Aktualności

Debata "Gdańszczanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym"

Czym jest kobieca kultura obywatelska? Jakie są praktyczne przejawy aktywności obywatelskiej animowanej i realizowanej przez kobiety? Czym się charakteryzuje kobiecy aktywizm – co łączy, a co dzieli kobiety aktywne w życiu publicznym? Jakim zmianom w ostatnich latach – w obliczu pandemii czy kryzysu uchodźczego – ulega ten aktywizm? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w ramach debaty „Gdańszczanki w działaniu. Kultura obywatelska kobiet aktywnych w życiu publicznym”, która odbyła się 24 maja 2022 w Oliwskim Ratuszu Kultury. Zapis debaty odnajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://fb.watch/dhvw5hArzE/
 
 
Debata skierowana była do aktywistów i aktywistek społecznych, ale także wszystkich zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem badań naukowych w aktywności społecznej, w tym np. działaniach edukacyjnych czy kulturowych. W założeniu była otwarta  na różne środowiska i różne grupy wiekowe, zarówno osoby, które chciały się czegoś dowiedzieć, jak i te, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami. Udział w debacie był bezpłatny i nie wymagał rejestracji. Debatę moderowali redaktorka i redaktor książki podsumowującej projekt badawczy poświęcony aktywności obywatelskiej gdańszczanek – dr Karolina Ciechorska-Kulesza i dr Krzysztof Stachura z Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, a w debacie wzięli udział współautorzy i współautorki książki, w tym między innymi: dr Magdalena Muszel, dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz i dr Piotr Zbieranek. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z moderatorką debaty prezentującym wyniki zrealizowanych badań.
 
Spotkanie stanowiło pierwszą z serii czterech debat poświęconych charakterystyce aktywności społecznej gdańszczanek, jakie odbędą się w kolejnych miesiącach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Równolegle odbywać się będą również debaty poświęcone aktywności mieszkanek Pomorza w różnych miejscowościach Województwa Pomorskiego.
 
Partnerzy medialni: Gazeta Wyborcza "Trójmiasto" oraz portal www.gdańsk.pl 
 
Projekt dofinansowany ze środków miasta Gdańska.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Maj 2022 - 11:18; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek Ostatnia zmiana: sobota, 28. Maj 2022 - 08:12; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek

Tradycja dla rozwoju - publikacje podsumowujące

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z dwiema publikacjami podsumowującymi projekt "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjału kultur tradycyjnych Pomorza". Projekt był realizowany w ostatnich latach przez zespół Centrum we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury. Jego realizacja była możliwa dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komponencie „Kultura ludowa i tradycyjna”, który uzyskało Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
 
Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza” pod redakcją Agaty Bachórz i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego  Monografia przybliża  wyniki badań terenowych w ujęciu problemowym. Poszczególni badacze  prezentują, podobnie jak na konferencji, autorską, przekrojową analizę  wybranego tematu, uwzględniając przy tym wszystkie badane przypadki. Książka jest empirycznym studium pomorskich społeczności, mających  peryferyjne położenie względem metropolii, charakteryzujących się  odmiennością kulturową, społeczną i ekonomiczną, a jednocześnie  borykających się z podobnymi problemami. Teksty unaoczniają zarówno  potencjały, jak i trudności związane z rozwojem i wypracowaniem  jednolitych strategii w tym zakresie, wskazując na szereg dylematów  związanych z tą jakże ciekawą, ale i złożoną relacją tradycji i rozwoju. 
 
Kultura – tradycja – rozwój. Perspektywy, konteksty, działania” pod redakcją Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy prezentuje głosy teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się (na różne sposoby) obszarem kultury i jej związków z rozwojem lokalnym. Pierwsza część jest teoretycznym wprowadzeniem do zagadnienia kultury, dziedzictwa, tradycji i rozwoju. W części drugiej oddano głos praktykom: animatorom i animatorkom działającym w konkretnych miejscach (choć różnie rozumianych). Książkę kończy rozdział odnoszący się do sześciu studiów przypadku realizowanych w ramach projektu „Tradycja dla rozwoju…”. Zespół Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG opisuje badane gminy na Pomorzu, prezentując wnioski z badań terenowych. Dopełnieniem prezentacji są głosy insiderów – lokalnych liderów z sześciu badanych gmin. Refleksje praktyków wydają się cennym uzupełnieniem, a także bogatą egzemplifikacją rozważań teoretyków i badaczy.
Załącznik Rozmiar
Książka pobadawcza 3.21 MB
Książka pokonferencyjna 11 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Styczeń 2021 - 15:23; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Styczeń 2021 - 19:06; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Tradycja dla rozwoju. Konferencja badaczy i praktyków (29-30.09)

Bez kultury ani rusz?

O dziedzictwie i tradycji jako potencjalnej dźwigni rozwoju lokalnego porozmawiamy już niebawem podczas konferencji online „Tradycja dla rozwoju”.  

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG serdecznie zapraszają na konferencję badaczy i praktyków „Tradycja dla rozwoju”, która odbędzie się w dniach 29-30 września w formie online.

Wydarzenie będzie podsumowaniem wielomiesięcznych badań, które realizowane były przez zespół socjologów i antropologów w wybranych gminach województwa pomorskiego. Działania badawcze oraz towarzyszące im spotkania i debaty w regionie są częścią projektu „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych”, którego głównym celem jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian.

 

Oprócz prezentacji wyników badań Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG odbędą się prezentacje, debaty i warsztaty. Porozmawiamy m.in. o tym, jakie znaczenie dla rozwoju lokalnego ma lub może mieć kultura i dziedzictwo kulturowe oraz jak wygląda współczesna kultura regionalna i tradycyjna Pomorza. Gośćmi będą m.in. badacze rozwoju lokalnego, kultury oraz dziedzictwa kulturowego, a także praktycy i animatorzy w różnorodnych ośrodków w Polsce. O zróżnicowaniu inicjatyw kulturalnych sprzyjających rozwojowi opowiedzą lokalni liderzy z kilku zakątków województwa pomorskiego. Konferencję zakończą warsztaty dotyczące lokalnego dziedzictwa.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji z sektora kultury, edukacji i nie tylko; naukowców i badaczy; regionalistów; przedstawicieli samorządów terytorialnych; lokalnych liderów (formalnych i nieformalnych); przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą, dziedzictwem, animowaniem społeczności oraz rozwojem lokalnym.

 

Konferencja w całości w formie online.

Transmisja na profilu Facebook NCK: www.facebook.com/NadbaltyckieCentrumKultury/

 

Projekt „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych”, zaplanowany na lata 2018-2020, dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

Załącznik Rozmiar
tdr-konf-ramowy.pdf 1.7 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Wrzesień 2020 - 10:03; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: piątek, 18. Wrzesień 2020 - 10:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków w Gdańsku

 

Kim są współczesne gdańszczanki, które działają na rzecz zmiany społecznej? Co je łączy, a co dzieli? Co je napędza, a co blokuje ich aktywność? Co robić, by więcej mieszkanek Gdańska zaangażowało się w życie publiczne? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji z cyklu „Gdańszczanki – obywatelki, działaczki, liderki. Konferencja badaczy i praktyków”, która odbędzie się 9 października 2020 r. i będzie transmitowana online przez portal www.gdansk.pl.

Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. „Gdańskie wspólnoty obywatelskie. Perspektywa kobieca”, realizowanego przez Instytut Kaszubski wraz z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG. – Celem projektu było stworzenie portretu współczesnych gdańszczanek jako aktywnych uczestniczek miejskiej sfery publicznej. Będziemy starali się zestawić w ramach konferencji wyniki badań z doświadczeniami zarówno liderek środowisk kobiecych, jak i animatorów społecznych i kulturowych działających w tym obszarze – mówi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik projektu. – Poza tym chcemy, by w ramach paneli dyskusyjnych nasze ekspertki i eksperci zaprezentowali kobiecą twarz pomorskiego aktywizmu. Chcemy porozmawiać o radościach, ale też wyzwaniach, jakie niesie aktywność na rzecz zmiany społecznej – dodaje. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych łączeniem badań naukowych z praktyką społeczną. Otwarta jest na różne środowiska i różne grupy wiekowe. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z szeroko rozumianą zmianą społeczną wśród gdańszczanek, poprawą życia lokalnej wspólnoty, działaniami na rzecz równouprawnienia, możliwościami animowania i włączania kobiet w życie publiczne.

Konferencja – w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce – przyjmie model hybrydowy, to znaczy zaproszeni goście spotkają się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a uczestnicy wezmą udział w transmisji online poprzez portal gdansk.pl. Udział w transmisji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. W konferencji wezmą udział zarówno badacze, jak i praktycy. Wyniki projektu przedstawi prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego. W panelach dyskusyjnych o swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, posłanka Henryka Krzywonos, dziennikarka Dorota Karaś, badaczka Natasza Kosakowska-Berezecka oraz aktywistka Lidia Makowska.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spacer po Stoczni Gdańskiej, który odbędzie się 9 października 2020 r. Start o godz. 15.30 spod bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Uczestnicy przespacerują się po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet. Przewodniczką będzie Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria, działająca w ramach projektu herstorycznego Instytutu Kultury Miejskiej „Metropolitanka”.

Udział w spacerze jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja przez stronę Instytut Kultury Miejskiej:

https://ikm.gda.pl/wydarzenie/dzialaczki-i-liderki-ze-stoczni-gdanskiej-spacer-towarzyszacy-konferencji-gdanszczanki-obywatelki-dzialaczki-liderki/

Szczegółowy program konferencji dostępny na stronach: www.instytutkaszubski.pl oraz www.wns.ug.edu.pl/centrum-kultury

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/347575606395903/

 

***

Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Mecenas projektu badawczego: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, gdansk.pl

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Wrzesień 2020 - 18:47; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: sobota, 26. Wrzesień 2020 - 12:03; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Rok póżniej - czy mądry Polak po szkodzie? O gorzkich owocach tragedii

Wspominając w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza zapraszamy do zapoznania się z tekstem wystąpienia wygłoszonego przez prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego 15 stycznia 2020 roku podczas konferencji „Przemoc i Polityka” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst ukazał się w dzisiejszym "Dzienniku Bałtyckim".
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Styczeń 2020 - 14:37; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: piątek, 17. Styczeń 2020 - 14:37; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan: publikacja

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z treścią monografii podsumowującej badania nad tożsamościami współczesnych gdańszczan autorstwa członków zespołu Centrum. Ta publikacja książkowa, która ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego, a stanowi rezultat szerokiego projektu badawczego realizowanego w 2018 roku.
 
Jak wskazał w swej recenzji prof. dr hab. Marek S. Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego:
 
"Tom portretuje odczytywanie tożsamości miasta i gdańszczan przez nich samych. To autorefleksja mieszkańców nad indywidualnymi i społecznymi identyfikacjami powiązanymi z przestrzenią społeczno-kulturową symbolicznego portu. Równocześnie interesujące przedsięwzięcie badawcze, gdyż jak w soczewce skupia problematykę tożsamości w odniesieniu do zdefiniowanej przestrzeni społecznej i jej mieszkańców. (…) Recenzowana książka stanowi ważne studium przypadku kreowania tożsamości miasta i jego mieszkańców w oparciu o elementy historii oraz współczesności. (…) Tom spełniać może trzy kluczowe funkcje: poznawczą, integracyjną i symboliczną. Pomnaża bowiem wiedzę o Gdańsku, sprzyjać winien także poczuciu wspólnotowości mieszczan i mieszkańców. I wreszcie, wzmacniać – trudną do przecenienia symboliczną autoidentyfikację gdańszczan ze swoim miastem."
 
Życzymy wszystkim zainteresowanym badaczom i praktykom sfery miejskich tożsamości miłej i owocnej lektury!
 
Ciechorska-Kulesza, Karolina, Grabowski, Tomasz, Michałowski, Lesław, Obracht-Prondzyński, Cezary, Stachura, Krzysztof, Zbieranek, Piotr. 2019. Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan. Gdańsk: Instytut Kaszubski
Załącznik Rozmiar
pcbnk-wotg.pdf 12 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Październik 2019 - 12:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Październik 2019 - 12:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Tradycja dla rozwoju – w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych

x

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Kaszubskim realizują projekt pn. „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu pomorskich kultur regionalnych”. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2018-2020 dofinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian. Zrealizowane zostaną badania empiryczne o zróżnicowanym, interdyscyplinarnym charakterze (socjologicznym, antropologicznym, etnograficznym) w sześciu różnorodnych pomorskich społecznościach o charakterze peryferyjnym. Oprócz działań stricte badawczych projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym i upowszechniającym, skupione wokół zjawisk i praktyk w obrębie kultury i ich kontekstu społecznego oraz zrealizowane przy bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami.  

Punkty odniesienia

„Tradycja dla rozwoju…” stanowi kontynuację studiów realizowanych przy udziale Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG w obszarze kultury i praktyk kulturowych, w latach 2012-2016 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Punktem wyjścia do badań w ramach „Tradycji dla rozwoju…” jest przede wszystkim rozwinięty w poprzednich studiach „poszerzeniowy” paradygmat w badaniach nad kulturą. Pobudką do badań nad zmianami w obrębie kultury tradycyjnej i jej zróżnicowaniem jest także projekt o charakterze etnograficznym „Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego”, realizowany przez Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego przy udziale Instytutu Kaszubskiego, pod kierownictwem Anny Kwaśniewskiej. 

Działania przygotowawcze

W 2018 roku zespół realizuje działania przygotowawcze, czyli cztery spotkania warsztatowe z ekspertami zewnętrznymi oraz wywiady indywidualne z liderami i ludźmi kultury z różnych obszarów województwa pomorskiego. Działaniom tym towarzyszy analiza danych zastanych, czyli przegląd literatury głownie socjologicznej i antropologicznej dotyczącej przede wszystkim powiązań pomiędzy kulturą ludową i tradycyjną a regionalną i narodową oraz związkami między obszarem kultury a rozwojem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo analiza dotyka kwestii zróżnicowań w obrębie województwa służących wyłonieniu studiów przypadku. Etap przygotowawczy zakończy wypracowanie narzędzi badawczych służących do dokumentacji zebranych materiałów oraz wyłonienie sześciu społeczności (rozumianych jako gminna wspólnota samorządowa) znajdujących się poza obszarem metropolitalnym, w których przeprowadzone będą badania.    

Wybór społeczności i zjawisk w nich zachodzących, w których będą realizowane działania projektowe, nastąpi na podstawie zróżnicowanych kryteriów, przede wszystkim:  historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i fizjograficznych. Kryteria te odzwierciedlają̨ zróżnicowanie społeczności pomorskich. Dlatego też do pogłębionych studiów wybrane zostaną̨ miejsca, które reprezentują̨ pewne „typy idealne” pomorskich społeczności. Przy tak zróżnicowanym podziale badania terenowe przeprowadzone zostaną̨ w: gminach wchodzących w skład ziem tzw. dawnych, ale jednak o zróżnicowanym typie kulturowym i etnicznym oraz gminach znajdujących się̨ na terenie Ziem Odzyskanych i również̇ zróżnicowanym profilu społeczno-kulturalnym oraz odmiennych tożsamościach.

Badania w terenie

Celem etapu głównych badań w terenie, które planowane są na 2019 rok, jest zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących zjawiska i działania z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo badacze dokonają pogłębionego opisu badanych społeczności oraz mechanizmów wzajemnych relacji w obrębie kultury oraz relacji między kulturą a otoczeniem. Przeprowadzenie badań w zróżnicowanych środowiskach województwa pomorskiego pomoże w wyodrębnieniu i opisie elementów wspólnych dla przemian kultury tradycyjnej i ludowej, a także odmienności kulturowych, społecznych i tożsamościowych społeczności, w tym ich stopnia zakorzenienia, integracji i roli zasobów kulturowych.

Upowszechnianie i animacja

Rok 2020 poświęcony będzie działaniom upowszechniającym i animacyjnym. Ich efektem będzie między innymi publikacja naukowa podsumowująca główne prace projektowe. W jej ramach oprócz opisu sześciu studiów przypadków oraz syntetyzujących wniosków dotyczących zmian w obszarze kultury ludowej, tradycyjnej i regionalnej, znajdą się także rekomendacje dla zainteresowanych interesariuszy na poziomie regionalnym i lokalnym. Projekt popularyzowany będzie także w mediach regionalnych, w postaci esejów, wywiadów czy reportaży. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie dwudniowa konferencja, która oprócz prezentacji wyników badań oraz całego projektu da możliwość spotkań i dyskusji osób zainteresowanych przemianami i społeczną rolą kultury tradycyjnej, ludowej oraz regionalnej. Ponadto w społecznościach, w których zrealizowane zostaną badania terenowe, odbędą się otwarte spotkania o charakterze prezentacyjno-dyskusyjnym

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Listopad 2018 - 21:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 21. Listopad 2018 - 21:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

x

Zapraszamy na drugą debatę w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem
 
Debata poświęcona będzie analizie relacji między dwoma polami aktywności społecznej: praktyk kulturalnych i świata nowych technologii komunikacyjnych. W ostatnich kilkunastu latach doszło do społecznej rewolucji w rozumieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formuł korzystania z nowych mediów. Musimy więc postawić pytanie o to, jakie są konsekwencje tych przełomów i jak pod ich wpływem zmieniła się logika kulturalnych praktyk i interfejsy światów zapośredniczonych. Wzajemna zależność kultury i technologii wprowadza nas w świat nowych znaczeń, nowych definicji sytuacji i nowych problemów społecznych.
 
W debacie moderowanej przez dr Krzysztofa Stachurę (Uniwersytet Gdański), wezmą udział: 
dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)
 
Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Listopad 2018 - 18:12; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Listopad 2018 - 18:12; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Refleksyjny spacer po Gdańsku - Barbara Szeptuła

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem red. Barbary Szczepuły pt. "Refleksyjny spacer po Gdańsku", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim. 
Artykuł stanowi zapis refleksji wywołanych spacerem szlakiem wielokulturowości Gdańska, którego przewodnikiem był prof. Cezary Obracht-Prondzyński.
W spacerze, który odbył się 29 września 2018 r., wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Październik 2018 - 07:25; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Październik 2018 - 07:25; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Wywiad z doktorem Krzysztofem Stachurą - "Gdańsk - miasto dobre do życia"

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z doktorem Krzysztofem Stachurą pt. "Gdańsk - miasto dobre do życia", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim 12.10.2018. W wywiadzie przeprowadzonym przez red. Barbarę Szczepułę odnajdą Państwo opis głównych wniosków ze zrealizowanych w tym roku badań. Ich rozwinięcie stanowić będzie osobna publikacja książkowa i numer tematyczny czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica poświęcony problematyce tożsamości współczesnych Gdańszczan. Ich wydanie planowane jest w I połowie 2019 roku.

Załącznik Rozmiar
dziennik-baltycki-12-10-2018.pdf 768.31 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 14. Październik 2018 - 19:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 14. Październik 2018 - 19:07; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

obraz

Zapraszamy na pierwszą z dwóch debat w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury

 

Debata odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 17:00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku!

Skąd się wziął współczesny boom na gotowanie? 
Czym różni się „domowe gotowanie” od takiego, które stają się rozrywką lub pasją? 
Dlaczego niektórzy uważają, że jedzenie powinno być przede wszystkim piękne, a inni traktują je jak lekarstwo? 

Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć 
Ewa Kopczyńska (Uniwersytet Jagielloński) i Justyna Straczuk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): socjolożki i badaczki praktyk kulinarnych. 
Rozmowę poprowadzi Agata Bachórz (Uniwersytet Gdański).

Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Październik 2018 - 21:16; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 2. Grudzień 2018 - 12:24; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Gdańszczanie A.D. 2018 – pomiędzy tradycją a nowoczesnością

x

 

Kim są współcześni gdańszczanie? Co ich łączy, a co dzieli? Jak widzą siebie we wspólnocie osób o różnych tożsamościach? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji „Oblicza gdańskich tożsamości. Jakie były, jakie są, jakie mogą być?”, która odbędzie się 27 września 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. „Gdańszczanie A.D. 2018: pomiędzy tradycją a nowoczesnością”, realizowanego przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG wraz z partnerami i ze wsparciem Urzędu Miasta Gdańska. Badania były prowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdańska. – Chcieliśmy zbadać przemiany tożsamości osób mieszkających w Gdańsku. „Rdzenni” gdańszczanie mają zazwyczaj silne przywiązanie i związek z miastem. W dzieciństwie ważne były dla nich tożsamości dzielnicowe, związane z miejscem dorastania. Natomiast tożsamość osób, które przyjeżdżają do Gdańska, jest często niepewna, choć skłania się ku Gdańskowi – wskazywał w wykładzie inauguracyjnym V Światowego Zjazdu Gdańszczan prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik projektu badawczego. – Gdańsk jest doceniany za to, że jest kameralną metropolią, a jednocześnie miastem pełnym możliwości. Mieszkańcy postrzegają je jako miejsce przyjazne i dobre do życia – dodał.

W konferencji wezmą udział zarówno badacze, jak i praktycy kultury. Wyniki projektu przedstawi prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z innymi członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego. O wyzwaniach związanych z badaniem tożsamości mieszkańców polskich miast opowie prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego. W panelach dyskusyjnych udział wezmą m. in. prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Olga Dębicka, autorka książki „Fotografie z tłem. Gdańszczanie po 1945 roku” oraz prof. Jakub Szczepański z Politechniki Gdańskiej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji są spacery po Gdańsku, które odbędą się 28 września 2018 r. Pierwszy z nich poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, który opowie o wielokulturowości Gdańska. W drugim uczestnicy przejdą się szlakiem gdańskich kobiet, o którym opowie Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria i Metropolitanki.

PROGRAM W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ WPISU

Aby wziąć udział w konferencji i spacerach, wymagana jest REJESTRACJA: http://bit.ly/rejestracja_oblicza

Wstęp wolny!

***

Organizator: Instytut Kaszubski

Współorganizatorzy: Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą, Instytut Kultury Miejskiej

Patronat medialny: "Gazeta Wyborcza Trójmiasto", Radio Gdańsk, Radio Mors

 

www.instytutkaszubski.pl

www.wns.ug.edu.pl/centrum-kultury

www.ikm.gda.pl

Załącznik Rozmiar
program-konferencji-ogt-2018.pdf 7.31 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Sierpień 2018 - 22:55; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 12. Wrzesień 2018 - 08:02; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Plany PCBnK UG na rok 2018

Przełom lat to powtarzający się rokrocznie pracowity okres intensywnych działań związanych zarówno z kończeniem projektów z roku minionego, jak i planowanie kolejnego roku i projektów do realizacji. Jako Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą w ostatnich tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad obiema sprawami. Centrum jako partner złożyło wiele projektów na rok 2018. 

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG w roku 2018 planuje:

  • Realizację projektów badawczych
  • Działania upowszechniające
  • Działania animacyjne.

 

Już wkrótce konkursy zostaną rozstrzygnięte, a my liczymy będziemy mogli poinformować o wszystkich pozytywnych informacjach zwrotnych! 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 14. Styczeń 2018 - 13:11; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 14. Styczeń 2018 - 13:11; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Dwie publikacje - Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 oraz Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty - działania

xxxx  

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema publikacjami, będącymi efektem projektu „Pomorskie poszerzenie pola kultury”, zrealizowanego przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Pierwsza z publikacji, to efekt badań Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Książka pod tytułem „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 jest efektem wspólnej pracy w ramach kilku projektów badawczych członków zespołu, zawierająca analizy ilościowe i komentarze do poszczególnych wątków przemian pomorskiego sektora kultury na przestrzeni ostatnich 5 lat.

„Nie mam wątpliwości, że raport został przygotowany rzetelnie i zgodnie z duchem narzędzi oraz technik badawczych zaliczanych do pola badań o charakterze ilościowym. Podjęte procedury badawcze, zastosowane narzędzia, a przede wszystkim komentarze i wnioski – większość z nich raczej o wydźwięku jakościowym – przekonują, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem zniuansowanym i poprawnym metodycznie. (…) Raport przynosi wiele danych ilościowych oraz cenny zbiór ich interpretacji. Zestawienie ich z wynikami poprzednich badań nad sektorem kultury pozwala na uchwycenie dynamiki przemian tego pola: niejednoznacznej, a czasem wręcz zaskakującej. Rezultatem jest aktualny, potrzebny i skłaniający do refleksji nad polityką kulturalną – nie tylko w wymiarze regionalnym – zbiór wniosków”.

dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

Zachęcamy również do drugiej publikacji o charakterze pokonferencyjnym, pod tytułem:
Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty – działania”, pod redakcją prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz Piotra Zbieranka.
W publikacji znajdują się artykuły głosami wybitnych badaczy oraz praktyków. W publikacji znajdą Państwo teksty prof. Marka Krajewskiego, prof. Tomasza Szlendaka, czy prof. Doroty Ilczuk oraz Anny Karpińskiej, ale również Marty Białek-Graczyk, Wojciecha Kłosowskiego, czy Aleksandry Szymańskiej.

Zachęcamy do lektury!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Grudzień 2017 - 20:48; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 10. Styczeń 2018 - 18:56; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Pomorskie Forum Animatorów Kultury: Jak być sobą u siebie? - Budowanie tożsamości we wspólnotach lokalnych. 7.12.2017 - Czarna Dąbrówka

 
W imieniu organizatorów i partnerów, serdecznie zapraszamy do Czarnej Dąbrówki 7 grudnia 2017 r. (czwartek), na debatę w ramach Pomorskiego Forum Animatorów Kultury nt. Jak być sobą u siebie? - Budowanie tożsamości we wspólnotach lokalnych.
Spotkanie zakończy koncert orkiestry klezmerskiej Teatru Sejnieńskiego.
 
Pomorskie Forum Animatorów Kultury
Jak być sobą u siebie? - Budowanie tożsamości we wspólnotach lokalnych.
 
Organizator: Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Partnerzy: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą, Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
 
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Czarna Dąbrówka
Data: 7 grudnia 2017 r., godz.15:00 – 19:00
 
Program i plakat w załączeniu.
 
Zapraszamy!
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 26. Listopad 2017 - 22:36; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: niedziela, 14. Styczeń 2018 - 10:21; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Gedania Cassubia - Kaszubskość Gdańska, sympozjum, 17 listopada 2017r.

gc

Zapraszamy na sympozjum na temat "Gedania Cassubia - Kaszubskość Gdańska", które odbędzie się w piątek 17 listopada 2017r. w Ośrodku Kultury Morskiej, ul. Tokarska 21-25, Gdańsk.
 
Sympozjum stanowi jedno z cyklu wydarzeń zaplanowanych z szeregiem partnerów w najbliższym okresie, do których należą:
  • wystawa "Grass a Kaszuby/i" w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (od 10 listopada 2017r.),
  • wydanie i promocje publikacji,
  • warsztaty językowe w Gdańskiej Galerii Miejskiej, 
  • spacery tematyczne.
 
Sympozjum  wydarzenia towarzyszące stanowią okazję do wspólnej refleksji nad obecnością Kaszubów i kaszubszczyzny we współczesnym i historycznym krajobrazie kulturowym Gdańska.
Szczegóły wraz z programem i plakatem w załączeniu.
 
Organizatorzy:
Instytut Kaszubski
Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG
Pracownia Dziejów Pomorza i Krajów Nadbałtyckich
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
 
Partnerzy:
Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku
Gdańska Galeria Miejska
Narodowe Muzeum Morskie
UM Gdańsk

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Listopad 2017 - 22:04; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: środa, 22. Listopad 2017 - 22:04; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

prof. C. Obracht Prondzyński, P. Zbieranek: "Kultura: wehikuł rozwoju szyty na lokalną miarę"

W piątkowym (27.10.2017) numerze Dziennika Bałtyckiego ukazał się ostatni z cyklu artykuł, autorstwa Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz Piotra Zbieranka, zbierający refleksje związane z podsumowaniem naszych działań w projekcie "Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury". 

Zachęcamy gorąco do lektury artykułu (w załączeniu), który można traktować jak przedsmak dwóch publikacji, podsumowujących zrealizowane badania, Konferencję Badaczy i Praktyków,  regionalne debaty

  • Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017
  • Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty - działania

Obie książki zostaną opublikowane pod koniec listopada 2017!

"Pomorskie poszerzenie pola kultury" realizowany w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Załącznik Rozmiar
pppk-kultura-wehikul-rozwoju-27102017.pdf 842.13 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 28. Październik 2017 - 08:40; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Listopad 2017 - 21:25; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

PPPK: Debata - Kwidzyn 20 października 2017- Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności

k

20 października: Kwidzyn, 14:00-17:15

Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, sala konferencyjna

Trzecia i ostatnia z debat w "Pomorskim Poszerzeniu Pola Kultury" odbędzie się w Kwidzynie, w Kwidzyńskim Centrum Kultury

Nasza debata, będzie się toczyć wokół pytania "Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności".

 

TERMIN: 20.10.2017

MIEJSCE: Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, sala konferencyjna

GODZINA: 14:00 - 17:15

Program wydarzenia:

14:00 Otwarcie i przywitanie uczestników debaty

14.15-17.15 Debata w ramach projektu: Pomorskie Poszerzenie Pola Kutury

a)         Głos wprowadzający: Potencjał kulturowy lokalnych społeczności – identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania – dr Krzysztof Stachura (PCBnK UG)

b)         Prezentacja kilku inicjatyw lokalnych przez realizatorów wybranych projektów

c)         Moderowana dyskusja - dr Karolina Ciechorska-Kulesza, dr Krzysztof Stachura (PCBnK UG)

W piątek 13 października na łamach Dziennika Bałtyckiego ukaże się ostatni z trzech wywiadów przeprowadzonych przez Jakuba Knere, zapowiadający zbliżające się debaty. Tym razem Jakub Knera będzie rozmawiał z Leszkiem Sarnowskim, animatorem, redaktorem magazynu „Prowincja”. Wywiad zaprezentujemy Państwu już wkrótce.

Program w formacie pdf, plakat wydarzenia oraz zaproszenie w załączeniu poniżej wpisu.

Organizatorzy:

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Nadbałtyckie Centrum Kultury

 

Debata w ramach projekt "Pomorskie poszerzenie pola kultury" realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2017 - 17:37; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 18:52; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

PPPK: Debata - Słupsk 13 października 2017-Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności

s

13 października: Słupsk, Akademia Pomorska w Słupsku,

 

ul. Arciszewskiego 22a, sala 53, godzina 15:30

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ KULTUROWY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI?

Druga z debat w "Pomorskim Poszerzeniu Pola Kultury" odbędzie się w Słupsku, w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Całe spotkanie oraz dyskusje będą toczyć się wokół pytania : "Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności".

 

TERMIN: 13.10.2017

MIEJSCE: Akademia Pomorska w Słupsku, Arciszewskiego 22a, Słupsk, sala 53

GODZINA: 15:30-18:45

Program wydarzenia:

15:30 Otwarcie i przywitanie uczestników prof. Daniel Kalinowski (AP) oraz dr Karolina Ciechorska Kulesza (PCBnK UG)

15.45-18.45 Debata w ramach projektu:

a) Głos wprowadzający: Potencjał kulturowy lokalnych społeczności – identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania – dr Agata Bachórz (PCBnK UG)

b) Prezentacja inicjatyw lokalnych przez realizatorów wybranych projektów:

- Danuta Sroka, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

- Marzenna Mazur, dyrektorka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

- Jacek Szuba, prezes Fundacji Indygo

- Paweł Żmuda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach

c) Moderowana dyskusja - dr Agata Bachórz, dr Karolina Ciechorska-Kulesza (PCBnK UG)

d) Odniesienie do dyskusji - komentarz i podsumowanie- prof. Daniel Kalinowski (AP)

W piątek 6 października na łamach Dziennika Bałtyckiego ukaże się drugi z trzech wywiadów przeprowadzonych przez Jakuba Knere, zapowiadający zbliżające się debaty. Tym razem Jakub Knera będzie rozmawiał z Leszkiem Kołakowskim rybakiem i twórcą galerii "U Rybaka" w Jeziorzanach. Wywiad zaprezentujemy Państwu już wkrótce.

Program w formacie pdf oraz plakat wydarzenia w załączeniu poniżej wpisu.

Organizatorzy:

Akademia Pomorska w Słupsku

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Nadbałtyckie Centrum Kultury

 

Debata w ramach projekt "Pomorskie poszerzenie pola kultury" realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Październik 2017 - 18:51; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 18:53; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

PPPK: Debata, Tuchomie, 6 października 2017, w ramach V Bytowskiego Forum Animatorów Kultury

d1

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ KULTUROWY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI?

Pierwsza z debat w "Pomorskim Poszerzeniu Pola Kultury" odbędzie się w ramach V Bytowskiego Forum Animatorów Kultury.

Całe spotkanie oraz dyskusje będą toczyć się wokół pytania : "Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności".

TERMIN: 6.10.2017

MIEJSCE: Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133 Tuchomie

Program wydarzenia:

15:30 - Przyjazd i rejestracja uczestników

16.00 - Otwarcie i przywitanie, prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Kaszubski, PCBnK UG)

16.15 - 19.15 Debata w ramach projektu Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury

a) Głos wprowadzajacy : Potencjał kulturowy lokalnych społeczności - identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania - prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Kaszubski, PCBnK UG)

b) Dyskusja (z przerwą kawową) - moderacja prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Karolina Ciechorska-Kulesza (PCBnK UG)

 

Zachęcamy do lektury wywiadu, który ukazał się w piątkowym (29.09.2017) wydaniu Dzienniku Powiatu Bytowskiego. To pierwszy z trzech wywiadów przeprowadzonych przez Jakuba Knere, zapowiadający zbliżające się debaty.

Pierwszy z nich został przeprowadzony z Panią Beatą Łozowską, animatorką, współtwórczynią wioski ziół i kwiatów w Mikorowie, https://wns.ug.edu.pl/sites/wns.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/69404/files/beata_lozowska_29.09.pdf

 

Program szczegółowy:

https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/filefield_paths/program_szczegolowy_bfak_2017_6-7.10.2017.pdf

Karta zgłoszeniowa:

https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/filefield_paths/karta_zgloszenia_bfak_2017_6-7.10.2017.doc

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NALEŻY WYSŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 2 PAŹDZIERNIKA POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB MAILEM (lilianna.grosz@gmail.com)

Organizatorzy: 
Instytut Kaszubski 
Nadbałtyckie Centrum Kultury 
Instytut Kultury Miejskiej 
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie
 
Partnerzy: 
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą – Uniwersytet Gdański 
Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu 
Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Debata w ramach projekt "Pomorskie poszerzenie pola kultury" realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 30. Wrzesień 2017 - 12:50; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 18:53; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

Konferencja Badaczy i Praktyków "Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury" 28-29.09.2017

konf

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury zapraszają na Konferencję Badaczy i Praktyków, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 28-29 września 2017 r., w ramach projekt "Pomorskie poszerzenie pola kultury" realizowanego w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program w załączeniu.

Realacja dzięki uprzejmości Dziennika Bałtyckiego: http://www.dziennikbaltycki.pl/kultura/a/kultura-to-nasza-szansa-o-pomorskim-poszerzeniu-pola-kultury-wideo-zdjecia,12523362/

Szczegóły również na www.nck.org.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenia 29 września 2017 r. obowiązują zapisy. Osoby zakwalifikowane na dany warsztat, zostaną poinformowane mailowo.

Program: https://wns.ug.edu.pl/sites/wns.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/68813/files/pppk_program_www.pdf

ZAPISY NA KONFERENCJĘ I SZKOLENIA: https://goo.gl/forms/LXQgh5tIVThMK7of2

28 WRZEŚNIA 2017, 10:00-17:00, Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, aula S207, poziom -1

prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Kierownik Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG – CZYM JEST POSZERZENIE POLA KULTURY?

PREZENTACJA BADAŃ EMPIRYCZNYCH:

dr Agata Bachórz, dr Krzysztof Stachura – POSZERZENIE POLA KULTURY NA POMORZU

PANEL DYSKUSYJNY – OKIEM BADACZA: W OBLICZU POSZERZENIA – JAKIE ZMIANY ZACHODZĄ W POLU KULTURY? 

(moderator: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Kierownik Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG)

prof. Marek Krajewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Dorota Ilczuk, Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS

prof. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury

prof. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Przemysław Czapliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Przemysław Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Biogramy wszyskich gości konferencji: http://www.nck.org.pl/uploads/files/2017/Konferencja_Badaczy_i_Praktyk%C3%B3w_go%C5%9Bcie.pdf

 

29 WRZEŚNIA 2017, 10:00-17:00, Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35

BLOK I , 29 sierpnia 2017, 11:00-13:30

A) WOJCIECH KŁOSOWSKI, KONSUMENT, TWÓRCA I ZARZĄDZAJĄCY: JAK WŁĄCZYĆ UCZESTNIKÓW KULTURY DO WSPÓŁTWORZENIA INSTYTUCJI?

Prowadzący zastrzega sobie, że ostateczny kształt nada warsztatowi dopiero w chwili, gdy stanie twarzą w twarz z uczestnikami i upewni się ostatecznie, z kim przyjdzie mu pracować przez dwie i pół godziny. Uważa bowiem, że TAK powinien pracować edukator i animator kultury: iść za odbiorcą/uczestnikiem, a nie ciągnąć bezczelnie uczestnika za sobą.

Z wyprzedzeniem mogę zdradzić tylko tyle:

1. fundamentalnym pojęciem tego warsztatu będzie SPRAWCZOŚĆ. Będziemy rozmawiać o poszerzaniu pola kultury NIE poprzez włączanie do słuchania-oglądania-czytania (a więc – odbioru), ale tylko i wyłącznie poprzez włączanie do zadań konstrukcyjnych lub kreacyjnych, a więc tych, które dają uczestnikom słuszne poczucie SPRAWCZOŚCI.

2. „Instytucja” występuje w tytule tych zajęć nie tylko w znaczeniu „instytucji kultury” wymienionej w ustawie. „Instytucją” w polu kultury jest dla nas każda względnie trwała „całość działająca”, której przynajmniej niektórymi elementami są ludzie, a przynajmniej niektórymi działaniami – wytwarzanie wartości i symboli. Instytucją jest dwoje gimnazjalistów uciekających regularnie ze szkoły, żeby tańczyć. Albo grupa na Facebooku, na której ludzie piszą limeryki. Albo Opera Bałtycka.

3. To jest WARSZTAT. Będziemy rozmawiać, ale też dużo ruszać się, rysować i być może czasami siedzieć na podłodze. Będziemy zwracali się do siebie po imieniu. Więc kto woli stylistykę bardziej dostojną – niech będzie ostrzeżony zawczasu 

WOJCIECH KŁOSOWSKI niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego i polityk społecznych. Szczególnie interesują go strategie dla kultury oraz problematyka rewitalizacji miast. Opracowywał strategię dla kultury województwa mazowieckiego, program rewitalizacji Łodzi i Gorzowa Wielkopolskiego.  Szkoli także od lat animatorów kultury w wielu projektach krajowych. Sam bywa nadal czynnym animatorem. Autor powieści „Nauczyciel Sztuki”.

B) JOANNA TABAKA, WIDOK NA WIDOWNIĘ: STRATEGIE DLA PUBLICZNOŚCI. JAK TO ROBIĆ W PRAKTYCE?

Spotkanie będzie miało na celu wprowadzenie w zagadnienia związane z rozwojem publiczności (ang. audience develompent) oraz wspólne zastanowienie się nad praktycznymi aspektami tworzenia instytucji kultury bliskiej widzom. W czasie warsztatu porozmawiamy o wizji i misji naszych działań, pochylimy się nad tym, jak właściwie przeprowadzać badania publiczności oraz zastanowimy się, jak niwelować najczęstsze bariery w dostępie do kultury.

JOANNA TABAKA -Trenerka, specjalista ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Studiowała Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Umeå Universitet w Szwecji. Od ponad 7 lat związana z warszawskimi instytucjami i projektami kulturalnymi: m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, TR Warszawa, Teatr Żydowski, Zielony Jazdów. Jest certyfikowanym koordynatorem wolontariatu kulturalnego. W 2016 zrealizowała autorski cykl spotkań nt. różnych aspektów budowania publiczności, dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeprowadziła warsztaty z zakresu promocji kultury i audience development m.in. dla uczestników Kongresu Menadżerów Kultury, Narodowego Centrum Kultury, Fundacji Ari Ari, Fundacji Obserwatorium, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Fundacji „Dom Kultury”, inicjatywy „Kino Za Rogiem”, lokalnych domów kultury i bibliotek. Od 2015 prowadzi autorski blog pt. „Widok na Widownię”. Jej życiową misją jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, fizycznych i psychologicznych.

C) MARTA BIAŁEK-GRACZYK,  INKUBACJA PROJEKTÓW – JAK WSPIERAĆ KULTURALNE START-UPy?

Podczas warsztatu chcę kontynuować dyskusję rozpoczętą na Kongresie Kultury rok temu. Przestrzeń spotkania stanie się okazją do stworzenia „idealnego inkubatora innowacji w kulturze“. Dzięki zaproponowanej konwencji sprawdzimy na ile projektowane rozwiązania mają sens i czy możemy wdrożyć  je we własnych instytucjach, organizacjach i grupach.

Czym są innowacje w kulturze? Jeśli założymy, że innowacje to nowe działania, które mają polepszyć jakość życia osób i całych społeczności – a kultura jest narzędziem społecznej zmiany – to także w kulturze jest przestrzeń do rozwoju tak rozumianych innowacji. Podobnie jak w innych obszarach, innowacje rosną od dołu do góry, w zaskakujący sposób łączą zasoby z potrzebami. Sprzyja im dobre środowisko wzrostu. Jak grzyby po deszczu powstają miejsca, których zadaniem jest wesprzeć innowatorów, początkujących animatorów, artystów czy społeczników. To różne formy inkubatorów – zapraszające do wsparcia rozwoju i realizacji projektów społeczno-kulturalnych i artystycznych. Inkubacja pozwala na realne wdrożenie pomysłu w życie. Dla autorów pomysłów oznacza zdobycie nowych umiejętności, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie przyszłych działań. Jak powinny działać inkubatory, jakiego środowiska potrzeba, by innowacje mogły rozwijać się najlepiej? Na warsztatach zbudujemy „idealny inkubator inicjatyw kulturalnych“. Jaką kulturę organizacyjną stworzymy? Jaki będzie nasz sposób działania? Na ile projektowane rozwiązania przydadzą się w tworzeniu inkubatorów w naszych instytucjach, organizacjach? Zapraszam do udziału w warsztatach i przekonaniu się o tym na własnej skórze.

MARTA BIAŁEK-GRACZYK,   animatorka kultury, socjolożka. Współzałożycielka i prezeska zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Autorka i współautorka projektów społecznych i kulturalnych oraz badawczych (m.in “Zoom na domy kultury”, “DLA – Animacja kultury”, „Jaskółki – nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury“). Akuszerka ponad 150 projektów społeczno-kulturalnych.

Założycielka Sieci Latających Animatorów Kultury zrzeszającej ponad 80 animatorów i edukatorów. Szefowa projektów regrantingowych i współautorka koncepcji inkubowania projektów w Towarzystwie „ę“. Autorka publikacji „Kulturalny start-up od pomysłu do realizacji“, w której zbiera ponad 13 letnie doświadczenia Towarzystwa „ę“ w inkubowaniu innowacji w kulturze i działaniach społecznych. Aktualnie metodyk w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia“ – na inkubację mikroinnowacji społecznych.

 

BLOK II, 29 sierpnia 2017, 14:00-16:30

D) ANNA URBAŃCZYK, BUDOWANIE PARTNERSTW W PROJEKTACH KULTURALNYCH

W czasie warsztatów dowiemy się, co w teorii i praktyce oznaczają partnerstwa w projektach kulturalnych. Poznamy i przećwiczymy narzędzia analizy zadań oraz i ich realizacją w ramach powołanych przez nas partnerstw. Skupimy się na analizie własnych zasobów i zasobów potencjalnych partnerów. Podczas szkolenia dowiemy się jak zachęcać osoby uczestniczące do poznania się, sieciowania i poszukiwania partnerów do projektów kulturalnych. Warsztaty będą miały charakter praktyczny, dając możliwość zsieciowania osób uczestniczących w ‘Konferencji Badaczy i Praktyków’ i rozpoczęcia pracy nad wspólnymi projektami.

Anna Urbańczyk  trójmiejska animatorka kultury, koordynatorka projektów społecznych i trenerka. Związana z Instytutem Kultury Miejskiej.

Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies (Kampania Przeciw Homofobii), Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza/British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) i Akademii Treningu WenDō – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (Fundacja Autonomia).

Realizuje kilkaset godzin szkoleń rocznie m.in. dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miejskiego w Gdyni, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Muzeum Polin, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i wielu innych.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii Animacja Kultury (2008 r.).

Więcej informacji: www.warsztatyrownosciowe.pl

E) PAWEŁ KRZYWICKI, ROZWIJANIE I BUDOWANIE ZESPOŁU W INSTYTUCJI KULTURY, W OPARCIU O GRU SZKOLENIOWE

Podczas warsztatu uczestnicy szkolenia zagrają w grę szkoleniową będącą symulacją złożonego projektu wymagającego rozwiązania problemu, udoskonaleniu sposobu jego wdrożenia oraz realizacji. To wszystko przy jednoczesnej presji czasu i wysokich oczekiwaniach wobec wyniku.

Warsztat pozwoli uczestnikom w praktyczny sposób, „na własnej skórze” doświadczyć zagadnień związanych z:

•        oczekiwaniami członków zespołu wobec lidera/menadżera/przełożonego

•        budowaniem zaangażowania członków zespołu

•        rozwijaniem kompetencji związanych z podziałem zadań, ulepszaniu planów i procesów, wydajnym wykorzystaniem czasu

•        szukaniem rozwiązań dla złożonych problemów

Na warsztat zapraszam w swobodnych, wygodnych strojach, nie krępujących ruchów.

PAWEŁ KRZYWICKI - trener w The Game Changers (thegamechangers.pl) oraz Pracowni Gier Szkoleniowych (pracowniagier.com).  Prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje potrzebne w budowaniu i zarządzaniu zespołem: przywództwa, budowania zaufania i zaangażowania, skutecznej komunikacji, efektywnego podziału ról i zadań, usprawniania procesów, kreatywności i rozwiązywania problemów.

Więcej na: https://www.linkedin.com/in/krzywicki/

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 30. Wrzesień 2017 - 12:15; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Październik 2017 - 18:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska

prof. C. Obracht-Prondzyński: Kultura to nasza szansa

W artykule "Kultura to nasza szansa" będącym zaproszeniem na Konferencję "Pomorskie poszerzenie pola kultury" (28 i 29.09), który ukazał się w "Dzienniku Bałtyckim" prof. Cezary Obracht-Prondzyński pisze o potencjale procesu poszerzenia pola kultury:

"Kultura i sztuka przestają być elitarne. Jako sposób spędzania wolnego czasu są w zasięgu ręki większości mieszkańców. Zmienia się także sposób funkcjonowania instytucji kultury. Coraz częściej artystom i animatorom nie chodzi wyłącznie  o skłonienie nas do refleksji nad dziełem, lecz także o włączenie nas w ich współtworzenie. Ludzie kultury wychodzą z potężnych murów instytucji w przestrzeń publiczną, a działania kulturalne i artystyczne stają się narzędziem do uzyskiwania ważnych celów społecznych. Dzięki twórczej działalności młodzież odreagowuje problemy dojrzewania, a osoby starsze pozostają dłużej aktywne; wszyscy zaś stajemy się bardziej świadomymi członkami lokalnych społeczności. Wkraczając w naszą codzienność, kultura stwarza nam szansę na lepsze życie."

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dostępnym w załączeniu oraz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego.

Zapraszamy jednocześnie w dalszym ciągu do udziału w konferencji i szkoleniach!

PROGRAM: https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-wns/68813/files/pppk_program_www.pdf

ZAPISY NA KONFERENCJĘ ORAZ BEZPŁATNE SZKOLENIA: 

https://goo.gl/forms/LXQgh5tIVThMK7of2

Załącznik Rozmiar
cop-kultura-nasza-szansa-db-2209.pdf 158.09 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Wrzesień 2017 - 14:44; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek Ostatnia zmiana: sobota, 21. Październik 2017 - 21:06; osoba wprowadzająca: Piotr Zbieranek

Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury

Pomorskie poszerzenie pola kultury

pppk

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury realizuje projekt "Pomorskie poszerzenie pola kultury", będący kontynuacją i rozwinięciem realizowanych przez nas badań z 2012 r. "Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku", realizowanych wraz z Instytutem Kultury Miejskiej (http://nck.pl/…/attachm…/302529/poszerzenie_pola_kultury.pdf)

Projekt, mający na celu wzmocnienie pozycji obszaru kultury jako narzędzia rozwoju społecznego składa się z:
1) Realizacji badania ilościowego o wymiarze praktycznym, 
2) Dwudniowej konferencji, z częścią akademicką oraz warsztatową,
3) Trzech debat publicznych w regionie,
4) Dwóch publikacji.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji obszaru kultury jako narzędzia rozwoju społecznego poprzez upowszechnienie nowego sposobu rozumienia kultury jako „poszerzonego” pola kultury oraz wypracowanie i dostarczenie praktykom narzędzi do jego wdrożenia.

Zwieńczeniem projektu będą dwie publikacje. Pierwsza z nich zatytułowana „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017” odwoływać się będzie do przeprowadzonych w ramach projektu badań, dla których punktem odniesienia staną się dotychczas zrealizowane diagnozy sektora kultury na Pomorzu przeprowadzane od roku 2012. Druga publikacja to praca podsumowująca projekt, zawierająca materiały pokonferencyjne, wyniki analiz, cenne uwagi z przeprowadzonych debat  i wywiadów z uczestnikami.

Projekt zakłada kompleksowe działania: (a) badania naukowe o wymiarze praktycznym, (b) seminarium naukowe, (c) szkolenia i warsztaty, (d) debatę publiczną w regionie podnoszące świadomość i kompetencje działaczy sektora kultury oraz interesariuszy lokalnego rozwoju.

Projekt służy sieciowaniu i wsparciu działaczy kultury (w tym z obszarów o słabym dostępie do kultury zagrożonych marginalizacją społ.).

Chcielibyśmy, aby w wyniku realizacji tego projektu wzmocniona została  rola kultury jako narzędzia rozwoju społeczności lokalnych województwa pomorskiego, aby kultura zaczęła być traktowana jako ważne narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego wśród osób odpowiedzialnych za rozwój lokalny w regionie.

Poprzez kompleksowe działania chcemy doprowadzić do upowszechnienia nowego podejścia do kultury, wspierać oraz przyspieszać rozwój społeczności lokalnych i zmieniać praktykę działania lokalnych instytucji (samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw). 

Odbiorców zadania możemy podzielić na kilka podstawowych grup.

1. Przedstawiciele różnorodnych instytucji i organizacji z sektora kultury, w tym artyści, animatorzy,  pracownicy organizacji pozarządowych, ośrodków twórczej edukacji i instytucji kultury (szczególnie lokalnych, tj. biblioteki publiczne czy domy kultury). W komunikacji z nimi zostanie wykorzystane wsparcie instytucji partnerskich. W celu ułatwienia uczestnictwa w projekcie działaczom kultury z regionu, w budżecie założono zwrot kosztów podróży dla chętnych spoza Gdańska, z tzw. Obszarów peryferyjnych. W ich wypadku koszty dojazdu stanowią realną barierę uczestnictwa. 

2. Eksperci – naukowcy, przedstawiciele sektora analityczno -badawczego i profesjonaliści zajmujący się różnymi obszarami działalności sektora kultury; w komunikacji – zostaną wykorzystane bezpośrednie relacje z nimi, które udało się dotychczas zawiązać przy okazji wcześniejszych projektów naukowych, analitycznobadawczych i upowszechniających. 

3. Interesariusze rozwoju regionalnego i lokalnego (odpowiedzialni także za tworzenie i realizację polityki publicznej w obszarze kultury), w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, ale też różnorodnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (działających zarówno w obszarze rozwoju gospodarczego, np. turystyce czy przemysłach kreatywnych; jak i rozwoju społecznego, np. integracji społecznej czy edukacji), czy też nieformalni liderzy lokalni. W komunikacji – zostanie wykorzystane wsparcie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury.

4. Szeroko rozumiana opinia publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i osób nieformalnie zaangażowanych w życiu kulturalne i gospodarcze, np. jako aktywni uczestnicy kultury; w komunikacji – zostanie wykorzystane wsparcie lokalnych władz samorządowych (Starostw Powiatowych) oraz partnerskich mediów lokalnych i regionalnych (Dziennik Bałtycki).

 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Partnerami projektu są:

Instytut Kultury Miejskiej

Dziennik Bałtycki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Kaszubski w Gdańsku

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Bytowie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Wrzesień 2017 - 13:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska Ostatnia zmiana: piątek, 1. Wrzesień 2017 - 13:54; osoba wprowadzająca: Joanna Krukowska