Praktyki

Praktyki studenckie na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

KIEROWNIK PRAKTYK

mgr Piotr Robakowski - kierunek studiów: bezpieczeństwo narodowe

 

Zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujące na rok 2020/2021, 2021/2022

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH DLA STUDENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

Studenci Instytutu Politologii UG na kierunku Bezpieczeństwo narodowe wybierają praktyki z oferty Biura Karier UG w porozumieniu z kierownikiem praktyk.

Uwaga:

 1. Warunkiem otrzymania wpisu w indeksie jest odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub innym w uzgodnieniu z kierownikiem praktyk.
 2. Ze względu na procedury związane z podpisami dokumentów studenci są zobowiązani zgłosić się do kierownika praktyk od 1 do 2 miesięcy przed ich planowanym odbyciem.
 3. Jeśli student chce otrzymać skierowanie lub porozumienie na praktyki przed ich odbyciem to musi znać dokładny okres od kiedy do kiedy będzie odbywać praktyki oraz wskazać osobę reprezentującą placówkę w której będą odbywać się praktyki i która posiada prawo do podpisywania umów.

 

PRAKTYKI - PROCEDURA

 1. Student oraz podmiot przyjmujący na praktyki wypełniają dwa egzemplarze POROZUMIENIA i SKIEROWANIA. W semestrze letnim 2020/2021 studenci wysyłają wysokiej jakości skany dokumentów na adres: piotr.robakowski@ug.edu.pl . Zdjęcia dokumentów nie będą przyjmowane. W tytule e-maila należy wpisać „PRAKTYKI DII” lub „PRAKTYKI DIII” – w zależności od roku studiów.
 2. Student wysyła do kierownika praktyk e-maila pt.  „ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA” – Imię i Nazwisko (rok studiów) na adres: piotr robakowski@ug.edu.pl
 3. W treści e-maila student wpisuje następujące dane:  zgłoszenie do ubezpieczenia NNW (imię, nazwisko, data urodzenia, czas trwania praktyk).
 4. Kierownik praktyk odbiera i sprawdza dokumenty, nadaje numer POROZUMIENIU i SKIEROWANIU, a następnie przekazuje dokumenty do podpisu Dziekanowi.
 5. Dziekan podejmuje decyzję o podpisaniu dokumentów.
 6. Student odbiera od kierownika praktyk podpisane dokumenty.
 7. Student odbywa praktykę w podmiocie przyjmującym na praktyki.
 8. Podmiot przyjmujący na praktyki wypełnia ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ oraz DZIENNIK PRAKTYK.
 9. Student przynosi do kierownika praktyk ww. kompletne dokumenty.
 10. Kierownik praktyk sprawdza dokumenty i wpisuje studentowi zaliczenie (po otwarciu protokołów).

Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi praktyk zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie stanowi podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którym student przychodzi do kierownika praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

Każdy student odbywający praktyki studenckie musi być ubezpieczony (ubezpieczenie w ramach UG lub ubezpieczalni zewnętrznej).

 

Kontakt:

Kierownik praktyk studenckich:

mgr Piotr Robakowski

e-mail: piotr.robakowski@ug.edu.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Marzec 2021 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Czerwiec 2022 - 13:10; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Praktyki studenckie na kierunku DYPLOMACJA

KIEROWNIK PRAKTYK

mgr Wioleta Gierszewska - kierunek studiów: dyplomacja

 

Zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku dyplomacja

Uniwersytetu Gdańskiego

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH DLA STUDENTÓW KIERUNKU DYPLOMACJA:

Studenci Instytutu Politologii UG na kierunku Dyplomacja wybierają praktyki z oferty Biura Karier UG w porozumieniu z kierownikiem praktyk.

Przykłady instytucji w których studenci mogą odbywać praktyki:

 1. Ministerstwa, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 2. Ambasady;
 3. Konsulaty;
 4. Kancelarie;
 5. Państwowa służba dyplomatyczna i konsularna;
 6. Korporacje międzynarodowe;
 7. Organizacje społeczno-polityczne o zasięgu międzynarodowym (Fundacja HumanDoc; Instytut Spraw Publicznych w Programie Polityki Europejskiej i Migracyjnej)
 8. Ośrodki naukowe o zasięgu międzynarodowym czy kulturalno-informacyjne (np. Instytuty Polskie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska Akademia Nauk)
 9. W mediach (np. jako eksperci, fachowcy ds. dyplomacji, stosunków międzynarodowych)
 10. Przedstawicielstwa RP za granicą (np. NATO, UE);
 11. Inne placówki związane z kierunkiem studiów muszą być wcześniej uzgodnione z kierownikiem praktyk studenckich.

Uwaga:

 1. Warunkiem otrzymania wpisu w indeksie jest odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub innym w uzgodnieniu z kierownikiem praktyk.
 2. Ze względu na procedury związane z podpisami dokumentów studenci są zobowiązani zgłosić się do kierownika praktyk od 1 do 2 miesięcy przed ich planowanym odbyciem.
 3. Jeśli student chce otrzymać skierowanie lub porozumienie na praktyki przed ich odbyciem to musi znać dokładny okres od kiedy do kiedy będzie odbywać praktyki oraz wskazać osobę reprezentującą placówkę w której będą odbywać się praktyki i która posiada prawo do podpisywania umów.

 

PRAKTYKI - PROCEDURA

 1. Student oraz podmiot przyjmujący na praktyki wypełniają dwa egzemplarze POROZUMIENIA i SKIEROWANIA. Student musi dostarczyć wymienione dokumenty kierownikowi praktyk.
 2. Student wysyła do kierownika praktyk e-maila pt.  „ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA” – Imię i Nazwisko (rok studiów) na adres: wioleta.gierszewska@ug.edu.pl

W treści e-maila student wpisuje następujące dane:  zgłoszenie do ubezpieczenia NNW (imię, nazwisko, data urodzenia, czas trwania praktyk).

 1. Kierownik praktyk odbiera i sprawdza dokumenty, nadaje numer POROZUMIENIU i SKIEROWANIU, a następnie przekazuje dokumenty do podpisu Dziekanowi.
 2. Dziekan podejmuje decyzję o podpisaniu dokumentów.
 3. Student odbiera od kierownika praktyk podpisane dokumenty.
 4. Student odbywa praktykę w podmiocie przyjmującym na praktyki.
 5. Podmiot przyjmujący na praktyki wypełnia ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ oraz DZIENNIK PRAKTYK.
 6. Student przynosi do kierownika praktyk ww. kompletne dokumenty.
 7. Kierownik praktyk sprawdza dokumenty i wpisuje studentowi zaliczenie (po otwarciu protokołów).

Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi praktyk zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie oraz dziennik praktyk stanowią podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którymi student przychodzi do kierownika praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

Wymiar godzinowy odbywany praktyk musi wynosić minimum 120 godz. (np. 3 tygodnie po 8 godzin lub 4 tygodnie po 6 godzin). Za praktyki studenci otrzymują 4 pkt. ECTS. Rozliczenie praktyki następuje w 6 semestrze studiów.

Każdy student odbywający praktyki studenckie musi być ubezpieczony (ubezpieczenie w ramach UG lub ubezpieczalni zewnętrznej).

 

 

Kontakt:

 

Kierownik praktyk studenckich:

mgr Wioleta Gierszewska

e-mail: wioleta.gierszewska@ug.edu.pl

przyjmuje w godzinach konsultacji przez komunikator MS Teams TYLKO po wcześniejszym umówieniu się poprzez e-mail: wioleta.gierszewska@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2020 - 08:10; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Czerwiec 2022 - 13:24; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Praktyki studenckie na kierunku POLITOLOGIA

KIEROWNIK PRAKTYK

mgr Andrzej Skiba- kierunek studiów: Politologia – licencjat oraz MSU

 

Zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku POLITOLOGIA

Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujące na rok 2020/2021 2021/2022

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH DLA STUDENTÓW KIERUNKU POLITOLOGIA:

Studenci Instytutu Politologii UG na kierunku Politologia wybierają praktyki z oferty Biura Karier UG lub przedstawiają własne propozycje w porozumieniu z Kierownikiem praktyk.

Przykłady instytucji w których studenci mogą odbywać praktyki:

 1. Ministerstwa;
 2. Partie polityczne, Biura Poselskie i Senatorskie;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego;
 4. Ambasady i Konsulaty;
 5. Kancelarie prawne;
 6. Ośrodki naukowe o zasięgu międzynarodowym czy kulturalno-informacyjne (np. Instytuty Polskie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska Akademia Nauk);
 7. Przedstawicielstwa RP za granicą (np. NATO, UE);
 8. Organizacje pozarządowe, związki zawodowe, fundacje działające na terytorium RP;
 9. Inne placówki związane z kierunkiem studiów muszą być wcześniej uzgodnione z kierownikiem praktyk studenckich.

Uwaga:

 1. Warunkiem otrzymania wpisu w indeksie jest odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub innym w uzgodnieniu z Kierownikiem praktyk.
 2. Ze względu na procedury związane z podpisywaniem dokumentów studenci są zobowiązani zgłosić się do Kierownika praktyk od 1 do 2 miesięcy przed ich planowanym rozpoczęciem.
 3. Jeśli student chce otrzymać Skierowanie lub Porozumienie na praktyki przed ich odbyciem to musi znać dokładny okres, od kiedy do kiedy będzie odbywać praktyki oraz wskazać osobę reprezentującą placówkę, w której będą odbywać się praktyki i która posiada prawo do podpisywania umów.

 

PRAKTYKI - PROCEDURA

 1. Student oraz podmiot przyjmujący na praktyki wypełniają dwa egzemplarze POROZUMIENIA i SKIEROWANIA. Z uwagi na obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną dokumenty należy dostarczyć drogą mailową w postaci wysokiej jakości skanów wypełnionych dokumentów. Zdjęcia dokumentów nie będą przyjmowane.
 2. Student wysyła do Kierownika praktyk maila pt.  „NNW” – Imię i Nazwisko (rok studiów) na adres: andrzej.skiba@ug.edu.pl

W treści maila student wpisuje następujące dane: zgłoszenie do ubezpieczenia NNW (imię, nazwisko, data urodzenia, czas trwania praktyk).

 1. Kierownik praktyk odbiera i sprawdza dokumenty, nadaje numer POROZUMIENIU i SKIEROWANIU, a następnie przekazuje dokumenty do podpisu Dziekanowi.
 2. Dziekan podejmuje decyzję o podpisaniu dokumentów.
 3. Student odbiera mailowo od Kierownika praktyk zeskanowane dokumenty.
 4. Student odbywa praktykę w podmiocie przyjmującym na praktyki.
 5. Podmiot przyjmujący na praktyki wypełnia ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ oraz DZIENNIK PRAKTYK.
 6. Student przesyła do Kierownika praktyk ww. kompletne dokumenty.
 7. Kierownik praktyk sprawdza dokumenty i wpisuje studentowi zaliczenie (po otwarciu protokołów).

Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia Kierownikowi praktyk zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie stanowi podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którym student przychodzi do Kierownika praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

Wymiar godzinowy odbywanych praktyk dla studentów studiów licencjackich wynosi 120 godz. (np. 3 tygodnie po 8 godzin lub 4 tygodnie po 6 godzin). Za praktyki studenci otrzymują 4 pkt. ECTS. Rozliczenie praktyki następuje w 6 semestrze studiów.

Wymiar godzinowy odbywanych praktyk dla studentów studiów magisterskich wynosi 30 godz. (np. 5 dni po 6 godzin każdy lub 10 dni po 3 godziny każdy).

 

UWAGA – PROCEDURA SKŁADANIA DOKUMENTÓW w semestrze letnim 2020/2021:

 1. Sprawy i pytania związane z praktykami rozpatrywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatora MS Teams TYLKO w dniach i w godzinach konsultacji, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień drogą mailową: andrzej.skiba@ug.edu.pl
 1. Kierownik praktyk przyjmuje TYLKO poprawnie wypełnione dokumenty.

 

Kontakt:

Kierownik praktyk studenckich:

mgr Andrzej Skiba

e-mail: andrzej.skiba@ug.edu.pl

przyjmuje w godzinach konsultacji przez komunikator MS Teams TYLKO po wcześniejszym umówieniu się poprzez mail: andrzej.skiba@ug.edu.pl

Informacje w sprawie praktyk wysyłane przez MS Teams lub na inny mail pozostaną bez odpowiedzi.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Wrzesień 2014 - 14:11; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Czerwiec 2022 - 13:12; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła