Współpraca z zagranicą

Współpraca Kibbutzim College of Education, Technology and the Art z Instytutem Pedagogiki: studenci na kursie online

Grupa studentów Wydziału Nauk Społecznych uczestniczy w kursie on-line organizowanym wspólnie przez Kibbutzim College of Education, Technology and the Art – Center for Innovation and Learning Design oraz Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki. Kurs zakończy się w maju 2022. Idea tego projektu to wzajemne wsparcie i budowanie dobrostanu psychicznego w multikulturowym środowisku po ponad dwóch latach globalnej pandemii Covid-19.

W pierwszej części projekt pozwoli każdemu uczestnikowi wyrazić swoje uczucia i myśli w kreatywny sposób (artystyczny i/lub tekstowy) pracując w  małych grupach. W drugiej części studenci wybiorą aktualne wyzwanie/problem i wspólnie znajdą jego rozwiązanie. Wszystkie działania będą wykonywane za pomocą dostępnych dla każdego środków cyfrowych.

Z ramienia UG projekt prowadzi dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG.

 

logo UG, logo Instytutu Polskiego w Tel-Awiwie i logo Kibbutzim College

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 14:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 14:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Współpraca z Uniwersytetem w Ostrawie

W dniach 6-10 czerwca 2022 r. gościliśmy w Instytucie Pedagogiki profesorki z Republiki Czeskiej, z Katedry Slawistyki Uniwersytetu w Ostrawie: prof. Irenę Bogoczową i prof. Janę Raclavską. Pobyt wiązał się z realizacją projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanym przez dr hab. Adelę Kożyczkowską, prof. UG. Jest to drugi pobyt naszych naukowych partnerek w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (pierwszy pobyt miał miejsce w 2019 r.). Prof. Adela Kożyczkowska w ramach projektu Erasmus+ gościła w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w 2019 r. (wspólnie z prof. Marią Szczepską-Pustkowską) i w 2022 r.

Program pobytu obejmował zajęcia prowadzone dla studentów i spotkania naukowo-dydaktyczne z pracownikami Zakładu Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UG, a także z dyrektorką Instytutu Pedagogiki UG prof. Justyną Siemionow. Głównym obszarem rozmów były wspólne badania naukowe, ich upowszechnienie w publikacjach, a także dalsze rozwijanie mobilności w ramach programu Erasmus+

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 14:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 14:20; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Nowy projekt w ramach programu Erasmus+

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki informuje, że projekt mobilności studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+, opracowany przez dr hab. Marię Groenwald prof. nadzw. oraz dr Wojciecha Siegienia z Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą przy współpracy z Instytutem Geografii, uzyskał w konkursie KA107 2018 bardzo wysoką punktację. Tym samym został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ (NA). Będzie to współpraca dydaktyczno-naukowa między Instytutem Pedagogiki a instytucjami naukowymi Ukrainy: Charkowskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. G. Skoworody oraz Wschodnioeuropejskim Instytutem Psychologicznym będzie realizowana w latach 2018-2020.  

Gratulujemy sukcesu !

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Październik 2018 - 09:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 5. Październik 2018 - 09:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Naukowcy z Ukrainy gościli w Instytucie Pedagogiki w ramach Programu Erasmus+

W dniach 12-18 marca 2018 r. w Instytucie Pedagogiki gościliśmy troje naukowców z Ukrainy z różnych ośrodków naukowych; byli to: prof. Irina Manokha - Dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii w Kijowie, prof. Zhanna Petrochko z Instytutu Badań Edukacyjnych Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych, oraz prof. Sergiej Ryk - Rektor ds. Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skovorody w Perejasław-Chmielnicki. Ich pobyt wiązał się z realizacją jednej z części projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanego przez dr hab. Marię Groenwald prof. ndzw. i dr. Wojciecha Siegienia; wcześniej, w ramach tego projektu w semestrze zimowym 2017/2018 r. w Instytucie Pedagogiki studiowała studentka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skovorody w Perejasław-Chmielnicki.

Na bogaty program pobytu naukowców w Instytucie złożyły się: prowadzone przez nich zajęcia ze studentami: wykłady oraz warsztaty; dyskusje tematyczne (okrągły stół) ze studentami studiów licencjackich i magisterskich. Odbyli też rozmowy ze studentami z Ukrainy studiującymi w IP. Równocześnie Goście odbyli szereg spotkań z kadrą naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych; uczestniczyli w nich: Dyrektor IP prof. dr hab. Romuald Grzybowski, Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Alicja Komorowska-Zielony i dr Paweł Śpica. Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska,  oraz – z tegoż Zakładu - dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw., dr Grażyna Szyling, dr Wojciech Siegień, jak również Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej dr Adam Jagiełło-Rusiłowski. Ponadto Goście spotkali się z profesorami Instytutów: Psychologii oraz Filozofii i Socjologii. Wiodącym tematem rozmów były kwestie dotyczące: wspólnych badań naukowych, upowszechniania ich w publikacjach, oraz rozwijania mobilności pracowników naukowych i studentów w ramach programu Erasmus+.

Interesującym elementem pobytu naukowców z Ukrainy był ich aktywny udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Uczyć się od …”. Warto też wspomnieć, że wielu wrażeń dostarczyła Gościom wycieczka po Gdańsku połączona ze zwiedzaniem muzeów i obiektów sakralnych.  

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Kwiecień 2018 - 07:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Kwiecień 2018 - 07:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Realizacja pierwszego etapu projektu polsko-portugalskiego „Oracy in the School Culture”

Rok 2017 jest pierwszym rokiem realizacji dwu-letniego projektu badawczego obejmującego wymianę naukowców polskich i portugalskich w ramach umowy międzyrządowej. W dniach 14-21 września miał miejsce pobyt badawczy na Instituto Politecnico de Lisboa koordynatora projektu ze strony polskiej w osobie dra Michała Daszkiewicza z Instytutu Pedagogiki oraz członkini zespołu badawczego dr Marty Łockiewicz z Instytutu Psychologii WNS UG. Ich badania – podobnie jak cały projekt – koncentrowały się na analizie wypowiedzi uczniów wczesnej edukacji w języku ojczystym i obcym, oraz obejmowały wizyty w szkołach lizbońskich (na zdjęciach: amerykańska międzynarodowa szkoła aktywnego uczenia się Escola Raiz oraz szkoła podstawowa Parkids). W trakcie wizyty dr M. Daszkiewicz i dr M. Łockiewicz odbyli również spotkania ze studentami uczelni portugalskiej, w ramach których zaprezentowali i przedyskutowali oni zakres swoich badań i zainteresowań naukowych.

Miesiąc później (w dniach 21-28 października) odbyła się w Instytucie Pedagogiki rewizyta zespołu portugalskiego reprezentowanego przez Profesor Otilię Sousa (koordynującej pracę strony lizbońskiej) oraz Profesor Dalilę Lino. W ramach badań prowadzonych tym razem w Polsce międzynarodowy zespół kontynuował analizy podjęte w Portugalii oraz badania prowadzone bezpośrednio w placówkach oświatowych (na zdjęciach: Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie, SP nr 79 w Gdańsku, Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku przy ul. Polanki). Badanie wspomogły również dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego UG, prof. Anna Wasilewska z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także lic. Martyna Piechowska, studiująca w Instytucie Pedagogiki WNS UG.

W 2017 roku badania prowadzone w ramach projektu poświęcone były zasadniczo dwóm z jego czterech komponentów, z których pozostałe dwa (skupione na obserwacji i walidacji programów, metod i narzędzi) będą przedmiotem analiz zaplanowanych do przeprowadzenia w 2018 roku (w powiązaniu z całokształtem działań realizowanych w ramach Educational Role of Language Network, zainicjowanego i koordynowanego przez dra M. Daszkiewicza). 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Listopad 2017 - 08:03; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2017 - 08:03; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Realizacja pierwszego etapu projektu polsko-portugalskiego „Oracy in the School Culture”

Rok 2017 jest pierwszym rokiem realizacji dwu-letniego projektu badawczego obejmującego wymianę naukowców polskich i portugalskich w ramach umowy międzyrządowej. W dniach 14-21 września miał miejsce pobyt badawczy na Instituto Politecnico de Lisboa koordynatora projektu ze strony polskiej w osobie dra Michała Daszkiewicza z Instytutu Pedagogiki oraz członkini zespołu badawczego dr Marty Łockiewicz z Instytutu Psychologii WNS UG. Ich badania – podobnie jak cały projekt – koncentrowały się na analizie wypowiedzi uczniów wczesnej edukacji w języku ojczystym i obcym, oraz obejmowały wizyty w szkołach lizbońskich (na zdjęciach: amerykańska międzynarodowa szkoła aktywnego uczenia się Escola Raiz oraz szkoła podstawowa Parkids). W trakcie wizyty dr M. Daszkiewicz i dr M. Łockiewicz odbyli również spotkania ze studentami uczelni portugalskiej, w ramach których zaprezentowali i przedyskutowali oni zakres swoich badań i zainteresowań naukowych.

Miesiąc później (w dniach 21-28 października) odbyła się w Instytucie Pedagogiki rewizyta zespołu portugalskiego reprezentowanego przez Profesor Otilię Sousa (koordynującej pracę strony lizbońskiej) oraz Profesor Dalilę Lino. W ramach badań prowadzonych tym razem w Polsce międzynarodowy zespół kontynuował analizy podjęte w Portugalii oraz badania prowadzone bezpośrednio w placówkach oświatowych (na zdjęciach: Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie, SP nr 79 w Gdańsku, Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku przy ul. Polanki). Badanie wspomogły również dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego UG, prof. Anna Wasilewska z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także lic. Martyna Piechowska, studiująca w Instytucie Pedagogiki WNS UG.

W 2017 roku badania prowadzone w ramach projektu poświęcone były zasadniczo dwóm z jego czterech komponentów, z których pozostałe dwa (skupione na obserwacji i walidacji programów, metod i narzędzi) będą przedmiotem analiz zaplanowanych do przeprowadzenia w 2018 roku (w powiązaniu z całokształtem działań realizowanych w ramach Educational Role of Language Network, zainicjowanego i koordynowanego przez dra M. Daszkiewicza).  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Listopad 2017 - 07:01; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Kwiecień 2021 - 11:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Realizacja umowy bilateralnej z People's Friendship University of Russia, Moscow (Rossijskij Universitet Družby Narodov)

W kwietniu 2017 r. nauczyciele akademiccy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Maria Groenwald, prof. nadzw.,  dr Wojciech Siegień oraz dr Grażyna Szyling byli gośćmi Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. W ramach mobilności akademickiej realizowali program dydaktyczny Erasmus+ z krajami partnerskimi, prowadząc zajęcia dla studentów, poznając specyfikę kształcenia w rosyjskiej uczelni oraz kulturę i historię Rosji utrwaloną w zabytkach Moskwy. Podjęli także następujące działania określone w umowie dwustronnej podpisanej przez UG i RUDN:

1.     Wzięli udział w obradach III Międzynarodowej Konferencji «Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире», której byli współorganizatorami jako reprezentanci UG.

2.     Przeprowadzili otwarte wykłady dla studentów i pracowników dwóch wydziałów RUDN, poświęcone etycznym aspektom podejmowania decyzji, znaczeniu informacji zwrotnej w procesie kształcenia oraz kwestii militaryzacji dzieciństwa.  

3.     Uczestniczyli w dwóch seminariach, typu „okrągły stół”, przeznaczonych dla pracowników naukowych Katedry Psychologii i Pedagogiki RUDN (temat: Perspektywy współpracy naukowo-pedagogicznej) oraz dla doktorantów tej katedry (temat: Strategie i metody współczesnych europejskich badań psychologicznych i pedagogicznych).

Wizyta ta była bardzo owocna i przyczyniła się do zacieśnienia współpracy naukowej między oboma uczelniami a także wzmocniła osobiste kontakty między nauczycielami akademickimi. Nasi partnerzy spopularyzowali ją na swojej stronie internetowej:

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=178&p=5620;

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=178&p=4489.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Sierpień 2017 - 11:35; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Sierpień 2017 - 11:36; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica

Studenci z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów o studiowaniu w Gdańsku w ramach Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi

 

W zimowym semestrze roku akademickiego 206/17 studiowało w Instytucie Pedagogiki WNS UG pięcioro studentów z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Umożliwiła im to realizacja jednej z części projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+ finansowanego przez Agencję Narodową Erasmusa (Akcja KA 107), który przygotowali i koordynowali dr Wojciech Siegień i dr Grażyna Szyling. W realizacji tego zadania ważną rolę odegrała także współpraca z Sekcją Wymiany Zagranicznej Studentów, reprezentowaną przez Barbarę Wawro, oraz Koordynatorem Erasmusa w Instytucie Pedagogiki, Magdaleną Sawicz.

Studenci rosyjscy, poproszeni o informację zwrotną na temat swojego pobytu w Uniwersytecie Gdańskim, podzieli się swoimi wrażeniami, których fragmenty zamieszczamy poniżej (z języka rosyjskiego tłumaczyła G. Szyling).

Aleksey Dazuk napisał w skierowanym do nas e-mailu:

„Po raz pierwszy o Erasmusie usłyszałem w 2015 roku w Hiszpanii, od moich polskich przyjaciół. Rozmawiali z zachwytem o niezwykłej międzynarodowej atmosferze i interesujących studiach. Wtedy też pomyślałem: Do diabła - byłoby wspaniale kiedyś dostać taką szansę - ale w Rosji bardzo niewielu ludzi słyszało o programie Erasmus, podczas gdy w Europie jest on powszechnie znany. Kiedy przyszło potwierdzenie, że otrzymałem grant w wysokości 2500 EUR na studiowanie w Polsce, byłem bardzo szczęśliwy, bo otrzymałem niepowtarzalną okazję, o której mógłbym wcześniej tylko pomarzyć!

Szczerze mówiąc, moje doświadczenia z Rosji sprawiły, że na początku myślałem poważnie o tym, by wynająć mieszkanie w Gdańsku. Jednak po przyjeździe na miejsce moja opinia zmieniła się radykalnie. W akademiku Uniwersytetu Gdańskiego były doskonałe warunki: czyste pokoje dwuosobowe, siłownia, dostęp do szybkiego Internetu, odpowiedni (w większości) sąsiedzi. W dniu, kiedy przyjechaliśmy, zostaliśmy powitani przez uniwersyteckiego opiekuna Programu Erasmus, Magdalenę Gałązkę. Pomogła nam zagospodarować się, pokazała najbliższe otoczenie i odpowiedziała na wszystkie nasze pytania.

Pamiętam bardzo dobrze pierwsze spotkanie studentów Erasmusa, po którym my wszyscy poszliśmy na imprezę organizowaną przez Uniwersytet specjalnie dla studentów zagranicznych. To było niezapomniane przeżycie – młodzi ludzie z całej Europy, otwarci na kontakty z innymi. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie międzykulturowe, najlepsze, jakie można tylko uzyskać! Mogę Was zapewnić, że Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, na którym studiuję, jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych na świecie, a panuje tam zupełnie inny klimat.

Kolejne moje zdziwienie wiązało się z szansą wprowadzenia już w Polsce zmian do wcześniej uzgodnionego „Learning Agreement” i możliwością wybrania godzin uczęszczania na zajęcia! W ten sposób udało mi się tak zbudować swój program, aby dopasować go do moich preferencji (lubię spać nieco dłużej) i zainteresowań. Z uczeniem się nie było żadnych problemów – polscy nauczyciele są otwarci na studentów i gotowi pomóc w rozwiązywaniu pojawiających się trudności. [...].

            Chciałbym również powiedzieć, że studiowanie w Polsce w ramach Erasmusa stworzyło mi możliwość podróżowania: byłem w Wiedniu, Amsterdamie, Paryżu, Warszawie, na Helu, a planuję jeszcze pojechać do Krakowa i Poznania.

Pewne trudności związane były z finansami. Przed podjęciem studiowania w Polsce przekazano nam 70% kwoty dofinansowania programu Erasmusa+, a ja – podobnie jak moje koleżanki z Rosji – sądziłem, że resztę otrzymam w grudniu, ale tak się nie stało (trzeba było uważnie przeczytać umowę). Pozostało nam więc przez miesiąc żyć za „ostatnie pieniądze”. Nie było to łatwe, ale też był to rodzaj doświadczenia: spróbuj żyć bez pieniędzy w obcym kraju! [...].

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że z radością wrócę do Polski po zakończeniu programu, bardzo chcę także kontynuować współpracę z programem Erasmus i pomóc studentom zagranicznym już tu, w Moskwie”.

 

O podobnych wrażeniach ze studiowania w UG pisała w e-mailu Sofia Shelestova:

„Nie potrafię znaleźć jednego minusa w tych 4 miesiącach mojego pobytu w Polsce. [...]. Kiedy jechałam do Polski, z trudem wyobrażałam sobie życie w akademiku i bardzo się bałam. Nie mogłam sobie wyobrazić, w jaki sposób mogę dzielić z kimś swoją własną przestrzeń, bo w Moskwie mieszkam sama. Obawiałam się jednak niepotrzebnie. Akademik jest bardzo przytulny. Przez cały czas pobytu w Gdańsku dzieliłam pokój z polską dziewczyną i to było bardzo dobre doświadczenie dla zagranicznego studenta.

Zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim przebiegały w swobodnej atmosferze. Mieliśmy możliwość wyboru przedmiotów i ta swoboda decydowania uczyła nas, aby być bardziej odpowiedzialnym i zrozumieć, że my sami odpowiadamy za swoje działania. [...] Chociaż miałam pewne problemy z mówieniem po angielsku, nigdy nie doświadczyłam z tego powodu jakiegoś dyskomfortu. Na zajęciach nie wyczuwa się presji ze strony nauczycieli, którzy są zawsze gotowi do pomocy i spotkania ze studentem. Jest to bardzo cenne dla uczącego się.

Jestem bardzo zadowolona, że stałam się częścią programu wymiany Erasmus+. Jest to nieocenione doświadczenie życia za granicą! Porównałam poziom kształcenia w Europie i Rosji, wewnętrznie poczułam polską kulturę i całym sercem zakochałam się w Gdańsku! To doświadczenie zmieniło moje podejście do bardzo wielu rzeczy. Wrócę do Moskwy naładowana energią i z wielkim pragnieniem, aby zmienić swoje życie na lepsze.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego przybyć tutaj. Dziękujemy za bezcenne doświadczenie!”

Z kolei Sabina Alieva i Anastasia Kuvaeva opisały swój pobyt w Polsce w wystąpieniu konferencyjnym zatytułowanym: Uniwersytet życia. Erasmus+ w Polsce (Doświadczenie uczenia się studentów wydziału filologicznego w Uniwersytecie Gdańskim).

Artykuł został opublikowany w zbiorze materiałów z międzyuczelnianej konferencji „Osobowość w naturze i społeczeństwie”, organizowanej przez Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, która odbyła się w Moskwie, w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Autorki napisały między innymi:

„Biuro Erasmusa w Uniwersytecie Gdańskim ma dobrze rozwiniętą strukturę, dzięki czemu efektywnie pomaga zagranicznym studentom zorientować się w funkcjonowaniu uczelni oraz zasadach realizowania przez nich programu mobilności, a także oferuje swoją pomoc we wszystkich pojawiających się kwestiach. W UG istnieje także studencka organizacja ESN (Erasmus Student Network).  Jej członkami są w większości studenci uczelni przyjmującej, którzy już mają za sobą doświadczenie programu wymiany studentów Erasmus+. Działalność ESN UG pomaga szybko i z maksymalnym możliwym komfortem dostosować się do nowych warunków życia i nauki, a także zacząć ćwiczyć język polski i przyzwyczajać się do stałego komunikowania się w języku angielskim. Każdemu studentowi przyjeżdżającemu do UG jest przydzielony jego „buddy” - mentor należący do ESN UG, którzy zaczyna komunikować się z nim na długo przed jego przybyciem do Polski. [...].

Razem z naszymi rosyjskimi kolegami z wymiany dostrzegliśmy trzy tendencje charakterystyczne dla kształcenia w UG:

1.       Uniwersytet dąży do ujmowania w swoich programach zagadnień, które są obecnie istotne naukowo i praktycznie [...].

2.       Podczas realizowania naszej mobilności realizowaliśmy przedmioty, których uczyliśmy się także w wymiarze praktycznym. Na przykład w ramach „Pedagogiki Marii Montessori” odwiedziliśmy placówkę pracującą zgodnie z założeniami tej pedagogiki, zagłębiając się w jej atmosferę.

3.       Program studiów realizowany jest w międzynarodowym środowisku, które umożliwia studentom wymianę doświadczeń kulturowych zdobytych w ich krajach oraz tworzy warunki sprzyjające nabywaniu umiejętności językowych i ich praktycznemu wykorzystywaniu, a także otwiera możliwości uczestniczenia w międzynarodowych projektach naukowych.

Program Erasmus + w Uniwersytecie Gdańskim (Polska) pozwala rosyjskiemu studentowi poznać europejski system kształcenia, w którym ważną rolę odgrywają umiejętności zorientowane na wykorzystanie w praktyce, a także wnosi innowacyjne rozwiązania do działań uczestników programu wymiany Erasmus +.”

(Алиева С.А.М., Куваева А.Д., Университет жизни. Erasmus + в Польше (Опыт обучения студентов филологического факультета в Гданьском Университете. В: Личность в природе и обществе. Научные труды молодых ученых Серия «Психология и педагогика», Выпуск 20. Издательство РУДН, Москва 2017, c. 42-43.)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Sierpień 2017 - 11:28; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Sierpień 2017 - 11:32; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica

Wymiana naukowców w ramach portugalsko-polskiego projektu badawczego ORACY IN THE SCHOOL CULTURE z udziałem naukowców UG, z inicjatywy pracowników Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą IP WNS

Celowość: Projekt ma na celu weryfikację różnic pomiędzy portugalskimi i polskimi założeniami, metodami i rozstrzygnięciami odnośnie wypowiadania się uczniów w języku ojczystym i obcym (języku angielskim). U jego podstaw leży intencja podniesienia edukacyjnej roli języka.

Skład osobowy: Zespół portugalski stanowią pracownicy Instituto Politecnico de Lisboa pod przewodnictwem prof. Otilii Sousy. Ich przyjazdu na Instytut Pedagogiki spodziewamy się w czerwcu 2017 roku. Stronę polską reprezentują: dr Michał Daszkiewicz (koordynator), dr hab. Anna Wasilewska prof. nadzwyczajny, lic. Martyna Piechowska – reprezentujący Instytut Pedagogiki UG, a także dr Marta Łockiewicz z Instytutu Psychologii UG oraz dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. Tym samym, projekt i zespół badawczy mają charakter interdyscyplinarny

Ramy czasowe:  Realizację pierwszego etapu przewidziano na lata 2017-2018.

Szerszy kontekst: Projekt został opracowany w rezultacie międzynarodowej współpracy realizowanej w ramach działań dotyczących EDUKACYJNEJ ROLI JĘZYKA. Informacje na temat tychże działań (cyklu konferencji, międzynarodowych partnerskich działań itd.) dostępne są na http://edukacyjnarolajezyka.ug.edu.pl/ oraz http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 - 18:54; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 - 18:54; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica

Międzynarodowa współpraca partnerska w ramach EDUCATIONAL ROLE OF LANGUAGE, tj. cyklu międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji oraz projektów i badań naukowych koordynowanych przez pracowników Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą IP WNS

Celowość: Działania podjęte w ramach ‘EDUKACYJNEJ ROLI JĘZYKA’ ukierunkowane są na współpracę akademików z wielu różnych krajów z pogranicza pedagogiczno-lingwistycznego. Kluczowym elementem tychże działań jest cykl konferencji ERL oraz wspólnie podejmowane projekty badawcze.

Skład osobowy: Naszymi partnerami w ramach tzw. ERL-Network są naukowcy z 20 krajów. Zamysł ich współpracy przedstawiony jest na http://edukacyjnarolajezyka.ug.edu.pl/erl-network, natomiast na http://edukacyjnarolajezyka.ug.edu.pl/erl-people odnaleźć można ich (stale aktualizowany) skład osobowy. Całością kieruje zespół z IP: dr Michał Daszkiewicz (koordynator), dr hab. Anna Wasilewska prof. nadzwyczajny, dr Anna Nitecka-Walerych.

Ramy czasowe: W 2016 roku odbyła się pierwsza konferencja cyklu ERL, zaś drugą edycję zaplanowano na 12-13 czerwca 2017r. Dodać należy, że ERL-Network działa na bieżąco, bez ograniczeń czasowych, zaś w roku akademickim 2016/2017 w jej ramach zainicjowane zostały projekty: Oracy in the School Culture (we współpracy z naukowcami z Portugalii) oraz Opportunities for Productive Language Development within the Classroom (we współpracy z naukowcami z Polski, Hiszpanii i Islandii, a następnie Grecji, Serbii i Szwecji).

Szerszy kontekst: ERL-Network powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników konferencji ERL I na stałą współpracę. Realizujemy ją starając się dotrzeć do specjalistów pogranicza lingwistyczno-pedagogicznego w Polsce, w Europie i na świecie (prowadząc również stronę w języku angielskim: http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/erl-network-0). ERL-Network obejmuje cztery obszary badawcze widoczne na banerze konferencyjnym i wyróżnione na stronie www:

                                        

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 - 18:53; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 - 18:53; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica

Wizyta ukraińskich naukowców w Instytucie Pedagogiki WNS UG

W dn. 7.12.2016 r. odbyło się spotkanie pracowników naukowych z Ukrainy z akademikami z Instytutu Pedagogiki WNS. Uczestniczyli w nim: prof. Irina Manokha - Dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii w Kijowie), prof. Ivan Bekh - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych, oraz - z tegoż Instytutu - prof. Zhanna Petrochko, prof. Sergiej Ryk - Rektor ds. Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skovorody w Perejasław-Chmielnicki, a także: Dziekan WNS dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. nadzw., Dyrektor IP prof. dr hab. Romuald Grzybowski,  Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Alicja Komorowska-Zielony, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska oraz z tegoż Zakładu: dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw., dr Grażyna Szyling, dr Wojciech Siegień, a także mgr Paulina Siegień (tłumaczka).

 W trakcie spotkania, m.in., rozmawiano o aktualnych problemach, z którymi szkolnictwo wyższe boryka się w związku z realizowanymi w obu krajach reformami, podzielono się doświadczeniami z działań podejmowanych na rzecz ich rozwiązywania. Ponadto przedstawiciele poszczególnych uczelni przekazali informacje o kierunkach poszukiwań naukowo-badawczych prowadzonych w ich placówkach, oraz o dorobku badawczym i dydaktycznym. Szczególną uwagę podczas tego spotkania zwrócono na wyznaczenie kierunków dalszej współpracy, w tym m.in. rozwijanie mobilności pracowników naukowych i studentów w ramach programu Erasmus +.   

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Marzec 2017 - 10:01; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: piątek, 17. Marzec 2017 - 10:08; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica

Naukowcy z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie gościli w Instytucie Pedagogiki w ramach Programu Erasmus+

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. gościliśmy w Instytucie Pedagogiki czworo naukowców z Rosyjskiego Uniwersytetu
Przyjaźni Narodów w Moskwie. Ich wizyta związana była z realizacją jednej z części projektu mobilności
z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanego przez dr. Wojciecha Siegienia i dr Grażynę Szyling,
na który Agencja Narodowa Erasmusa przyznała w wyniku konkursu dofinansowanie przekraczające 30 tys. EU.

Naszymi gośćmi byli: prof. Natalia Karabuszczenko, doc. Nina Sungurowa, dr Olga Logvinowa i dr Zlata Boyko.
Poza przeprowadzeniem obowiązkowych zajęć ze studentami wzięły one także udział w obradach Międzynarodowej
Konferencji z cyklu "W świetle i cieniu idei pedagogicznych", poświęconej tym razem Antonowi Makarence.
Spotkały się również ze swoimi studentami, którzy w semestrze zimowym studiują na Wydziale Nauk Społecznych
dzięki projektowi mobilności Erasmus+. 
Znalazły czas na bliższe poznanie UG i wymianę poglądów z pracownikami naukowymi Polski, Ukrainy i Białorusi.
Jeden z dni poświęciły na zwiedzanie Gdańska i zgłębianie jego dalszej i bliższej przeszłości.

O ich wrażeniach z pobytu w Polsce będziemy mogli się dowiedzieć więcej z wywiadu,
który ukaże się w najbliższym numerze Gazety Uniwersyteckiej, w lutym 2016 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Styczeń 2017 - 14:40; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica Ostatnia zmiana: środa, 11. Styczeń 2017 - 14:51; osoba wprowadzająca: Paweł Śpica