fbpx Konferencje i seminaria | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konferencje i seminaria

Wizyta dr Serhija Sieriakow z Ukrainy.

W dniach 17 - 24 kwietnia 2021 Instytut Pedagogiki gościł dr Serhija Sieriakow  - wykładowcę na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. G. S. Skoworody w Ukrainie.  Dr Sieriakow specjalizuje się w historii edukacji, a w szczególności w szkolnictwie jezuickim w dawnej Rzeczypospolitej. Prowadził badania archiwalne w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Od 2019 roku jest  koordynatorem Programu Erasmus+ w swojej macierzystej uczelni w Charkowie.  
 
Tytuł wykładu otwartego wygłoszonego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego 
 
„Historii szkolnictwa jezuickiego w Ukrainie i jego wpływów na genezę nowego kształtu szkolnictwa prawosławnego w XVI-XVII w.
zdjęciezdjęciezdjęcie
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 kwietnia 2021 roku, 11:18

Webminarium: wystapienie doktorantki UG mgr Jolanty Gałeckiej oraz dyskusja wokół poruszanych zagadnień

Webminarium : wystapienie doktorantki UG mgr Jolanty Gałeckiej oraz dyskusja wokół poruszanych zagadnień.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 listopada 2020 roku, 8:13

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu " Edukacja - Społeczeństwo" WNS, Instytutu Pedagogiki, 24 lutego 2020

SPRAWOZDANIE
Z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Edukacja – Społeczeństwo”:
Edukacja i religia – uwikłania, konfrontacje, rozwiązania
Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Pedagogiki, 24 lutego 2020
 
Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego kolejny raz zaprosił w lutym do wspólnej pracy w ramach cyklu konferencji naukowych „Edukacja - Społeczeństwo”. Nawiązując do zagadnień poruszanych w trakcie ubiegłorocznej konferencji, tę poświęcono tematowi Edukacja i religia - uwikłania, konfrontacje, rozwiązania.
Religia jest jednym z ważnych i zauważalnych obszarów codziennego funkcjonowania człowieka w świecie - niezależnie od tego czy ów człowiek określa się jako religijny czy też nie. Jest jedną z praktyk, które ludzie podejmują w ramach społecznie strukturalizowanych działań lub praktyką, która w ramach tych działań jest im narzucana. Jest zatem jednocześnie działaniem i doświadczeniem zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Może być rozumiana jako siła i nadzieja wspierająca człowieka w dążeniu do doskonałości, ale także jako zbiór zabobonów i przeszkoda w postępie. Poznanie perspektyw ujmowania religii w obszarze edukacji i podmiotów biorących w niej udział było jednym z zadań tej konferencji.
W spotkaniu, które odbyło się pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania KNP PAN, otworzył Vice-dyrektor Instytutu Pedagogiki dr Paweł Śpica.
 
Moderatorką Sesji I była dr hab., prof. UG Adela Kożyczkowska. W Sesji tej wystąpili:
Dr hab. Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski), Ideologie edukacyjne. Warianty i wymiary pojęcia
Dr Szymon Dąbrowski (Akademia Pomorska w Słupsku), „Dydaktyka sporu” jako przykład postawy transformatywnej w przestrzeni edukacji religijnej
Dr hab. Aniela Różańska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Nauczyciel religii i relacje interpersonalne uczeń-katecheta
Dr hab., prof. UG, Maria Szczepska-Pustkowska (Uniwersytet Gdański),  Edukacja religijna w szkole w narracjach trzynasto- i czternastolatków
 
Sesję II, w której swoje rozważania prezentowali młodzi badacze moderowała dr hab., prof. UG Maria Szczepska-Pustkowska. W tej części Konferencji wystąpili:
Mgr Marta Tiutiunnyk (Uniwersytet w Białymstoku), Sacrum na godzinach polskiego –  Powieszony pomylony i Samotność Jana Twardowskiego
Mgr Jarosław Jarosz (Uniwersytet Gdański), Edukacja i religia – wzajemne zależności, pola współpracy i wykluczenia na przykładzie edukacji adwentystycznej
Mgr Anna Blokus-Szkodzińska (Uniwersytet Gdański), Aksjologia religijna a uczniowskie koncepcje systemu wartości
Dr Jarosław Marzec, Mindfulness-moda, styl życia czy nowa duchowość kapitalizmu
 
Sesją III kierowała dr hab., prof. UG Małgorzata Lewartowska-Zychowicz. Tę część Konferencji wypełniło wystąpienie dr Sylwestra Zielki (Uniwersytet Gdański) - Ateizm z podręcznika do religii oraz interesująca dyskusja podsumowująca całość spotkania, w której uczestniczyli wszyscy prelegenci oraz obecni na spotkaniu Goście.
 

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 marca 2020 roku, 13:55

MULTICULTURAL DIALOGUE OF JEWISH AND ARAB EDUCATION STUDENTS ALONGSIDE AND TOGETHER WITH EDUCATION STUDENTS FROM OTHER COUNTRIES - 30.10.2019.

Ruth Bar-Sinai jest emerytowanym profesorem najstarszej (liczącej 106 lat) uczelni w Izraelu (David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie).

Jej wykład poświęcony był wielokulturowemu dialogowi pomiędzy żydowskimi i arabskimi studentami pedagogiki oraz z studentami pedagogiki z innych krajów. Uczelnia ta gromadzi studentów o wielu tożsamościach etnicznych, narodowych, kulturowych, religijnych; są wśród nich: Żydzi urodzeni w Izraelu, nowi imigranci z Europy Wschodniej, Etiopii, Francji, Południowej i Północnej Ameryki, studenci z całego Izraela, Arabowie (20%): z Izraela, z Palestyny, rezydenci ze Wschodniej Jerozolimy (nie obywatele), osadnicy; osoby o różnych afiliacjach religijnych: muzułmanie i chrześcijanie różnych obrządków, osoby niewierzące itd. David Yellin Academic College of Education jest zatem miejscem, w którym dochodzi do znaczącego spotkania z innym, z którym przez cztery lata dzieli się ten sam dom (College) i zawód. Jest też miejscem, „w którym” i „dzięki któremu” studenci mogą poznać samych siebie. Uczelnia oferuje im przygotowanie do życia i działania w wielokulturowym, wielotożsamościowym społeczeństwie izraelskim i roli nauczyciela w wielokulturowych i wielotożsamościowych klasach. Jednym z rodzajów zajęć, które to umożliwiają jest prowadzone od 2004 The Dialogue Seminar (Seminarium dialogu) oparte na modelu operacyjnym wypracowanym przez  Bar-Sinai, Diab & Mendelson (2007). Odbywa się ono w grupach wielotożsamościowych (studenci arabscy, żydowscy oraz studenci z innych krajów np.: Norwegii, Holandii, Irlandii Północnej, Anglii, Belgii, Polski). Od początku zaistnienia uczestniczyło w nim łącznie 330 osób w grupach liczących 6 Arabów/Palestyńczyków, 6 Żydów, 10-12 Europejczyków. W swoim wykładzie Ruth Bar-Sinai przedstawiła założenia tego seminarium, wypracowywane w jego zakresie ramy i zasady dialogu, jego treści, pracę seminaryjną prowadzoną ze studentami poza Izraelem (mirror – zwierciadło), namysł nad doświadczeniami zdobywanymi „na” i „dzięki” seminarium, oraz opinie absolwentów na temat jego znaczenia. Próbowała także udzielić odpowiedzi na dyskusyjne pytanie: Czy dialog pomiędzy żydowskimi i arabskimi studentami pedagogiki może zmienić rzeczywistość? 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 13:40

12th biennial ERNAPE conference „Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”. Konferencja międzynarodowa, 18-21 września 2019

Głównym celem  konferencji była wymiana doświadczeń badaczy, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi). Współpraca badaczy tworzących ERNAPE-PL przybiera różne formy, od wymiany doświadczeń badawczych, i dydaktycznych, poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, po wspólne projekty naukowe. Wśród nich głównie badania empiryczne, a poza nimi, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, tworzone i rozwijane w zespołach krajowych oraz międzynarodowych, działających tak w Polsce, jak w Unii Europejskiej i wielu innych krajach, z których pochodzą badacze skupieni w ERNAPE. 
Konferencja która odbyła się w 2019 roku to  kontynuacja spotkań sieci badawczej ERNAPE (European Research Network About Parents in Education), która od 1993 roku zrzesza badaczy związanych z tematyką współpracy szkoły, rodziny i społeczności lokalnej zarówno z Europy jak i spoza niej. 

Co dwa lata inny uniwersytet zostaje organizatorem spotkania całej sieci, spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim poświęcone było tematyce rodzicielskiego zaangażowania jako siły, siły która ma wpływ nie tylko na rozwój i karierę edukacyjną dzieci, ale także na szkoły i całe społeczeństwo. Trzydniowa konferencja była okazją do prezentacji najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy naukowej badaczy z całego świata.

Konferencja objęta została patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska oraz JM Rektora UG. 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 października 2019 roku, 7:02

Ogólnopolska Konferencja Etniczność i Narodowość w Edukacji Międzykulturowej (Wejherowo 17-18.06.2019)

ZałącznikWielkość
Plik Sprawozdanie z Konferencji Ogólnopolskiej256.75 KB
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lipca 2019 roku, 9:30

11 marca 2019 seminarium naukowe PAMIĘCIOMIEJSCA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 6:45

Naukowcy z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie gościli w Instytucie Pedagogiki w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA 107 2017)

W dniach 4-10 listopada 2018 r. już po raz drugi gościliśmy w Instytucie Pedagogiki czworo naukowców z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Ich wizyta związana była z realizacją kolejnego projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanego przez dr. Wojciecha Siegienia i dr Grażynę Szyling.
Naszymi gośćmi były: prof. Natalia Karabuszczenko, doc. Nina Sungurowa, dr Tatiana Piliszwili i dr Zlata Boyko. Przeprowadziły one wykłady i ćwiczenia dla studentów Instytutu Pedagogiki oraz wzięły udział w seminarium z doktorantami, poświęconemu problemom wielokulturowego uniwersytetu. Przybliżyły też codzienność pracy w uczelni kształcącej studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
Nie zabrakło czasu na planowanie dalszej współpracy, nieoficjalne spotkania z pracownikami Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz zwiedzanie zamku w Malborku.
Informację o pobycie w Uniwersytecie Gdańskim znaleźć można też na stronie RUDN:
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=178&p=2684

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 7:23

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe dydaktyk szczegółowych z cyklu: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 12-13 października 2018 roku*

II seminarium poświęcone zostało "Problemom metodologicznym badań w obszarze dydaktyk szczegółowych". Zorganizował je Zespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki WNS Uniwersytetu Gdańskiego, a udział wzięli dydaktycy przedmiotowi z 8 ośrodków akademickich.

Więcej szczegółów można znaleźć w sprawozdaniu dostępnym na stronie "Forum Oświatowego":
http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676/420

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 7:21

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM „O EDUKACJI I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWYM” (5 – 13 grudnia 2018)

Seminarium to odbyło się w ramach wznowionej w tym roku edycji Międzynarodowego Programu Wymiany Studenckiej organizowanego przez Fundację Spark Pro w Izraelu,  Fundację Żywy Most w Warszawie, Fundację Kultury Zbliżenia oraz Fundację JCC w Gdańsku.
W Seminarium tym wzięło udział 12 studentek z David Yellin College of Education w Jerozolimie wraz ze swoimi opiekunkami Ruth Bar-Sinai  i Iris Barakan. Ze strony Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 6 studentek pod opieką dr hab. Marii Szczepskiej-Pustkowskiej, prof. nadzw. 

Dziewięciodniowy program tego Seminarium wypełniały liczne spotkania studyjne, wizyty i wydarzenia. W tym czasie studentki David Yellin College of Education i Instytutu Pedagogiki UG spotkały się dwukrotnie:


7.12.2018 (piątek) - spotkanie w Synagodze w Gdańsku Wrzeszczu (ul. Partyzantów 7):
13.30 Wspólne oglądanie filmu „Janusz Korczak król dzieci”
14.15 Dyskusja o prawach dziecka inspirowana filmem (moderator: dr hab. M. Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw.)
15.00 Udział w zapaleniu świec chanukowych
15.30 Czas na indywidualne kontakty

10. 12. 2018 (poniedziałek) - spotkanie w Instytucie Pedagogiki UG (sala A-306)
12.30 - 14.30 Studentki prezentowały ofertę i organizację kształcenia w Instytucie Pedagogiki UG; informację o działalności studenckich kół naukowych i prowadzonych przez nie projektach. Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków promujących Uniwersytet Gdański.
14.45 Przejście do Instytutu Psychologii UG (opieka dr Natasza Kosakowska-Berezecka)

W wyniku przeprowadzonych rozmów pojawiła się idea wspólnego projektu wymiany w ramach Programu ERASMUS +. Działania na rzecz tego projektu zostaną uruchomione na początku roku 2019.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku, 6:43