fbpx Zarządzenia Dziekana WNS | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana WNS

2022

ZARZĄDZENIE NR 01/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Z DNIA 15 lutego 2022 ROKU w sprawie ujednolicenia na Wydziale zasad liczenia średniej ocen przedstawiającej osiągnięcia studenta w okresie studiów od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 2/2022 zmieniające Zarządzenia nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 14 września 2020 r. (ze zm.) w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencje 2020-2024

Zarządzenie nr 3/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 07.04.2022 r. w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej w celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studentów z Ukrainy ubiegających się o przeniesienie na studia w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 4/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13.04.2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 października 2021 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunków studiów: Gospodarka przestrzenna I i II stopnia oraz Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20.05.2022 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia nauczycieli akademickich do obniżenia pensum dydaktycznego w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23.05.2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 07.04.2022 r. w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23.05.2022 r. zmieniające Zarządzenia Nr 10/2021 z dnia 1 października 2021 roku (ze zm.) w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 12/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13.06.2022 r. w sprawie szczegółowych kryteriów osiągnięć dydaktycznych pracownika zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym ubiegającego się o przeniesienie lub awans na stanowisko dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 lipca 2022 roku, 10:10

2021

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 w sprawie powołania komisji ds. oceny aktywności nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 w sprawie archiwizacji danych po egzaminach

Zarządzenie Dziekana nr 3/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 w sprawie obowiązku wypełniania formularzy wyjazdowych i przyjazdowych w ramach współpracy międzynarodowej przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Załącznik 1: formularz wyjazdowy

Załącznik 2: formularz przyjazdowy

Zarządzenie Dziekana nr 5/2021 w sprawie zmiany Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Nr 7/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Nr 10/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku (ze zm.) w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 11/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany składu rady programowej kierunku studiów Psychologia
 
 
 
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 stycznia 2022 roku, 11:10

2020

Autor: 
Biuro Dziekana WNS

Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Filozofia

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Socjologia

Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzenie Dziekana nr 5/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej dla kierunków prowadzonych przez Instytut Pedagogiki (Pedagogika, Praca socjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika wczesnej edukacji, Pedagogika specjalna)

Zarządzenie Dziekana nr 6/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów prowadzonych przez Instytut Politologii (Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja, Politologia)

Zarządzenie Dziekana nr 7/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Psychologia

Zarządzenie Dziekana nr 8/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na Wydziale Nauk Społecznych UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zarządzenie Dziekana nr 9/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego kosztów przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Zarządzenie Dziekana nr 10/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana nr 12/2020 z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 z dnia 13 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań.

Zarządzenie Dziekana nr 16/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Zarządzenie Dziekana nr 17/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowienie studiów

Zarządzenie Dziekana nr 18/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora współpracy z UNI

Zarządzenie Dziekana nr 19/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Politologii (Dyplomacja, Politologia)

Zarządzenie Dziekana nr 20/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych UG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 marca 2021 roku, 10:59