Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

IP podejmuje działania, zmierzające do:

  • identyfikacji i definiowania interesariuszy zewnętrznych (władze lokalne, regionalne, placówki kulturalno-oświatowe, oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, edukacyjne, organizacje pozarządowe)
  • podejmowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (ekspertyzy, spotkania, organizowanie wspólnych badań, konferencji i innych przedsięwzięć)
  • włączania interesariuszy zewnętrznych do Rad Programowych kierunków
  • modyfikacji programów, planów i metod kształcenia oraz dookreślenia zbioru efektów kształcenia

Ich celem jest doskonalenie kompetencji studentów IP tak, aby odpowiadały one wymaganiom lokalnego rynku pracy i wzmacniały pozycję absolwenta oraz wspieranie środowiska lokalnego.
IP systematycznie udostępnia interesariuszom zewnętrznym możliwość zamieszczania ogłoszeń, dotyczących ofert pracy związanej z realizowanymi kierunkami i specjalnościami.

 

PARTNERZY INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Kierunek: PEDAGOGIKA 
Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej (oddział Gdańsk), Stowarzyszenie „Nasza Polonia” - Australia, Instytut badań Edukacyjnych, Narodowy Instytut Audiowizualny, Centrum Edukacji Nauczycieli, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych Kościerzyna, Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk, Firmy: „Optizen Lab”, „Atrasys” i „Young Digital Planet”, Centrum Edukacji Nauczycieli, Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, Zakład Poprawczy w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Monar „Mrowisko”, Sąd w Gdańsku i Słupsku, Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk Nadziei”, Dom Rodzinno-Integracyjny w Gdańsku, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Osiek w Gdańsku

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA
Centrum Edukacji Nauczycieli, Referat Edukacji i Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopomocy „Nowiny”, Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „Akces”, Gdański Archipelag Kultury GAK i Teatr GAK, Landesinstitut fur Schule Bremen, Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja Też”, Stowarzyszenie „In Plus”, Stowarzyszenie „Na Drodze Ekspresji”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Gdańsku)

Kierunek: PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Centrum Hewelianum, Urząd Miasta Gdańska, STO, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Komisja Edukacji Geograficznej przy Polskim Towarzystwie Geograficznym

Kierunek: PRACA SOCJALNA
MOPS Gdynia i Sopot, GOPS Pszczółki, ROPS Gdańsk, WTZ Gdańsk, Fundacja Innowacji Społecznych Gdańsk, Fundacja PAL Gdynia, DPS Caritas Gdańsk, Stowarzyszenie Św. Brata Alberta Gdańsk, Fundacja „Nowiny” i „Kreatywni”, CIK Gdańsk, MPiPS, CAL Warszawa, WSP im. Korczak, Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku i Toruniu, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

Pracownicy IP biorą udział w pracach zespołu roboczego ds. regionalnego wsparcia szkół przy Urzędzie Marszałkowskim w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Aktywni Pomorzanie 2020” (cel operacyjny: „Aktywność zawodowa i społeczna”); w przedsięwzięciu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia dla szkoły” realizowanym w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Aktywni Pomorzanie 2020” (cel operacyjny: „Efektywny system edukacji”); w przedsięwzięciu „Uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady oświatowe”, realizowanym w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Aktywni Pomorzanie 2020” (cel operacyjny: „Efektywny system edukacji”)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Wrzesień 2014 - 13:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Wrzesień 2015 - 08:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny