Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych działająca w Instytucie Pedagogiki zawiesza swoją działalność.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG z dnia 15 marca 2023 została powołania Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego wyraża opinie dotyczące projektów badawczych, które mogą budzić wątpliwości etyczne.

Są to w szczególności projekty, w których:

·  osobami badanymi są dzieci lub młodzież niepełnoletnia;

·  procedura badawcza może obniżać nastrój lub wywoływać negatywne emocje u osób badanych;

·  osoby badane mogą mieć kontakt z treściami: drastycznymi, drażliwymi, nieprzyjemnymi, o charakterze wulgarnym, prowokacyjnym, agresywnym lub seksualnym.

Opinia Komisji Etyki jest również często wymagana w przypadku zgłaszania projektów do konkursów o granty badawcze, w tym konkursów Narodowego Centrum Nauki czy Naukowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przewodniczą Komisji Etyki jest dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG, a w skład Komisji wchodzą członkowie wybrani spośród grona pracowników naukowych Instytutu Psychologii oraz innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego:

Na okres do końca kadencji 2020-2024 powołuje się Komisję do spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

1.      dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG – Przewodnicząca Komisji;

2.      dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG – Zastępca Przewodniczącej;

3.      dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG – Zastępca Przewodniczącej;

4.      dr hab. Marcin Boryczko, prof. UG – Zastępca Przewodniczącej;

5.      dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Sekretarz;

6.      prof. dr hab. Mariola Bidzan;

7.      prof. dr hab. Hanna Brycz;

8.      prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska;

9.      dr hab. Ewa Badyda, prof. UG;

10.  dr hab. Tomasz Besta, prof. UG;

11.  dr hab. Łucja Bieleninik, prof. UG;

12.  dr hab. Paweł Jurek, prof. UG;

13.  dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG;

14.  dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG;

15.  dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG;

16.  dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG;

17.  dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG;

18.  dr hab. Christoph.Schwarzweller, prof. UG;

19.  dr hab. Maciej Wojciechowski, prof. UG;

20.  dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG;

21.  dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG;

22.  dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska;

23.  dr Elżbieta Babula;

24.  dr Justyna Michałek-Kwiecień.

 

Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego:

https://ug.edu.pl/nauka/badania-naukowe/komisja-ds-etyki-badan-naukowych

 

Kontakt:

Biuro Nauki 

Sekcja Działalności Naukowej

dr Dagmara Wójcik-Fudalewska

e-mail: dagmara.wojcik-fudalewska@ug.edu.pl

tel. 58 523 31 68

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. luty 2022 - 12:28; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Kwiecień 2023 - 10:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny