Relacja z konferencji "Płaszczyzny Współczesnej Dyplomacji. Instytucja Konsula Honorowego. Teoria i praktyka"

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

PŁASZCZYZNY WSPÓŁCZESNEJ DYPLOMACJI

8 – go marca br. w gmachu Wydziału Nauk Społecznych UG, odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu Płaszczyzny Współczesnej Dyplomacji, której I edycja nosiła tytuł: Instytucja Konsula Honorowego. Teoria i praktyka. Ze względu na rangę wydarzenia, zostało ono objęte Patronatem Honorowym Pana Marszałka województwa pomorskiego - Mieczysława Struk, Pani Prezydent miasta Gdańsk - Aleksandry Dulkiewicz, J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - prof. Piotra Stepnowskiego a także patronatem medialnym trojmiast.pl.

Organizatorzy konferencji: Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce - Konsul honorowy Republiki Bułgarii Jan Strawiński i dr Margot Stańczyk-Minkiewicz z Instytutu Politologii, zgromadzili w Auli Wydziału Nauk Społecznych liczną reprezentację zarówno przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Gdańska, Personelu dyplomatycznego jak i naukowców zajmujących się poruszaną problematyką.

 Gośćmi wydarzenia byli min. Margarita Ganewa - Ambasador Bułgarii w Polsce, Cornelia Pieper - Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku, Oleksandr Płodystyi – Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, Bogumił Luft – Ambasador RP w Rumunii (1993-1997) i Mołdawii (2010-2012), Wojciech Lamentowicz – Ambasador RP w Grecji (1997-2001), Wojciech Kolańczyk - Ambasador Tytularny w Królestwie Norwegii i Republice Islandii (2007-2012), Konsulowie honorowi Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji,  Bułgarii, Ukrainy, Peru, Chile, Mołdawii, Seszeli, profesorowie Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, Tomasz Bojar - Fijałkowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i inni.  

Całe wydarzenie poprowadziła oraz wygłosiła wykład wprowadzający dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, natomiast uroczyście konferencję zainaugurowała Pani Prorektor – prof. Sylwia Mrozowska, Prodziekan dr Barbara Kijewska i Dyrektor Instytutu Politologii – prof. Arkadiusz Modrzejewski. 

Obrady odbywały się przy całkowicie wypełnionej auli i częstym aplauzie słuchaczy. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że już teraz organizatorzy złożyli obietnicę realizacji II edycji jesienią tego roku.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Marzec 2023 - 07:54; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Marzec 2023 - 08:18; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz