Studia II stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Załącznik Rozmiar
efekty-prk-fil-magister.pdf 213.59 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Październik 2022 - 08:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Październik 2022 - 08:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

SYLABUSY ZAJĘĆ

Załącznik Rozmiar
Sylabusy MSU 16.94 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Październik 2022 - 08:01; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2022 - 14:16; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Studia II stopnia

CEL STUDIÓW FILOZOFICZNYCH II STOPNIA
 
Celem studiów II stopnia na kierunku FILOZOFIA jest wykształcenie absolwentów posiadających pogłębioną i uszczegółowioną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną w zakresie głównych subdyscyplin filozoficznych (m. in. ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, estetyki, filozofii społecznej, filozofii kultury, filozofii religii, filozofii umysłu), logiki oraz subdyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, metodologia nauk, filozofia nauki), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy. Ponadto przygotowanie studentów do  samodzielnego formułowania własnego stanowiska popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami w zakresie szczegółowych problemów filozoficznych. Student studiów filozoficznych II stopnia nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które przygotowują go do kontynuowania studiów filozoficznych w szkołach doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada rozbudowaną oraz pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie filozofii, szczególnie historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki. Posiada znajomość innych dyscypliny filozoficznych i aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach. Ma usystematyzowaną znajomość głównych dyscyplin filozoficznych, zna zależności między kierunkami filozoficznymi, dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego filozofa. Zna bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej. Umie dokonać samodzielnej, pogłębionej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych. Rozumie i tłumaczy teksty obcojęzyczne z obszaru filozofii. Posiada umiejętność twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejście. Tworzy poprawne logicznie strategie argumentacyjne. Potrafi we współpracy z profesjonalistami samodzielnie zdobywać wiedzę, zaplanować i zrealizować projekt badawczy.
 
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego absolwenci studiów II stopnia na kierunku FILOZOFIA mogą pracować w szkolnictwie jako nauczyciele logiki, etyki, filozofii. Sprawdzą się także jako pracownicy mediów, instytucji kultury, instytucji naukowych, analitycy informacji.
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Czerwiec 2020 - 12:07; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Październik 2022 - 13:38; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski