fbpx Studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studia II stopnia

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW

FILOZOFIA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

M1:  Moduł translatoryjny: translatorium (c )

M2: Moduł wykładów obowiązkowych: Problemy współczesnej ontologii (w), Problemy współczesnej epistemologii (w).

M3: Moduł konwersatoryjny: Współczesne zagadnienia w antropologii filozoficznej (k), Współczesne zagadnienia w filozofii społecznej (k).

współczesne zagadnienia w filozofii kultury (k), Współczesne zagadnienia w filozofii umysłu (k), Współczesne zagadnienia w estetyce (k), Współczesne zagadnienia w filozofii religii (k), Filozofia nauki/logiki - zagadnienia szczegółowe (k).

M4: Moduł historii filozofii: Filozofia starożytna/średniowieczna - zagadnienia szczegółowe (w), Filozofia nowożytna - zagadnienia szczegółowe (w), Filozofia współczesna - zagadnienia szczegółowe (w).

M5: Moduł wykładów do wyboru z filozofii,  Wykład na innym kierunku WNS: wykład autorski (1, 2, 3, 4, 5, …), Przedmiot do wyboru – (k)

M6: Moduł  seminaryjny: Proseminarium badawcze, Seminarium magisterskie

M7: Zajęcia ogólnoakademickie: Język obcy nowożytny (ć),

M8: Zajęcia z zakresu nauk społecznych: Współczesna psychologia moralności (k)

 

Lp.

Przedmiot

Ilość godzin

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

Razem

Wykłady

Ćwiczenia

I rok

Semestr 1

1

M2: Problemy współczesnej ontologii

30

30

     -

-

1

3

2

M3: Filozofia nauki/logiki – zagadnienia szczegółowe

(konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

3

M4: Filozofia starożytna/średniowieczna – zagadnienia szczegółowe

30

30

-

-

1

3

4

M5: Wykłady do wyboru

2x 30

60

 

 

2

3

3

5

M6: Proseminarium badawcze

30

-

30

1

-

6

6

M6: Seminarium magisterskie

30

 

30

1bo

 

9

Razem:

210

120

90

2 + 1 bo

4 E

30

Semestr 2

7

M8: Współczesna psychologia moralności (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

8

M4: Filozofia nowożytna – zagadnienia szczegółowe

30

30

-

-

1

4

9

M3: Współczesne zagadnienia w filozofii kultury (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

10

 M5: Wykład na innym kierunku WNS

30

30

-

1

-

2

 

11

M6:Proseminarium badawcze

30

 

30

1

-

7

12

 M6: Seminarium magisterskie

    30

 

30

1bo

-

9

13

 M7: Język obcy nowożytny

30

 

30

1

 

2

Razem:

210

60

150

5 + 1 bo

 1 E 

30

Łącznie semestry 1-2

420

180

240

7 +2 bo

5 E

60

Lp.

Przedmiot

Ilość godzin

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

Razem

Wykłady

Ćwiczenia

               

 

II rok

Semestr 3

14

 M1: Translatorium

30

-

30

1 bo

-

2

15

 M4: Filozofia współczesna – zagadnienia szczegółowe

30

30

-

-

1

3

16

 M2: Problemy współczesnej epistemologii

30

30

-

 

1

3

17

 M3: Współczesne zagadnienia w antropologii filozoficznej (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

18

 M3: Współczesne zagadnienia w estetyce (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

19

 M5: Wykłady do wyboru

60

2x30

-

-

2

3

3

20

 M6: Seminarium magisterskie

30

-

30

1bo

-

9

Razem:

240

120

120

2 + 2bo

4 E

29

Semestr 4

21

M3: Współczesne zagadnienia w filozofii umysłu (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

22

M3: Współczesne zagadnienia w filozofii religii (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

23

M3: Współczesne zagadnienia w filozofii społecznej (konwersatorium)

30

-

30

1

-

3

24

M5: Wykład do wyboru

30

30

-

1

2

25

M5: Przedmiot do wyboru  (konwersatorium)

30

-

30

1

-

2

26

M6: Seminarium magisterskie

      30

-

30

1 bo + praca mgr

1 Egzamin mgr

18

Razem:

180

30

150

4+1bo

2 E

31

Łącznie semestry 1 – 4

840

330

510

13+5bo

11 E

120

                             

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 11:35