Konferencje

Konferencje naukowe

Instytut Politologii UG już od wielu lat jest animatorem działalności naukowej zarówno w skali regionalnej jak i krajowej oraz międzynarodowej. Zorganizował kilkanaście ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

2023

Seminarium międzynarodowe pt. "The reaction to the Russian aggression against Ukraine and the new international order - the perspective of Central Europe and the countries of the Global South"

31 maja 2023 Instytut Politologii UG

Organizatorzy: Instytut Politologii UG oraz Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

https://wns.ug.edu.pl/news/114738/seminarium-naukowe-russian-invasion-ukraine-and-new-international-order-perspective-central-europe


 

Debata - dyskusja panelowa  zorganizowana w związku z publikacją tomu "W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 939-1945". Paneliści: Piotr Długołęcki, prof. Jacek Tebinka, prof. Przemysław Różański, moderacja: red. Wojciech Suleciński

23 marca 2023 r. Instytut Politologii UG

Organizatorzy: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Instytut Politologii UG

https://wns.ug.edu.pl/news/114554/w-obliczu-zaglady-rzad-rp-na-uchodzstwie-wobec-zydow-1939-1945-zaproszenie-na-dyskusje-panelowa-z

 


Konferencja z cyklu WYMIARY DYPLOMACJI WSPÓŁCZESNEJ I edycja: "Instytucja Konsula Honorowego. Teoria i praktyka"

8 marca 2023 r.

Organizator: Instytut Politologii UG

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce - Prezes Stowarzyszenia Jan Strawiński - Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Gdańsku

https://wns.ug.edu.pl/news/114551/relacja-z-konferencji-plaszczyzny-wspolczesnej-dyplomacji-instytucja-konsula-honorowego-teoria-i

 

2022


Konferencja naukowa pt. "Politologia w Polsce. Wyzwania i strategie rozwoju"

6-7.06.2022 r.  Wydział Nauk Społecznych UG

organizatorzy:

Zakład Systemów Politycznych Instytutu Politologii UG

Towarzystwo Azji i Pacyfiku

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 


2019


 

 konf.migracjemaj2019        Seminarium naukowe: Wyzwania dydaktyczne dla studiów europejskich.

          Migracje a ubóstwo energetyczne

16-17 maja 2019 r., Instytut Politologii

 

 

     

 

  banerkonfer.bezp.2019XV Międzynarodowa Konferencja Edukacja dla Bezpieczeństwa pod tytułem: Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego

 10-12 kwietnia 2019 r., Hotel Dom Marynarza w Gdyni

http://edb.wsb.net.pl/

 

 

 

 konf.Ustawa              Ogólnopolska konferencja naukowa:

              Nauka o polityce w procesie implementacji ustawy 2.0.

           27-28 czerwca 2019 r., Hotel Nadmorski w Gdyni

  Program konferencji

 

 

                                                                                                                                         

    Seminarium BN                        Seminarium w ramach projektu Projekt NUP 2X35 -

                                    Inauguracja cyklu seminariów w ramach programu GEOPOLITYKA

                              24 października 2019 r. Wydział Nauk Społecznych

 

 Więcej informacji

 Plan seminarium

 

https://gdansk.tvp.pl/45005025/strategia-bezpieczenstwa-polski

https://gdansk.tvp.pl/45001477/24102019

 

 


2018


baner

13 kwietnia 2018r. VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BAŁTYCKA  "EUROPA BAŁTYCKA W NOWYM ŚRODOWISKU POLITYCZNYM    EUROPY"

Więcej informacji

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

zdjęcieXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
pod tytułem: Edukacja dla bepieczeństwa kulturowego

Gdynia, 16 - 18 maja 2018r.

 

 

baner V Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska.
Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna

Konferencja odbędzie się w dniach 24 i 25 maja 2018 r.
w Poznaniu, w gmachu
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B
(Kompleks Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy

 

 

                                 

baner

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki Obywatelki dawniej i dziś"
organizowana przez Instytut Politologii
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

9 listopada 2018 r. godz. 9.00

Informacja o konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 


2017


baner

 Wykład cykliczny - raz w miesiącu:   Niekoniecznie polityczne spotkania dyplomatyczne.

 

logo o system. polit.  9-10 marca 2017 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa o Systemach Politycznych i Partyjnych.                         POLSKA, EUROPA,     ŚWIAT.

https://www.facebook.com/politologiawnsug/posts/618055978393123

 

logo eduk. dla bezp.29-31 marca 2017 - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.

https://www.wsb.net.pl/aktualnosci/xiii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-edukacja-dla-bezpieczenstwa
http://edb.wsb.net.pl/o-konferencji.html

 

 

logo polit. wobec wyzwań10-11 kwietnia 2017 - Konferencja Naukowa Ośrodków Politologicznych w Polsce. POLITOLOGIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.

 

banerV Ogólnopolska Konferencja Bałtycka: „Europa Bałtycka wobec czynników globalnej destabilizacji” organizowana przez Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Bałtycki, Gdańsk 4 kwietnia 2017 roku.

program konferencji
więcej informacji

 

banerZaproszenie i plan konferencji TALENT DLA WSPÓLNOTY

 

logo konf.VII Konferencja Naukowa  z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców. ŁAD ENERGETYCZNY - RZECZYWISTOŚĆ  I  IDEE
 W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017r.

Zaproszenie konferencyjne
Formularz zgłoszeniowy

 

 

                                                                


2016


22.02.2016-  Konferencja Międzynarodowa Science-Policy-Technology (Energies)- Projekt „Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych”

10-11.03.2016- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa :Wyzwania współczesnych systemów politycznych i partyjnych”

17.03.2016- I Międzynarodowa Konferencja „Etniczność i polityka”.

06-08.04.2015- Edukacja dla bezpieczeństwa „Paradygmaty kultury bezpieczeństwa” współorganizacja Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Instytut Politologii UG

26-27.04.2016- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Patologie Współczesnego Świata. Imigranci ofiary czy sprawcy patologicznych procesów społecznych”.

  14-15.04.2016- IV Gdańska Konferencja Bałtycka

06.05.2016- II Międzynarodowa Konferencja „Mit, rytuał i symbol w polityce”

16-17.05.2016- Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

20.10.2016- Konferencja Międzynarodowa “Contemporary Muslim World in the International Relations”


 2015


27.01.2015- Unios, Euros, Democratos – czyli interes narodowy a kooperacja w ramach Unii Europejskiej (konferencja studencka; III rok politologii)

27.01.2015 –Gościnność czy poddaństwo? Stosunek współczesnej Europy do imigrantów arabskich (warszaty, III rok politologii)

09.03. 2015 – Polityka, technologia, środowisko

13.03. 2015 – I Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat.

8-10.04.2015- Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

16.04.2015- III Konferencja Bałtycka, Europa Bałtycka między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki

21-22.04.2015 – IV Ogólnopolski Zjazd Pracowników Katedr i Zakładów Teorii Polityki – Teoria polityki wobec wyzwań współczesności

8.05.2015 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Mit, rytuał i symbol w polityce”

15.05.2015 – Międzynarodowa konferencja naukowa „Specyfika współczesnych konfliktów na świecie”

22.05.2015  Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju

27-28.05.2015  Patologie współczesnego świata, Przemoc

24.09.2015 Contemporary Arab World in the International Relations

15-16.10. 2015 II Międzynarodowa konferencja UG o bezpieczeństwie

12-13.11.2015 V Konwencja Ogólnopolska Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.


2014


1.  II Gdańska Konferencja Bałtycka „Europa Bałtycka w początkach XXI wieku”, Gdańsk, 10 kwietnia 2014 r. (wspólnie z Instytutem Bałtyckim)

2. Debata Gdańska „Demokracja partycypacyjna w Polsce”,  Gdańsk, 8 maja 2014 r., (wspólnie z Forum Dialogu Publicznego i Fundacją im. Róży Luksemburg)

3.  II Ogólnopolska Konferencja Polityki Społecznej „Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie”, Gdańsk, 19-20 maja 2014 r.

4.  I Międzynarodowa Konferencja Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpieczeństwie, Gdańsk, 16-17 października 2014 r.

5. II Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego „Kobiety w przestrzeni publicznej: aktywność polityczna kobiet, Gdańsk, 24 października 2014 r.

6. Prawa i ochrona uchodźców oraz imigrantów w Polsce i Unii Europejskiej na tle współczesnych procesów globalnych i europejskich, Gdańsk, 27 listopada 2014 r.

 

2013


1. Konferencja "Współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej" 9 kwiecień 2013

2. Ogólnopolska konferencja "Współpraca i rywalizacja w Europie Bałtyckiej", 11 kwiecień 2013

3. Ogólnopolska konferencja "Polska polityka społeczna z perspektywy globalizacji i europeizacji", 20-21 maj 2013

4. Sympozjum poświęcone dziejom stosunków polsko-niderlandzkich, 15 październik 2013

5. IV Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 24-25 październik 2013

6. PhD candidates' conference "Reassessing the Liberal Society - German-Polish Perspectives", 24-25 październik 2013

7. Sympozjum "Ochrona i wspieranie społeczności regionalnych w Europie i w Polsce - doświadczenia i perspektywy", 28 październik 2013

8. Konferencja "Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej", 21 listopad 2013

9. Ogólnopolska konferencja "Kobiety w przestrzeni publicznej", 22 listopad 2013

10. Konferencja "Arabski Impuls" - konferencja, wystawy, warsztaty, koncerty; 5-7 listopad 2013

 


2012


1. Konferencja naukowa "Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce na tle rozwiązań europejskich", 16.04.2012 r

2. Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. New Zealand and Europe: Borders, Nations, and Identities , Gdańsk, 6 - 8 lipca 2012.

3. Seminarium naukowe "Historia i współczesność stosunków polsko-irańskich", 6.12.2012 r.

 

2011


1. Konferencja naukowa nt. Organizacje pozarządowe szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej, Gdańsk, 6 kwietnia 2011.

 

2010


1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Politologia polska wobec wyzwań lokalnych i globalnych, Jurata 6-7 maj 2010.

2. Konferencja Naukowa nt. Represje władzy komunistycznej na Pomorzu po 1945 roku wobec środowisk uznanych za wrogie, Gdańsk 17.05.2010.

 


2009


1.Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Dylematy przywództwa politycznego we współczesnym świecie, Gdynia 12-13 listopada 2009.

 


2008


1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jednostka-społeczeństwo- państwo wobec megatrendów współczesnego świata, Jurata, 20-21.05.2008.

2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Centra i peryferia w globalnym i regionalnym systemie stosunków międzynarodowych na progu XXI wieku, Gdynia 12-13.11.2008.

 


2007


1. Konferencja Naukowa: Polska i Niemcy w strukturach euroatlantyckich, Gdańsk 9.03. 2007. Zorganizowana przez: Instytut Politologii UG i Konsulat Generalny RFN w Gdańsku.

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Migracje ludności w kontekście współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Sulęczyno 14-15.05.2007.

3. Konferencja naukowa pt. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Gdynia 11-12.10.2007 (organizatorzy: Instytut Politologii UG, Wydział Nauk Społecznych UG, Centrum Badań nad Terroryzmem i portal www.terroryzm.com)

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przemiany globalne i regionalne. Świat, Europa i Polska na progu XXI wieku, Gdynia 12-13.11.2007

5. Seminarium naukowe polsko tajwańskie Instytutu Politologii , Centrum Studiów Azji Wschodniej UG Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Wydziału Nauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu Chenga Kunga w Tajnanie (Tajwan), Gdańsk 14.12.2007

 


2006


1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polskie regiony po dwóch latach integracji z Unią Europejską, Gdańsk 5.06.2006

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kształtowanie się Nowego Ładu Międzynarodowego na początku XXI wieku, Gdańsk 23-24.11.2006

 


2005


1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, Gdańsk 19-20.05.2005.

2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Taiwan in the Age of globalizations, Gdynia 23.10.2005 - zorganizowana przez Instytut Politologii UG, Biuro Gospodarki i Kultury Taipei w Polsce

3. Konferencja naukowa pt. W 80 rocznicę Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk 29.11.2005 (współorganizatorzy: Instytut Politologii UG i Instytut Bałtycki )

 


2004


1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Główne problemy badawcze i metodologiczne współczesnej politologii, Władysławowo 8-10.11.2004

 


2003


1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy badawcze politologii w Polsce, Władysławowo 12-13.11.2003 (współorganizatorzy: Instytut Politologii UG, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych)

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Propaganda PRL-u. Media w PRL, PRL w mediach, Gdańsk 19-20.11.2003 (współorganizatorzy: Instytut Politologii UG, Instytut Pamięci Narodowej - Oddział Gdańsk)

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Wrzesień 2014 - 13:55; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 10:06; osoba wprowadzająca: Katarzyna Leokajtis-Glanc