Udział w towarzystwach naukowych

Międzynarodowe towarzystwa naukowe

 • American Educational Research Association (AERA)
 • European Network About Parents in Education (ERNAPE)
 • European Research Network About Parents In Education (ERNAPE)
 • European Society for Research on the Education of Adults
 • European Universities Continuing Education Network (EUCEN)
 • International Association for the Educational Role of Language (ERLA) (link)
 • International Network of Scholars
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę (INSEA)
 • Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne (Komitet Badawczy 47)
 • Montessori Europe
 • Montessori Research Europe Foundation
 • Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (NESSE)

Krajowe towarzystwa naukowe

 • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne (ATA)
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN)
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE)
 • Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP)
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe
 • Towarzystwo Histrorii Edukacji
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii  Systemowej

 

Komitety naukowe/ redakcje czasopism naukowych/ rady wydawnicze

 • Komitet Naukowy kwartalnika „Edukacja”
 • Komitet Redakcyjny czasopima naukowego „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”
 • Komitet Redakcyjny czasopisma naukowego„Problemy Wczesnej Edukacji”
 • Naukowa Rada Wydawnicza  “International Journal about Parents in Education” (e-journal)
 • Rada Naukowa czasopisma międzynarodowego „Papers of Social Pedagogy” Uniwersytetu Warszawskiego (wydawanego w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim)
 • Rada Naukowa Encyklopedii Dzieciństwa (Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków; pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka)
 • Rada Naukowa kwartalnika “Kultura i Edukacja”
 • Rada Naukowa kwartalnika „Problemy Wczesnej Edukacji”
 • Rada Naukowa rocznika „Zoon Politikon”
 • Rada Redakcyjna rocznika „Zoon Politikon”
 • Rada Redakcyjna  Międzynarodowego elektronicznego czasopisma naukowego „Kultura i Wychowanie”
 • Rada Redakcyjna  „Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie”, seria: „Pedagogika”
 • Rada Redakcyjna „Biuletynu Historii Wychowania
 • Redakcja „Ars Educandi”

 

Inne

 • Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych
 • Fundacja Rodzice Szkole 
 • Instytut Badań nad Bezdomnością
 • Instytut im. Heleny Radlińskiej
 • Kapituła Stypendialna (Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. D.C. Fahrenheita)
 • Koło Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 • Koło Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicnych PAN
 • Laboratorium Innowacji Społecznej
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
 • Pomorska Kapituła Konkursu dla rad rodziców Mam 6 lat (edycje 2012/13, 2013/14).
 • Pomorska Sieć Tematyczna ds. Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Ustawicznego
 • Pomorska Sieć Tematyczna ds. Wysokiego Poziomu Zatrudnienia 
 • Rada Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska MENTOR
 • Zesół Ekspertów ds. Regionalnego Programu Społecznego
 • Zespł Ekspertów Bolońskich
 • Związek Polskich Artystów Plastyków  (ZPAP)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Październik 2014 - 07:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Maj 2018 - 12:41; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny