Konferencje i seminaria | Wydział Nauk Społecznych

Ogólnopolska Konferencja Etniczność i Narodowość w Edukacji Międzykulturowej (Wejherowo 17-18.06.2019)

ZałącznikWielkość
Plik Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej256.75 KB
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lipca 2019 roku, 9:30

11 marca 2019 seminarium naukowe PAMIĘCIOMIEJSCA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 6:45

Naukowcy z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie gościli w Instytucie Pedagogiki w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA 107 2017)

W dniach 4-10 listopada 2018 r. już po raz drugi gościliśmy w Instytucie Pedagogiki czworo naukowców z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Ich wizyta związana była z realizacją kolejnego projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanego przez dr. Wojciecha Siegienia i dr Grażynę Szyling.
Naszymi gośćmi były: prof. Natalia Karabuszczenko, doc. Nina Sungurowa, dr Tatiana Piliszwili i dr Zlata Boyko. Przeprowadziły one wykłady i ćwiczenia dla studentów Instytutu Pedagogiki oraz wzięły udział w seminarium z doktorantami, poświęconemu problemom wielokulturowego uniwersytetu. Przybliżyły też codzienność pracy w uczelni kształcącej studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
Nie zabrakło czasu na planowanie dalszej współpracy, nieoficjalne spotkania z pracownikami Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz zwiedzanie zamku w Malborku.
Informację o pobycie w Uniwersytecie Gdańskim znaleźć można też na stronie RUDN:
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=178&p=2684

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 7:23

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe dydaktyk szczegółowych z cyklu: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 12-13 października 2018 roku*

II seminarium poświęcone zostało "Problemom metodologicznym badań w obszarze dydaktyk szczegółowych". Zorganizował je Zespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego, a udział wzięli dydaktycy przedmiotowi z 8 ośrodków akademickich.

Więcej szczegółów można znaleźć w sprawozdaniu dostępnym na stronie "Forum Oświatowego":
http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676/420

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 7:21

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM „O EDUKACJI I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWYM” (5 – 13 grudnia 2018)

Seminarium to odbyło się w ramach wznowionej w tym roku edycji Międzynarodowego Programu Wymiany Studenckiej organizowanego przez Fundację Spark Pro w Izraelu,  Fundację Żywy Most w Warszawie, Fundację Kultury Zbliżenia oraz Fundację JCC w Gdańsku.
W Seminarium tym wzięło udział 12 studentek z David Yellin College of Education w Jerozolimie wraz ze swoimi opiekunkami Ruth Bar-Sinai  i Iris Barakan. Ze strony Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 6 studentek pod opieką dr hab. Marii Szczepskiej-Pustkowskiej, prof. nadzw. 

Dziewięciodniowy program tego Seminarium wypełniały liczne spotkania studyjne, wizyty i wydarzenia. W tym czasie studentki David Yellin College of Education i Instytutu Pedagogiki UG spotkały się dwukrotnie:


7.12.2018 (piątek) - spotkanie w Synagodze w Gdańsku Wrzeszczu (ul. Partyzantów 7):
13.30 Wspólne oglądanie filmu „Janusz Korczak król dzieci”
14.15 Dyskusja o prawach dziecka inspirowana filmem (moderator: dr hab. M. Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw.)
15.00 Udział w zapaleniu świec chanukowych
15.30 Czas na indywidualne kontakty

10. 12. 2018 (poniedziałek) - spotkanie w Instytucie Pedagogiki UG (sala A-306)
12.30 - 14.30 Studentki prezentowały ofertę i organizację kształcenia w Instytucie Pedagogiki UG; informację o działalności studenckich kół naukowych i prowadzonych przez nie projektach. Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków promujących Uniwersytet Gdański.
14.45 Przejście do Instytutu Psychologii UG (opieka dr Natasza Kosakowska-Berezecka)

W wyniku przeprowadzonych rozmów pojawiła się idea wspólnego projektu wymiany w ramach Programu ERASMUS +. Działania na rzecz tego projektu zostaną uruchomione na początku roku 2019.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku, 6:43

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja-Społeczeństwo”: Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu religijności i areligijności

Zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej **Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG **pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania KNP PAN; **Gdańsk 19 - 20 listopada2018;**Wydział Nauk Społecznych.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 7:06

XIII Międzynarodowa Konferencja „Szkolnictwo wyższe Ukrainy w kontekście europejskich przemian oświatowych” 22-25 listopada 2018 r. Kijów

Celem przyświecającym organizowanej w Kijowie już od trzynastu lat Konferencji „Szkolnictwo wyższe Ukrainy w kontekście europejskich przemian oświatowych” jest pobudzenie refleksji nad aktualnymi problemami szkolnictwa wyższego Ukrainy oraz poszukiwanie dróg jego rozwoju. Te kwestie są postrzegane jako niezwykle istotne dla procesu integracji ukraińskiego szkolnictwa wyższego z systemem europejskim, zwłaszcza w obszarze wdrażania systemu bolońskiego. Pracownicy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego od lat nie tylko uczestniczą w spotkaniach konferencyjnych, ale też aktywnie współpracują z ukraińskimi instytucjami
oświatowymi, między innymi w ramach programu Erasmus+, a ponadto utrzymują ożywione kontakty z naukowcami z Ukrainy, którzy biorą udział w gdańskich konferencjach i prowadzą zajęcia w Instytucie. 

Instytut Pedagogiki również w tym roku zaznaczył swój udział w działaniach podejmowanych na rzecz wspomnianej Konferencji, takich jak jej współorganizowanie, m.in. wraz z Ministerstwem Szkolnictwa i Nauki Ukrainy, Wschodnioeuropejskim Instytutem Psychologii, Instytutem Problemów Wychowania NAPN Ukrainy, Polskiej Akademii Nauk przedstawicielstwo w Kijowie. Ponadto uczestniczący w tej Konferencji dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw. i dr Wojciech Siegień wygłosili wykłady w sesji plenarnej. Szczególnie podniosłym momentem było uroczyste przekazanie Instytutowi Pedagogiki - przez Dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii prof. Irinę Manokhę – podziękowania za wieloletnią współpracę i złożenie życzeń z okazji 60-lecia Gdańskiej Pedagogiki, oraz wręczenie XII Profesjonalnej nagrody Ukrainy w dziedzinie psychologii i pedagogiki im. W.A. Romenca. Dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw. została zaproszona również do kapituły nagrody.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 6:41

"Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy"

W dniu 15 czerwca 2018 roku W Instytucie Pedagogiki WNS odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt: " Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy". Imprezą towarzyszącą był 27 ogólnopolski a 15 międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej, zorganizowany przez Zakład Karny w Sztumie i Sztumskie Centrum Kultury. Uczestnicy konferencji porównywali warunki i możliwości pracy osób skazanych w różnych krajach Europy: Czechach, Litwie, Niemczech oraz w Polsce, dyskutowano także o efektywności procesu resocjalizacji penitencjarnej w Polsce i Europie. Wśród omawianych zagadnień pojawił się również rządowy program "praca dla więźniów" zainicjowany w roku 2016.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 czerwca 2018 roku, 8:52

VI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna z cyklu "Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie" nt. "Treści literackie i historyczne w kaszubskiej edukacji językowej. Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej", Gdańsk 19.03.2018

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 16:13

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Zespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 16 marca 2018 roku, Uniwersytet Gdański

Autor: 
Justyna Siemionow

Międzynarodowe Seminarium Naukowe/ International Scientific Seminar
„Uczyć się od ...”/ „Учиться у ...”/ “To Learn from...”
SCIENTIFIC COMMITTEE
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska (University of Gdansk)
prof. Olena Andruszczenko (Kharkov State Pedagogical University)
prof. Natalia B. Karabushchenko (Peoples’ Friendship University of Russia in Moscow)
prof. Irina Manokha (East European Institute of Psychology, Kiev)
prof. Tatiana Sakharova (Moscow State Pedagogical University)
dr hab. Maria Groenwald, prof. nzw. (University of Gdansk)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 7:00

Strony