fbpx Współpraca | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Współpraca

Współpraca

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe i realizuje proces kształcenia studentów we współpracy z partnerami zagranicznymi, lokalnymi władzami i środowiskiem pracodawców.

Pracownicy Instytutu Pedagogiki inicjują i biorą udział w projektach zagranicznych, krajowych i lokalnych. Są członkami, doradcami i ekspertami w radach, opracowujących strategię rozwoju regionu w obszarze edukacji. Angażują się w prace programowe lokalnych instytucji oświatowych.

Studenci Instytutu Pedagogiki korzystają z programów wymiany zagranicznej ERASMUS+ oraz krajowej MOST.

Pracownicy i studenci angażują się również w działania na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 września 2014 roku, 12:24