Jakość kształcenia

Na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Politologii realizowane są zasady wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia WNS UG. Link do wydziałowego systemu jakości kształcenia https://wns.ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/jakosc_ksztalcenia

 

Każdy semestr nauki podsumowujemy przeprowadzeniem ankiet ewaluacyjnych. Dziękujemy za czas poświęcony na ich wypełnienie! Przedstawiamy wyniki ewaluacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020:

wypełniono 368 formularzy

zestawienie wyników badania ankietowego semestr letni 2019/2020 

 

badany aspekt kształcenia 

średnia ocena 

Prowadzący punktualnie zaczynał i kończył zajęcia 

4,74 

Prowadzący efektywnie wykorzystywał czas przeznaczony na zajęcia 

4,37 

Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały 

4,45 

Zajęcia prowadzone były w sposób urozmaicony [np. z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak: praca metodą projektu, analiza przypadków (case study), gamifikacja itp.] 

4,21 

Zajęcia dostarczyły nowej wiedzy lub pozwoliły ugruntować wiedzę już nabytą 

4,47 

Treść zajęć była zgodna z sylabusem 

4,51 

Prowadzący jasno określił wymagania związane z zaliczeniem przedmiotu 

4,52 

Forma zaliczenia odpowiadała wymaganiom przedstawionym przez prowadzącego 

4,54 

Zakres materiału do zaliczenia odpowiadał wymaganiom przedstawionym przez prowadzącego 

4,49 

Prowadzący był dostępny w wyznaczonych godzinach konsultacji 

4,33 

Prowadzący zachęcał do wyrażania własnych opinii, zadawania pytań lub zgłaszania wątpliwości 

4,49 

Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem 

4,63 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Październik 2020 - 08:55; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Październik 2020 - 09:30; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny