fbpx O mocy BOGA | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

O mocy BOGA

O mocy BOGA

 

ZAKŁAD METAFIZYKI  I FILOZOFII RELIGII

INSTYTUTU FILOZOFII, SOCJOLOGII I DZIENNIKARSTWA

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

zaprasza na II ogólnopolską konferencję naukową poświęconą naturze Boga

 

O MOCY BOGA

 

Termin:

14-15.11. 2014 (PIĄTEK-SOBOTA)

 

Miejsce:

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

 

 

Tematyka tegorocznej konferencji poświęconej teologii filozoficznej, jako ważnego działu współczesnej filozofii religii, nawiązuje do konferencji z roku 2011. Poprzednia konferencja, gromadząc kilkunastu badaczy, podjęła zagadnienie wiedzy Boga, w perspektywach: historycznej i systematycznej, obejmującej aspekty  logiczne, epistemologiczne, antropologiczne i metafizyczne. W tym roku proponujemy poszerzenie tematyki filozoficznej o wątki religiologiczne, egzystencjalne i teologiczne, należące zarówno do dawnej jak i współczesnej myśli. 

Generalnym przedmiotem konferencji jest pojęcie mocy Boga. Około trzydziestu naukowców z kilkunastu uczelni Bydgoszczy, Elbląga, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i Gdańska będzie debatowało nad następującymi zagadnieniami.

 • Czy moc Boga, wzięta w Jej nieskończoności jest przez ludzki umysł poznawalna?
 • Czy ludzki język nadaje się do ujęcia natury Boga, w szczególności Jego mocy?
 • Jeżeli tak, to w jakim sensie i jakie są racje przypisywania Bogu wszechmocy?
 • Jakie są pozalogiczne ograniczenia filozoficznego pojęcia wszechmocy?
 • Czy ludzkie ciało może być miejscem odkrywania Transcendencji i mocy Bożej?
 • Czy źródła idei wszechmocy Boga są pierwszorzędnie filozoficzne, czy też religijne i teologiczne?
 • Jak ograniczenia mocy boskiej postrzega myśl buddyjska?
 • Jakie światło rzucają na koncepcję wszechmocy pojęcia wieczności Boga rozumiane temporalistycznie i eternalistycznie?
 • Czy rozumienie Boga powinno dokonywać się w perspektywie metafizyki bytu czy perspektywie agatologicznej?
 • Jak pojmowano wszechmoc Boga (bogów) w starożytności, średniowieczu, czasach nowożytnych i współcześnie?
 • Jak wspomniane rozumienia wszechmocy wpływają na problematykę rozumienia świata, jego struktury, cudów, praw przyrody, przyczynowości?
 • Czy w Bogu da się wyróżnić różne moce, np. moc absolutną i uporządkowaną?
 • Jakie znaczenie ma pojęcie wszechmocy dla zagadnień związanych z problematyką ludzkiej wolności, wyborów, egzystencji, ale też z problematyką dobra i zła moralnego, predestynacji czy zbawienia i potępienia?
 • Czy rzeczywiście Bóg jest bytem wszechmocnym i czy Jego wszechmoc powinna być pojmowana jako pozbawiona granic?
 • Czy da się obronić możliwość sformułowania spójnej koncepcji wszechmocy, a wszechmocy Boga w szczególności?
 • Czy nie powinno się raczej mówić o niemocy Boga?
 • Czy można zasadnie bronić twierdzenia o wszechmocy Boga po horrorze moralnym XX wieku?
 • Jaki jest sens stawiania pytania o Bożą wszechmoc?

 

Dociekania będą prowadzone w aspektach: systematycznym i historycznym, zaś badacze będą interpretować myśli oraz posiłkować się dokonaniami takich filozofów i myślicieli jak:  Anaksymander, Heraklit, Ksenofanes, Empedokles, Anaksagoras, Budda, Platon, Arystoteles, Orygenes, św. Augustyn, Piotr Lombard, Piotr Damiani, św. Anzelm z Canterbury, św. Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, Wilhelm Ockham, Ryszard Kilvington, Tomasz Bradwardine, Kartezjusz, Gottfried Leibniz, Gerald de Cardemoy, Johannes Clauberg, Louis de La Forge, Arnold Geulincx, Nicolas Malebranche, David Hume, Luis de Molina, Domingo Bañez, Søren Kierkegaard, Lew Szestow, Yves Ledure, Edward Nieznański, Paul Weingartner, Józef Tischner, Hans Jonas, Nelson Pike, Richard Swinburne i inni.

 

W imieniu organizującego konferencję Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii serdecznie zapraszam.

 

dr Marek Pepliński

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Uniwersytet Gdański

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 listopada 2014 roku, 11:20