joanna Rachwalska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dokumenty dotyczące realizacji praktyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Grudzień 2022 - 10:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Joanna Rachwalska

Pedagogika Specjalna - dokumenty dotyczące realizacji praktyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Grudzień 2022 - 10:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Grudzień 2023 - 11:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Praca socjalna - dokumenty dotyczące realizacji praktyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Grudzień 2022 - 10:18; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Wrzesień 2023 - 09:32; osoba wprowadzająca: Joanna Rachwalska