fbpx Czasopisma | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Czasopisma

Czasopisma naukowe

Autor: 
Maria Szczepska - Pustkowska

Redakcja czasopisma Ars Educandi informuje, że zakończyła dwuletni projekt finansowany w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Dzięki temu następujące zadania sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 13.07.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

1/ przygotowanie anglojęzycznej wersji 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online;

2/ stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na  platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych;

3/ obsługa międzynarodowych baz indeksacyjnych i wdrożenie modułu redakcyjnego na  platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych – systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi

Zachęcamy do czytania, odwiedzania czasopisma Ars Educandi, publikowania artykułów i wszelkiej współpracy: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi

Ars Educandi


Nowe czasopismo w Instytucie Pedagogiki

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki informuje, że w dniu 4 października 2018 roku zostało zarejestrowane nowe czasopismo naukowe pt: Educational Role of Language Journal, które jest związane z  ERL Network, wydawcą czasopisma jest stowarzyszenie ERL Association. Wszystkie bieżące informacje znajdują się na stronie:http://educationalroleoflanguage.org/erl-journal


Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!


Komunikat

9 grudnia 2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Wykaz czasopism punktowanych 2016”. 
Kluczowa aktualizacja dotyczy tylko i wyłącznie części A „Wykazu…”. 
Pozostałe części zmieniają się nieznacznie(przesunięcie między częściami lub drobne poprawki).

Mamy zatem komplet wykazów za lata 2013–2016, na podstawie których (prawdopodobnie) zostanie opublikowany 
„Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych”.

Komunikat ze strony MNiSW

17591 – tyle pozycji znajduje się na najnowszej ministerialnej liście czasopism naukowych na 2016 rok. 
Naukowcy dowiedzą się, ile punktów mogą zdobyć za publikację w poszczególnych tytułach.

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. 
W części A znalazło się 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik
wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. 
Nawet 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach z grupy A.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. 
Lista zawiera 2209 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 punktów.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. 
Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione 
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).
Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać [do] 25 punktów.

link do strony: www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/

 

Czasopisma Instytutu Pedagogiki

 

"Kwartalnik obejmuje teksty naukowo-krytyczne, także związane z praktyką pedagogiczną. Ideą pisma jest włączanie się w nurt badań nad dzieciństwem i wczesną edukacją, który na świecie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i wywiera znaczący wpływ na myślenie o kulturze, społeczeństwie i instytucjach oświatowych. WIĘCEJ

"PWE" jest indeksowane w bazach (Indexed in): Index Copernicus; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education). Aktualna punktacja: MNiSW – 14,00; ICV – 6,06.Od 2015 roku czasopismo znajduje się na liście ERIH PLUS".


Niepełnosprawność
 

Kwartalnik stawia sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i interdyscyplinarne spojrzenie na niepełnosprawność. Kolejne numery odnoszą się do wyznaczonego tytułem obszaru. WIĘCEJ

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych, publikacjom w czasopiśmie „Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” przyznano 11 punktów.Rocznik, którego kolejne numery podporządkowane są ogólnym kategoriom tematycznym, które są wyrazem konkretnej sprawy, która może łączyć zróżnicowane dyscypliny pedagogiki. WIĘCEJ
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2020 roku, 7:08