Organizacje studenckie

Koło Naukowe "BAŁKANIKA"

Studenckie Koło Naukowe Bałkanika działa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego od marca 2019 roku. Tworzą je studenci politologii, dyplomacji, bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa, krajoznawstwa, niemcoznawstwa oraz kryminologii. Głównym celem działalności koła jest zgłębianie i propagowanie wiedzy na temat historii, sytuacji społeczno-politycznej i kultury państw bałkańskich. Uczestnicy koła realizują swoje pomysły w różnych formach: organizują spotkania z cyklu „Bałkańskie Sastanci” z politologiami, podróżnikami, autorami książek i blogów, zajmującymi się Bałkanami; minikonferencje; projekty czytelniczo-muzyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym; koordynują gry terenowe o tematyce bałkańskiej przeznaczone dla młodzieży licealnej; prowadzą audycję „Tygielek bałkański” w Radiu MORS; organizują warsztaty kuchni bałkańsko-tureckiej, prowadzą cykl transmisji na żywo „Zostań w domu. Posłuchaj o Bałkanach” na Facebooku oraz publikują własne teksty popularnonaukowe na stronach koła i Radia MORS. Członkowie Bałkaniki uczestniczą również w lekcjach języka serbskiego i chorwackiego, spotkaniach ze slawistami, a także wycieczkach na Bałkany. Promują swoją działalność na Festiwalach Kół Naukowych, Dniu Otwartym Wydziału Nauk Społecznych oraz Targach Akademia. Studenci należący do SKN UG Bałkanika, przy pomocy opiekunów koła, realizują swoje pomysły i projekty, zamieniając zwykłe studiowanie w piękną, naukową przygodę rozwijającą ich pasje i zainteresowania. Wykorzystują swoje zdolności do promowania Bałkanów - bardzo specyficznego i czasami trudnego do zrozumienia, ale jakże ciekawego i tajemniczego do zbadania miejsca.

Zarząd koła:

Przewodnicząca: Nina Więcławska

Zastępca przewodniczącej: Karol Stachowicz

Sekretarz: Judyta Janczara

Opiekunowie:

dr Tomasz Lenkiewicz

mgr Dominik Bień

dr Kornel Bielawski

 

Facebook: https://www.facebook.com/SKN-UG-Ba%C5%82kanika-437367087067690

Instagram: https://www.instagram.com/skn_ug_balkanika/

adres e-mail: skn_ug_balkanika@wp.pl


Koło Naukowe "SZTUKA WŁADZY" działające w Instytucie Politologii zostało założone  8 czerwca 2016r. Opiekunem Koła jest dr Jarosław Och, zaś pomysłodawczyniami jego powstania  były studentki II roku Politologii o specjalizacji ustrojowo- samorządowej i europeistyki.

     Członkowie Koła skupiają swe zainteresowania wokół szeroko rozumianej problematyki politologicznej i sfery dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ustrojowych i samorządowych. W peregrynacjach naukowych Koło skupia się nie tylko na teorii i praktyce działalności instytucji publicznych, działalności struktur administracyjnych i partyjnych w Polsce, ale także na dociekliwości badawczej koncentrującej się wokół mechanizmów poznawczych polityki międzynarodowej, w szczególności instytucji polityczno-prawnych  Unii Europejskiej.

      Dla członków Koła “Sztuka Władzy” szczególnie interesujące i inspirujące wydają się być procesy implementacji politycznej związane ze sprawowaniem władzy. W celu zrozumienia zasad rządzących światem polityki i władzy Koło podejmuje również działania o charakterze praktycznym, szczególnie istotne w tym względzie wydają się wyjazdy studyjne do instytucji politycznych Polski i Unii Europejskich.

      Zainteresowania członków Koła koncentrują się ponadto wokół kwestii  debatanckich, w szczególności zaś wokół kreowania zainteresowania studentów sztuką debaty oksfordzkiej oraz organizowanie debat w przestrzeni Instytutu Politologii.

       Integralną formą aktywności Koła są również   konferencje  studenckich Kół Naukowych, organizowane wokół tematów  związanych z  zainteresowaniami naukowymi członków  Koła.

       W ramach działań popularyzatorskich  Koło zamierza również zapraszać polityków, których wiedza praktyczna i doświadczenie polityczne wzbogaciłoby posiadaną przez studentów wiedzę teoretyczną. Celem Koła jest również  podejmowanie działań zmierzających do wzrostu zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką polityki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak również praktycznym.


Klub Wymiany Myśli Politycznej CONVERTUM to studenckie koło naukowe zajmujące się profesjonalną debatą jak i najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kraju i świata. Do celów statutowych koła należy propagowanie merytorycznej debaty jako ważnego elementu życia publicznego, rozszerzenie postawy obywatelskiej wśród studentów, a także edukacja obywatelska. Opiekunami koła są: dr Wojciech Grabowski i dr hab. Michał Kubiak prof. UG.  KWMP Convertum działa od 2013 roku i mimo tak krótkiego okresu czasu może poszczycić się zaangażowaniem na wielu płaszczyznach.
25 kwietnia 2013 zorganizowało pierwsze spotkanie z cyklu "Dyskusje o państwie". Tematyka dotyczyła różnych koncepcji systemów podatkowych w Polsce i na świecie. Uczestnicy mieli okazję nie tylko powiększyć swoją wiedzę, a również sprawdzić w praktyce swoje umiejętności debatanckie w formie Brytyjskiej Debaty Parlamentarnej.
28 maja 2013 zorganizowało "Debatę akademicką", podczas której zaproszeni wykładowcy Instytutu Politologii mieli okazję dyskutować nad znaczeniem wartości i przekonań w polityce. Spotkanie odbyło się w konwencji debaty brytyjskiej, a w skład drużyn weszli następujący pracownicy naukowi Instytutu Politologii:
dr Jarosław Och, dr Barbara Kijewska, dr Krzysztof Piekarski, prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski, dr Wojciech Grabowski, dr Przemysław Sieradzan.
17 stycznia 2014 roku zorganizowało debatę zatytułowaną "Polska Razem - czyli z kim?". Swoją wizję państwa zaprezentowali zaproszeni goście: poseł Jarosław Gowin, profesor Krystyna Iglicka-Okólska i poseł Przemysław Wipler.
21 lutego 2014 roku zorganizowało debatę "Perspektywy Młodego Pokolenia", która poruszała problematykę bezrobocia, emigracji zarobkowej i umów cywilnoprawnych. Prelegentami byli: Krzysztof Bosak, Grzegorz Ilnicki i Paweł Gruza.
Jednocześnie prowadzi również liczne spotkania poświęcone rozwojowi praktycznych umiejętności debatanckich w tym również otwarte warsztaty z trenerami takimi jak Marcin Kolago, Michał Fulara i Konrad Kiljan.
Członkowie KWMP Convertum uczestniczą w ogólnopolskich turniejach debatanckich w charakterze zarówno zawodników, jak i sędziów. Podczas turnieju "Warszawa debatuje", który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2013 roku w Warszawie, drużyna składająca się z członków koła przeszła do półfinału, w którym jako I Opozycja zajęła III miejsce.
 


Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego - link: www.nzsug.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Wrzesień 2014 - 14:07; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Styczeń 2021 - 09:42; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła