Prace dyplomowe

Obrony w Instytucie Pedagogiki w roku 2021

1. Student, do dnia 27 czerwca 2021 roku, ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl, przesyła do odpowiedniego pracownika administracji Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS (wykaz maili na stronie 6 Zarządzenia oraz poniżej) komplet dokumentów, czyli 4 pliki zawierające:

 a. pracę dyplomową w formacie edytowalnym (rtl doc, docx)- o maksymalnej wielkości pliku 7MB 
b. pracę dyplomową w formacie pdf - o maksymalnej wielkości pliku 7 MB 
c. skan podpisanego oświadczenia studenta w formacie pdf (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UG) 
d. opis pracy dyplomowej zapisany w formacie xml (wygenerowany z Portalu Studenta) 
2. Pracownik administracji Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS sprawdza i potwierdza studentowi e-mailem zwrotnym kompletność i poprawność przesłanych dokumentów.
3. W przypadku, gdy korespondencja nie będzie zawierała kompletnych i prawidłowo zapisanych plików będzie ona zwracana do nadawcy w celu ich uzupełnienia.
4. Egzamin dyplomowy przeprowadzany na Wydziale Nauk Społecznych UG jest egzaminem ustnym przeprowadzanym zdalnie, w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
5. Student łączy się z aplikacją MS Teams wykorzystując swój adres e-mail w domenie ug.edu.pl.
 
Wszystkie pliki nadesłane przez studenta do pracownika administracji Biura ds, organizacji i jakości kształcenia WNS muszą mieć nadaną nazwę według wzoru: Symbol kierunku stopień forma studiów_nazwisko imię studenta_nr albumu, np.: 
PED1S_kowalskijan_111111.docx - dotyczy pracy dyplomowej w formącie edytowalnym 
PED1S_kowalskijan_111111.pdf - dotyczy pracy dyplomowej w formacie pdf 
PED1S_kowalskijan_111111_oświadczenie.pdf - dotyczy oświadczenia studenta 
PED1S_kowalskija n_111111.xml - dotyczy opisu pracy dyplomowej
Tytuł maila powinien brzmieć jak powyższe przykłady, czyli np.: PED1S_kowalskijan_111111
 
Sposób kodowania - strona 7 Zarządzenia.
Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter, podkreślniki (dolne kreski) i brak spacji
Proszę pamiętać o opłacie za dyplom - na stronie WNS powinny lada chwila pojawić się zaktualizowane informacje (zarządzenie wydane zostało 31.05) a wraz z nimi aktualne wzory oświadczeń.
Termin obrony ustala Promotor.
 
Adresy na które należy przesyłać dokumenty:
Pedagogika l stopnia,  Pedagogika ll stopni - malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl
Pedagogika specjalna l i ll stopnia - joanna.rachwalska@ug.edu.pl
Pedagogika wczesnej edukacji - sylwia.szutowicz@ug.edu.pl

Praca socjalna l i ll stopnia - sylwia.szutowicz@ug.edu.pl  

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Czerwiec 2021 - 09:37; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Czerwiec 2021 - 11:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny