Konferencje

Konferencje naukowe

baner konferencji

https://virtueethics.ug.edu.pl/grants/morally-good-person/natura-i-rodzaje-cnot/


DATA WYDARZENIA: 2 - 3.06. 2022

DATA WYDARZENIA: 2 - 3.06. 2022   International conference: “VIRTUE & HUMAN DEVELOPMENT”

International conference: “VIRTUE & HUMAN DEVELOPMENT”
link do strony konferencji https://virtueethics.ug.edu.pl/grants/morally-good-person/#conferences

 

DATA WYDARZENIA 9.10.2021

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISZPAŃSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNO-RELIGIJNEJ: Camino znaczy droga

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISZPAŃSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNO-RELIGIJNEJ: Camino znaczy droga

 
 
 
DATA WYDARZENIA: 21-22.05.2020
(the conference has been postponed due to coronavirus pandemic)
Virtua and Human Development
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa Virtue and Human Development, organizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IF UG i The Institute for the Study of Human Flourishing, The University of Oklahoma
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 6-7.03.2020
baner
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? EDUKACJA FILOZOFICZNA – POMIĘDZY POSZUKIWANIEM SENSU ŻYCIA A NAUKĄ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IF UG we współpracy z czasopismem popularnonaukowym Filozofuj!, Gdańsk 6-7 marca 2020.
http://nauczaniefilozofii.ug.edu.pl/2020-aktualnosci
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 4-6.12.2019
Plakat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy, zorganizowana przez Zakład Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii IF UG. https://lopsegdansk.blogspot.com/p/cops-fam-19-cfp.html?m=1&fbclid=IwAR1naoOL6p1lMjhQ_qqYxbh1dv_T9T49xXTEH9-HwrLJgRovCspLRBqCRzk
 
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 20-21.09.2019
 
 
Konferencja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 16–17.03.2019
baner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? KRYTYCZNE MYŚLENIE, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG we współpracy z czasopismem popularnonaukowym Filozofuj!
http://nauczaniefilozofii.ug.edu.pl/2019-aktualnosci
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 5–6.10.2018
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie, organizowana przez IFSiD UG we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Emmanuela Mouniera i Instytutem Katolickim w Paryżu.
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 20-21.09.2018
baner
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Koń-człowiek. Interakcje, Gdańsk, 20-21.09. 2018 roku.
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 25-26.05.2018
baner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Sympozjum Leibnizjańskie. Logika Leibniza. Filozoficzne założenia i współczesna recepcja, organizowane przez Societas Leibnitiana Polonorum (Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie) i Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej IFSiD UG.
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 24-25.05.2018
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja i seminarium filozoficzne The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues, zorganizowana przez Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej IFSiD.  Program i abstrakty
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 17-18.05.2018
baner
 
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja Virtue & Moral Education, zorganizowana przez organizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG i The Institute for the Study of Human Flourishing, The University of Oklahoma. http://virtueandmoraleducation.ug.edu.pl/home/
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 9-10.03.2018
baner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II edycja konferencji naukowej Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG we współpracy z czasopismem popularnonaukowym Filozofuj!, Gdańsk, 9–10 marca 2018 roku.
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 13-14.10.2017
baner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II edycja cyklu konferencji: Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach „Stan „cywilizacji Zachodu” a zmieniające się znaczenie religii, organizowana przez Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polskie. Towarzystwo Filozoficzne (Oddział Gdańsk) – Gdańsk 13-14.10.2017.
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 10-11.03.2017
baner
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?, organizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG i czasopismo popularnonaukowe „Filozofuj!”, Gdańsk 10-11. 03. 2017 roku.
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 21-22.10.2016
baner
 
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja filozoficzna Natura woli, zorganizowana przez Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej oraz Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG. http://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/59041/files/plakat_natura_woli_2016_2.pdf
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 8-10.09.2016
baner
 
 
 
 
Phenomenology and Practice, The 2nd Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe,  konferencja międzynarodowa zorganizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Fenomenologicznym – Gdańsk w dniach  8 – 10.09.2016
 
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 21-22.10.2015
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa Virtue & Moral Cognition, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG, Gdańsk 21-22.10.2015. http://www.virtueethics.ug.edu.pl/virtue-moral-cognition
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 21-22.10.2015
baner
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa Tożsamość narracyjna. Filozofia wobec problemu podmiotowości, 23–24 października 2015 roku.
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 6-7.06.2014
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa New Moral Intuitionism. Its Possibilities and Challenges, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG. http://www.virtueethics.ug.edu.pl/new-moral-intuitionism-its-possibilities-and-challenges
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 14-15.11.2014
baner
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa O mocy Boga, zorganizowana przez Zakład Metafizyki i Filozofii Religii IFSiD UG, Gdańsk 14-15.11.2014
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 15-16.03.2013
baner
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze - w 200-setną rocznicę urodzin myśliciela, Gdańsk, 15-16 marca 2013 roku.
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 10-11.05.2013
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa Is There Anything Like Moral Character & Virtue?, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG, Gdańsk 10-11.05.2013
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 26-27.09.2013
baner
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa Jedna czy wiele fenomenologii? Fenomenologia w filozofii współczesnej, organizowana przez IFSiD UG, Gdańsk, 26-27 września 2013.
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 18-19.05.2012
 
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa Moral Intuitions, Reflective Equilibrium, and Moral Disagrement, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG. http://www.virtueethics.ug.edu.pl/intuitionism-reflective-equilibrium-moral-disagreement
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 18-19.05.2012
baner
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej, zorganizowana przez Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Zakład Filozofii Współczesnej IFSiD UG, Gdańsk 18-19.05.2012.
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 16-17.06.2011
baner
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa  Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje, zorganizowana przez IFSiD UG, Gdańsk 16-17.06.2011.
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 6.05.2011
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa On Citizenship & Civic Virtues, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG, Gdańsk 6.05.2011. http://www.virtueethics.ug.edu.pl/citizenship-and-civic-virtues
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 18-19.11.2011
baner
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa O wiedzy Boga z cyklu O naturze Boga, zorganizowana przez Zakład Metafizyki i Filozofii Religii IFSiD we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Naukowym im. Pawła Włodkowica, Gdańsk, 18-19.11.2011.
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 27.05.2010
baner
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności etyki, zorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG, Gdańsk 27.05.2010. http://www.virtueethics.ug.edu.pl/dlaczego-cokolwiek-powinienem-pytanie-o-zrodlo-normatywnosci-sadow-etycznych
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 16-17.10.2009
baner
 
 
 
 
 
Ogólnopolska konferencja naukowa  Dialog jako idea. Dialog jako doświadczenie. Co decyduje o możliwości/niemożliwości dialogu?, zorganizowana przez IFSiD UG, Gdańsk 16-17.10.2009. 
 
 
 
 
 
DATA WYDARZENIA: 26-27.10.2008
baner
 
 
 
 
Międzynarodowa konferencja naukowa Virtue Ethics: Possibilities and Limitations, organizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG, Gdańsk 26-27.10.2008.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Czerwiec 2020 - 07:36; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Październik 2022 - 07:06; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski