NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Umiędzynarodowienie umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na wieloaspektowe wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, wpływa na wzrost jakości dydaktyki. Doceniając wagę umiędzynarodowienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:

Programy dla Naukowców

Programy dla Instytucji

Programy dla Studentów

Programy Języka Polskiego

Podstawą prawną powołania Agencji jest Ustawa_o_NAWA.pdf
 

Kierunkowy plan działań na lata 2021-2027

Raport roczny NAWA 2020

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Marzec 2022 - 11:02; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 30. Marzec 2022 - 11:02; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny