Instytut

INSTYTUT FILOZOFII funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał w roku 2019, po podziale Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa  na trzy odrębne instytuty. W Instytucie Filozofii  UG prowadzone są studia filozoficzne, których początek sięga 1970 r., kiedy powstał Instytut Filozofii i Socjologii UG.

W Instytucie Filozofii  prowadzone jest kształcenie filozoficzne na wszystkich poziomach: studia licencjackiestudia magisterskie i studia doktoranckie. Pracownicy uczą studentów analizy zagadnień filozoficznych, formułowania własnych - popartych argumentacją - stanowisk, a także refleksji nad problemami ludzkiej egzystencji, przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu kultury logicznej, wiedzę dotyczącą dziejów filozofii, doskonalą rozumienie zjawisk społecznych oraz kulturowych.

Kształcenie obejmuje najważniejsze i najciekawsze działy filozofii: ontologię, epistemologię, etykę i bioetykę, estetykę, filozofię religii, filozofię człowieka, filozofię polityki oraz kultury. Wszystkie te dyscypliny  przedstawiane są przez pełnych pasji i życzliwości specjalistów, otwartych na nowoczesny dialog oraz współpracę. Pracownicy Instytutu Filozofii są autorami ważnych publikacji naukowych, realizują liczne projekty krajowe i zagraniczne, organizują ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, z sukcesem prowadzą seminaria naukowe oraz spotkania, w których uczestniczą wykładowcy z całego świata. We wszystkie te  wydarzenia angażują się studenci, którzy mogą nie tylko brać czynny udział w pracach zespołów, lecz także realizować studia za granicą w ramach programu współpracy ERASMUS+ oraz na innych uczelniach polskich w ramach program MOST.

Instytut Filozofii UG prowadzi bogatą działalność popularyzującą filozofię. Pracownicy i studenci kierunku filozofia współpracują ze szkołami, mediami i różnymi instytucjami kultury. 

 

obraz

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Czerwiec 2020 - 10:01; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 23:29; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch