fbpx Seminarium IF UG | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Seminarium IF UG

Seminarium Instytutu Filozofii UG

Autor: 
natasza Szutta, natasza Szutta

W ramach  "Seminarium Naukowego Instytutu Filozofii UG" pracownicy akademiccy prezentują i poddają dyskusji wyniki aktualnie prowadzonych badań naukowych. 

 

Data wydarzenia: 26.03.2020 (wydarzenie przenisione z powodu pandemii)

Prelegent: dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz (Zakład Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii)

Temat:  Niepewne informacje i zmiana przekonań

Abstrakt: Tematem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy zmieniać nasze przekonania na dany temat w wyniku uzyskania niepewnych informacji. Przedstawione zostaną dwa typy uzasadnienia dla odpowiedzi twierdzącej: uzasadnienie epistemiczne i pragmatyczne. Pierwsze z nich mówi nam, że zmiana przekonań jest racjonalna, ponieważ maksymalizuje trafność naszych przekonań. Drugie z nich mówi nam, że zmiana przekonań jest racjonalna, ponieważ maksymalizuje oczekiwaną użyteczność naszych decyzji.

plakat
 

Data wydarzenia: 27.02.2020

Prelegentka: dr Monika Bokiniec (Zakład Estetyki i Filozofii Kultury)

Temat:  Doświadczenie humorystyczne jako doświadczenie estetyczne? 

Abstrakt: Wystąpienie dotyczyć będzie relacji między humorem a sztuką. Zacznę od wskazania różnych sposobów, w jakie humor może przejawiać się w sztuce (w tym te mniej oczywiste, w sztukach wizualnych i muzycznych). Następnie przejdę od przedmiotów artystycznych do ich doświadczania, wskazując na podobieństwa strukturalne pomiędzy doświadczeniem humorystycznym (nie tylko sztuki) a dominującym w estetyce filozoficznej ujęciem doświadczenia estetycznego oraz wskażę na konsekwencje tego podobieństwa dla moralnej oceny humoru. Na zakończenie zadaję sobie i słuchaczom pytanie o to, czy w takim ujęciu jest możliwe doświadczenie humorystyczne niebędące rodzajem doświadczenia estetycznego. 

plakat

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 10:17