fbpx Zarządzenia Dziekana WNS | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana WNS

2020

Autor: 
Maria Danuta Wnuk

Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Filozofia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Socjologia

Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzenie Dziekana nr 5/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej dla kierunków prowadzonych przez Instytut Pedagogiki (Pedagogika, Praca socjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika wczesnej edukacji, Pedagogika specjalna)

Zarządzenie Dziekana nr 6/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów prowadzonych przez Instytut Politologii (Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja, Politologia)

Zarządzenie Dziekana nr 7/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Psychologia

Zarządzenie Dziekana nr 8/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zarządzenie Dziekana nr 9/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2020 roku, 12:15