Jakość kształcenia

Kierunek filozofia prowadzony na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał w 2017 roku ocenę pozytywną Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała Nr 28/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2017 r.) Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę ,,w pełni”.
 
Na kierunku filozofia realizowane są zasady wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia WNS

link do wydziałowego systemu jakości kształcenia
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Czerwiec 2020 - 06:25; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Czerwiec 2020 - 12:17; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski