fbpx Konferencje i seminaria | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konferencje i seminaria

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja-Społeczeństwo”: Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu religijności i areligijności

Zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej **Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG **pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania KNP PAN; **Gdańsk 19 - 20 listopada2018;**Wydział Nauk Społecznych.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 7:06

XIII Międzynarodowa Konferencja „Szkolnictwo wyższe Ukrainy w kontekście europejskich przemian oświatowych” 22-25 listopada 2018 r. Kijów

Celem przyświecającym organizowanej w Kijowie już od trzynastu lat Konferencji „Szkolnictwo wyższe Ukrainy w kontekście europejskich przemian oświatowych” jest pobudzenie refleksji nad aktualnymi problemami szkolnictwa wyższego Ukrainy oraz poszukiwanie dróg jego rozwoju. Te kwestie są postrzegane jako niezwykle istotne dla procesu integracji ukraińskiego szkolnictwa wyższego z systemem europejskim, zwłaszcza w obszarze wdrażania systemu bolońskiego. Pracownicy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego od lat nie tylko uczestniczą w spotkaniach konferencyjnych, ale też aktywnie współpracują z ukraińskimi instytucjami
oświatowymi, między innymi w ramach programu Erasmus+, a ponadto utrzymują ożywione kontakty z naukowcami z Ukrainy, którzy biorą udział w gdańskich konferencjach i prowadzą zajęcia w Instytucie. 

Instytut Pedagogiki również w tym roku zaznaczył swój udział w działaniach podejmowanych na rzecz wspomnianej Konferencji, takich jak jej współorganizowanie, m.in. wraz z Ministerstwem Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Wschodnioeuropejskim Instytutem Psychologii, Instytutem Problemów Wychowania NAPN Ukrainy, Polskiej Akademii Nauk przedstawicielstwo w Kijowie. Ponadto uczestniczący w tej Konferencji dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw. i dr Wojciech Siegień wygłosili wykłady w sesji plenarnej. Szczególnie podniosłym momentem było uroczyste przekazanie Instytutowi Pedagogiki - przez Dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii prof. Irinę Manokhę – podziękowania za wieloletnią współpracę i złożenie życzeń z okazji 60-lecia Gdańskiej Pedagogiki, oraz wręczenie XII Profesjonalnej nagrody Ukrainy w dziedzinie psychologii i pedagogiki im. W.A. Romenca. Dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw. została zaproszona również do kapituły nagrody.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 6:41

"Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy"

W dniu 15 czerwca 2018 roku W Instytucie Pedagogiki WNS odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt: " Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy". Imprezą towarzyszącą był 27 ogólnopolski a 15 międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej, zorganizowany przez Zakład Karny w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury. Uczestnicy konferencji porównywali warunki i możliwości pracy osób skazanych w różnych krajach Europy: Czechach, Litwie, Niemczech oraz w Polsce, dyskutowano także o efektywności procesu resocjalizacji penitencjarnej w Polsce i Europie. Wśród omawianych zagadnień pojawił się również rządowy program "praca dla więźniów" zainicjowany w roku 2016.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 8:52

VI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna z cyklu "Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie" nt. "Treści literackie i historyczne w kaszubskiej edukacji językowej. Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej", Gdańsk 19.03.2018

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 16:13

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Zespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 16 marca 2018 roku, Uniwersytet Gdański

Autor: 
Justyna Siemionow

Międzynarodowe Seminarium Naukowe/ International Scientific Seminar
„Uczyć się od ...”/ „Учиться у ...”/ “To Learn from...”
SCIENTIFIC COMMITTEE
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska (University of Gdansk)
prof. Olena Andruszczenko (Kharkov State Pedagogical University)
prof. Natalia B. Karabushchenko (Peoples’ Friendship University of Russia in Moscow)
prof. Irina Manokha (East European Institute of Psychology, Kiev)
prof. Tatiana Sakharova (Moscow State Pedagogical University)
dr hab. Maria Groenwald, prof. nzw. (University of Gdansk)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 7:00

V Konferencja Naukowa z cyklu: „Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie”, nt. „Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej. Literackie podstawy edukacji językowej”, WNS, Gdańsk 27 listopada 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 grudnia 2017 roku, 6:58

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kazimierz Sośnicki: tworzenie i przekraczanie struktur" pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN, Gdańsk, 12 października 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2017 roku, 10:57

Międzynarodowa Konferencja nt. "Szkoła empatii, dialogu i inspiracji", Gdańsk, 25 września 2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 września 2017 roku, 11:36

I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe dydaktyk szczegółowych: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 21-22 maja 2017 roku

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 czerwca 2017 roku, 14:28

Konferencja Naukowa, nt. „Podstawa programowa języka regionalnego – języka kaszubskiego. Treści kształcenia. Aspekty pedagogiczne i językoznawcze”, WNS, Gdańsk 8 maja 2017 r.

ZałącznikWielkość
Image icon 20170508_093528.jpg2.03 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 maja 2017 roku, 10:33