Działalność naukowa

Pracownicy akademiccy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą bogatą działalność naukowo-badawczą. Realizują różne projekty naukowe, które uzyskują dofinansowanie instytucji wspierających rozwój nauki. Publikują w najlepszych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Organizują międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe. W swoje badania naukowe angażują także studentów kierunku filozofia, włączając ich w uczestniczenie i organizację różnych wydarzeń akademickich. 

zdjęcie