Erasmus+ (programy)

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG

Akcja KA 107 (edycja 2019)

 

 

(w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2019-1-PL01-KA107-064838)

1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Pedagogiki WNS UG.

2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY/ KAZAKHSTAN

3. Termin wyjazdu: październik 2021

4. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim, nauczyciel akademicki musi zrealizować co najmniej 8 godzin dydaktycznych.

5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

 

 

Terminy i zasady rekrutacji

 

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

- dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Dyrektor Instytutu Pedagogiki ; przewodnicząca

- mgr Magdalena Sawicz -koordynatorka Programu Erasmus +na WNS

2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem -od 8września do 15września 2021 r.

3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: WNS, pokój A 301, mgr MagdalenaSawicz.

4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 15 września 2021 r.

Lista obejmować będzie wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową.

 

 

 

 

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami i prowadzonymi badaniami w obszarze pedagogiki.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 4. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 5. Udokumentowane zaangażowanie w dotychczasową współpracę z partnerem i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Wrzesień 2021 - 10:34; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: środa, 15. Wrzesień 2021 - 14:06; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Erasmus+ dla UG

konkurs

W ostatnich dniach Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyjęła do realizacji złożony przez Uniwersytet Gdański wniosek o mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w konkursie roku 2017 (tzw. akcja KA107-2017) w ramach programu Erasmus+. UG otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie 98 565 EURna realizację 34 mobilności.

Do tzw. krajów partnerskich zalicza się ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwia zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i przeznaczając fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

W projekcie roku 2017 będą uczestniczyły zarówno jednostki doświadczone w realizacji współpracy z krajami partnerskimi (w projektach lat 2015 i 2016), jak i debiutujące w tej roli:

 • Instytut Pedagogiki będzie kontynuował owocną współpracę z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie (12 mobilności w roku akademickim 2016/17: studenci rosyjscy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni). Dołączy do niego Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydziału Filologicznego, który do tej pory współpracował z RUDN w ramach umów dwustronnych. Ponadto Instytut Pedagogiki podejmie bliższą współpracę z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Ramy Erasmusa nada swojej współpracy także Wydział Prawa i Administracji, rozwijający już wcześniej kontakty naukowe z Omskim Państwowym Uniwersytetem im. F. M. Dostojewskiego 
 • współpracę z Ekwadorem i Japonią podejmie Wydział Chemii. Uczelniami partnerskimi mają być: Escuela Politécnica Nacional (Quito) oraz Universidad de las Fuerzas Armadas (Sangolquí ), z którymi wcześniej podpisano porozumienia dwustronne. Współpracującą placówką japońską będzie Hokkaido University 
 • wspólne działania mobilnościowe z serbskim Uniwersytetem w Nowym Sadzie będzie kontynuowała Katedra Slawistyki (9 mobilności w latach akademickich 2016-17 oraz 2017-18 – studenci obu uczelni i pracownicy naukowo-dydaktyczni) 
 • Instytut Geografii kontynuuje kooperację z uczelniami ukraińskimi: w projekcie roku 2017 będzie to National University of Civil Protection of Ukraine z Charkowa.

Na stronie (Z)realizowane w UG projekty współpracy Erasmus+ z krajami partnerskimi można przeczytać o projektach współpracy z krajami partnerskimi, które już zostały zrealizowane w ramach dofinansowania uzyskanego przez UG w konkursie roku 2015 lub pozostają w fazie realizacji (konkurs roku 2016). 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Sierpień 2017 - 12:34; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Sierpień 2017 - 12:35; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG
Akcja KA 107 (edycja 2017)

1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Pedagogiki WNS UG
2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, w ramach umowy Erasmus+ oraz umowy dwustronnej
3. Termin wyjazdu: kwiecień 2019 r. (zakończenie najpóźniej do 30 kwietnia 2017)
4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 

Terminy i zasady rekrutacji

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
dr hab. Justyna Siemionow, Wicedyrektor IP ds. naukowych, przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
mgr Magdalena Sawicz, Koordynator Programu Erasmus w IP, Sekretarz
2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do RUDN: od 21 maja do 15 czerwca 2018 r.
3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 404, mgr Magdalena Sawicz
4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 20 czerwca 2018 r.
Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową
5. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku rosyjskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szeroko rozumianego dzieciństwa, edukacji szkolnej i przedszkolnej, systemów szkolnictwa oraz kształcenia nauczycieli, zwłaszcza wczesnej edukacji.
2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów RUDN (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
4. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z RUDN i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.
Załącznik Rozmiar
Plakat 1.75 MB
Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie 226.84 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Czerwiec 2016 - 14:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 30. Maj 2018 - 12:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wymiana zagraniczna (ERASMUS+)

Program ERASMUS+ to program mobilności studentów, doktorantów i pracowników naukowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku, kontynuując tradycje programu ERASMUS, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego celem jest rozwijanie umiejętności uczestników oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy, a także modernizacja systemów edukacji i wsparcia młodzieży.

W ramach programu studenci, doktoranci i pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki do instytucji, działających we wszystkich krajach uczestniczących w programie: 28 państw członkowskich, państw EFTA/EOG, oraz państw kandydujących do UE.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od stopnia, trybu i poziomu studiów.

 

Myślisz, że ERASMUS+ nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Moście?
To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się
na ERASMUS, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się
o miejsce z oferty MOST.

 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Wrzesień 2014 - 14:01; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 1. Październik 2014 - 12:31; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

INTERNATIONAL STUDENTS - incoming students

Załącznik Rozmiar
Erasmus courses 2018/2019 72.65 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 - 13:58; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 25. Kwiecień 2018 - 08:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

SM ERASMUS - wyjazdy studentów

Załącznik Rozmiar
Rekrutacja 2018/2019 192.92 KB
Formularz 75 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 - 13:57; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 13. luty 2018 - 12:56; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

TM ERASMUS - wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2016/2017

Zachęcamy do wyjazdów do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus Teachers’ Mobility.

Lista uczelni partnerskich Instytutu Pedagogiki znajduje się poniżej na stronie:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

1.    Do 3 listopada 2016 r. należy dostarczyć swoje zgłoszenie do koordynatora Programu Erasmus+:

Mgr Magdaleny Sawicz wnsms@ug.edu.pl

zawierające wybór uczelni, proponowany program zajęć dydaktycznych oraz dokumenty: „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” i „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.

2.    Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów na wyjazd będzie podjęta na poziomie Wydziału w pierwszej połowie listopada.

Zasady wymiany i rekrutacja

 • Za wytypowanie nauczycieli akademickich odpowiedzialna jest wydziałowa komisja rekrutacyjna Erasmusa. Koordynator wydziałowy merytorycznie nadzoruje wyjazd, podpisując przygotowany przez wyjeżdżającego wykładowcę„E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” oraz „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.
 • Wytypowani nauczyciele akademiccy postępują zgodnie z wytycznymi przekazanymi koordynatorom wydziałowym przez BWZS.

Decyzja o wyjeździe podejmowana jest według następujących kryteriów:

 1. stopień zaangażowania w realizację wyjazdu – należy złożyć podpisany „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” (skan)
 2. krótkie umotywowanie korzyści jakie z wyjazdu posiadać będzie Instytut/Wydział
 3. nowe doświadczenie naukowe – preferowane będą osoby, które najwyżej raz korzystały z TM Erasmus
 4. prowadzenie zajęć w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG)
 5. bezpośrednie zaangażowanie w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 - 13:55; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Październik 2016 - 14:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny