Informacje dla pracowników - wyjazdy dydaktyczne -STA-Erasmus

W sprawie wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym Programu Erasmus+
mgr Magdaleną Sawicz

Wyjazdy dydaktyczne (STA)

W ramach programu Erasmus+ można realizować wyjazdy dydaktyczne do zagranicznej uczelni, z którą Wydział Nauk Społecznych ma podpisaną umowę o współpracy (umowę bilateralną).
Każdy nauczyciel zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.
 
Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+.
Założeniem programu ERASMUS+/ STA jest przeprowadzenie przez pracownika naukowo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).
 
Podstawą kwalifikacji kandydata jest złożenie  WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2021/2022, zawierającego podpisy i pieczęcie wszystkich wskazanych osób.
 
Niezbędnymi dokumentami, których złożenia należy dokonać przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej  są:
Staff Mobility  for Teaching (formularz w załączniku, na dole strony). Uzupełniony i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony (Beneficjenta, instytucję wysyłajacą i przyjmującą) skan dokumentu należy wgrać w dedykowane miejsce, na indywidualnym koncie ESRS.
 
Wniosek o wyjazd służbowy (formularz do pobrania ze strony "Wyjazdów Zagranicznych UG":
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów STA znajdą Państwo na stronie:

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027/wyjazdy-kadry-naukowo-dydaktycznej/rekrutacja-od-18102021-realizacja-od-22112021

 

logo

 

 

 

Załączniki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Grudzień 2020 - 15:13; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 11:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny