fbpx Granty | Wydział Nauk Społecznych

Granty | Wydział Nauk Społecznych

Granty badawcze

 
 
IWONA KRUPECKA
"Filozofia polska wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowa"
NCN – MINIATURA
 
 
 
PAWEŁ PAWŁOWSKI – kierownik projektu
Przezwyciężenie paradoksów naiwnej poprawności logicznej i nieformalnej dowodliwości poprzez semantykę niedeterministyczną i semantykę uprawdziwiaczy
NCN (2018/28/C/HS1/00251) – SONATINA
 
 
 
PATRYK DZIUROSZ-SERAFINOWICZ – kierownik projektu
Pragmatyczna i epistemiczna wartość informacji. Aspekty teorio-decyzyjne, probabilistyczne oraz empiryczne  NCN (2017/26/D/HS1/00068) – SONATA 13
 
 
 
RAFAŁ URBANIAK – kierownik projektu
Pojęciowe, formalne i praktyczne aspekty kryminologicznych i prawniczych zastosowań narzędzi probabilistycznych – NCN 2016/22/E/HS1/00304 –  SONATA BIS
 
 
 
MARTYNA KOSZKAŁO – kierownik projektu
Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu
NCN 2013/09/B/HS1/01985 – OPUS
 
 
 
ARTUR SZUTTA – kierownik projektu
Moralne Intuicje a problem moralnej niezgody  NCN 2012/07/B/HS1/01607 – OPUS
 
 
 
NATASZA SZUTTA – kierownik projektu
Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót.  NCN 2011/01/B/HS1/00522 – OPUS

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 czerwca 2020 roku, 18:15