Kontakt

Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+ (Departamental Coordinator):  

mgr Magdalena Sawicz, pok. A301, tel. (0 58) 523 45 47, e-mail: 

magdalena.sawicz@ug.edu.pl

wns.international@ug.edu.pl

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Rektorat UG, II piętro, pok. 202 i 203)

Telefony: (58) 523 31 22; (58) 523 24 67; (58) 523 24 42

e-mail: bwzs@ug.edu.pl

Godziny otwarcia: pon., wt., czw., pt.: 9.00-14.00 (środa: biuro nieczynne)

 

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ (Institutional Coordinator):  mgr Monika Butkiewicz, pok. 202, tel. (0 58) 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: bwzs@ug.edu.pl

mgr Ewa Chmurzyńska, pok. 203, tel. (0 58) 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: rekec@ug.edu.pl (realizacja programu KA107, POLON, przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne)

mgr Magdalena Bednarek, pok. 202, tel. (0 58) 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: magdalena.bednarek@ug.edu.pl (budżet programu, raporty z realizacji działań, prowadzenie statystyk, wyjazdy studentów na studia)

mgr Joanna Szymańska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: joanna.szymanska@ug.edu.pl

mgr Klaudia Saczewska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: klaudia.saczewska@ug.edu.pl (umowy międzyinstytucjonalne, wyjazdy studentów na praktyki)

mgr Katarzyna Flis, pok. 203, tel. (0-58) 58 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: katarzyna.flis@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia)