fbpx ERASMUS | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

ERASMUS

ERASMUS+

Autor: 
Natasza Szutta

 


Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń. Najbardziej popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę nowemu programowi, który od roku akademickiego 2014/2015 funkcjonuje w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe”.

Na wniosek Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany przez Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów, została przyznana naszej uczelni „Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 ( Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE) o numerze: 50023-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
 

Karta ECHE uprawnia do dofinansowania wszystkich działań  w  ramach programu Erasmus+. Jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020”

 

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe możliwe są wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy.

Uniwersytet Gdański ma podpisane bilateralne umowy z następującymi ośrodkami akademickimi, w których można studiować filozofię:

UNIVERSITEIT GENT B GENT01 Belgia Gandawa 

SVEUCILISTE U SPLITU HR SPLIT01 Chorwacja Split 

UNIVERZITA KARLOVA CZ PRAHA07 Czechy Praga 

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALEF BREST01 Francja Brest 

UNIVERSIDAD DE CADIZ E CADIZ01 Hiszpania Kadyks 

UNIVERSITA TA MALTA MT MALTA01 Malta Msida 

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAETZU KIEL D KIEL01 Niemcy Kilonia 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO I SALERNO01 Włochy Salerno

 

Więcej informacji o programie: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

 

Koordynator wydziałowy Programu ERASMUS+ na WNS

mgr Magdalena Sawicz

Specjalista ds. umiędzynarodowienia

tel. 58 523 4547

email: magdalena.sawicz@ug.edu.pl

wns.international@ug.edu.pl

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 21:15