POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z OŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI(MOU)

Poniżej znajdą Państwo wskazówki do zawierania Porozumień o Współpracy przygotowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office). Jest to rekomendacja, której celem jest ułatwienie procedury zawierania porozumień z zainteresowaną instytucją zagraniczną.

Udostępniony przez BWM wzór porozumienia (w dwóch wersjach językowych ) uzyskał akceptację  Biura Prawnego. Przy korzystaniu z tego wzoru (o ile nie zmieniono treści zapisu) nie jest wymagana akceptacja (pieczątka) radcy prawnego, ani kwestury.

Instrukcja procedowania umowy przy korzystaniu z zalecanego wzoru:

 1. Należy uzupełnić umowę o wszystkie wymagane dane obu instytucji;
 2. Dodatkowo należy poinformować, kto jest koordynatorem umowy/osobą kontaktową ze strony UG na wydziale.
 3. Tak przygotowaną umowę należy przekazać do BWM w formie elektronicznej/papierowej*;

*2 egzemplarze po angielsku (po 1 dla każdego z partnerów) oraz 1 po polsku

 1. Umowę z ramienia UG sygnuje Prorektor ds. Współpracy Międynarodowej,

             dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler, profesor Uniwersytetu Gdańskiego;

 1.  Umowę należy przekazać drugiej stronie w celu uzyskania podpisu–  zajmuje się tym wydział lub BWM  (konieczne jest wskazanie dokładnych danych adresowych instytucji partnerskiej).
 1. Podpisaną przez obie strony umowę należy zarejestrować w Sekcji ds. Rozliczeń UG (przekazanie do rejestracji odbywa się za pośrednictwem BWM).
 1. Zarejestrowany oryginał jest przechowywany w BWM (pok.204). Kopia/skan dokumentu może być odesłany (na życzenie) na wydział, który zainicjował zawarcie umowy.

 

W przypadku zawierania umowy niestandardowej:

 1. Należy przygotować umowę (uzupełnioną wszystkimi wymaganymi danymi obu instytucji) w wersji angielskiej wraz polskim tłumaczeniem,
 2. Dodatkowo należy poinformować kto jest koordynatorem umowy/osobą kontaktową ze strony UG na wydziale.
 3. Tak przygotowaną umowę należy przekazać do BWM w formie elektronicznej/papierowej*;

*2 egzemplarze po angielsku (po 1 dla każdego z partnerów) oraz 1 po polsku;

 1. Umowa przekazywana jest do zatwierdzenia w kolejności:

 

 • Radca prawny UG (mec. Maciej Siwy),
 • Kwestor UG* (pok. 311),

* UWAGA! Umowa nieprzetłumaczona, nie uzyska akceptacji kwestury

 • Umowę z ramienia UG sygnuje Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej,

dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 1. Umowę należy przekazać drugiej stronie w celu uzyskania podpisu– zajmuje się tym wydział lub BWM  (konieczne jest wskazanie dokładnych danych adresowych instytucji partnerskiej).
 1. Podpisaną przez obie strony umowę należy zarejestrować w Sekcji ds. Rozliczeń UG (przekazanie do rejestracji odbywa się za pośrednictwem BWM)
 1. Zarejestrowany oryginał jest przechowywany w BWM (pok.204). Kopia/skan (na życzenie) może być odesłana na wydział, który zainicjował zawarcie umowy.

 

Wykaz umów o współpracy, które Wydział Nauk Społecznych zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na szczeblu:

Ogólnouczelnianym - MOU UG

Wydziałowym i Instytutowym- MOU WNS

 

Wzory umów w dwóch wersjach językowych

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Marzec 2021 - 09:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Styczeń 2023 - 10:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny