fbpx Zarządzenia Dziekana WNS | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana WNS

2021

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 w sprawie powołania komisji ds. oceny aktywności nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 w sprawie archiwizacji danych po egzaminach

Zarządzenie Dziekana nr 3/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 w sprawie obowiązku wypełniania formularzy wyjazdowych i przyjazdowych w ramach współpracy międzynarodowej przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Załącznik 1: formularz wyjazdowy

Załącznik 2: formularz przyjazdowy

Zarządzenie Dziekana nr 5/2021 w sprawie zmiany Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Nr 7/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Nr 10/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku (ze zm.) w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 11/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany składu rady programowej kierunku studiów Psychologia
 
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 listopada 2021 roku, 11:36

2020

Autor: 
Biuro Dziekana WNS

Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Filozofia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Socjologia

Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzenie Dziekana nr 5/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej dla kierunków prowadzonych przez Instytut Pedagogiki (Pedagogika, Praca socjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika wczesnej edukacji, Pedagogika specjalna)

Zarządzenie Dziekana nr 6/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów prowadzonych przez Instytut Politologii (Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja, Politologia)

Zarządzenie Dziekana nr 7/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Psychologia

Zarządzenie Dziekana nr 8/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zarządzenie Dziekana nr 9/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Zarządzenie Dziekana nr 10/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana nr 12/2020 z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 z dnia 13 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań.

Zarządzenie Dziekana nr 16/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Zarządzenie Dziekana nr 17/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowienie studiów

Zarządzenie Dziekana nr 18/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora współpracy z UNI

Zarządzenie Dziekana nr 19/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Politologii (Dyplomacja, Politologia)

Zarządzenie Dziekana nr 20/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych UG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 marca 2021 roku, 10:59