Studenckie koła naukowe

Studenci kierunków Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS oraz Gospodarka przestrzenna mają możliwość uczestniczenia w ruchu kół studenckich.

 

logo SKNGP

W strukturze Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Opiekunem koła ze strony pracowników jest Pan dr Krzysztof Kopeć z Zakładu Rozwoju Regionalnego (e-mail: krzysztof.kopec@ug.edu.pl, gabinet B419). 

Strona internetowa Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Prezesem SKNGP jest Patryk Mrozek - student III roku licencjatu GP, a także II roku licencjatu Geografia.

Mail Koła: skngp.ug@gmail.com
Mail do p. Patryka Mrozka: p.mrozek.302@studms.ug.edu.pl


Logo SKNzUW strukturze Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe zainteresowania Ukrainą. Opiekunem koła ze strony pracowników jest Pan dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG z Zakładu Rozwoju Regionalnego (e-mail: aleksander.kuczabski@ug.edu.pl, gabinet B405). 

Strona internetowa Studenckiego Koła Naukowego zainteresowania Ukrainą.

Prezesem SKNzU jest Dominik Igelski - student I roku studiów magisterskich Gospodarka przestrzenna.

Mail Koła: skn.zu.ug@wp.pl
Mail do p. Dominika Igelskiego: domigel@wp.pl


logo SKNG

Ponadto studenci naszego Instytutu mogą zostać członkami Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Opiekunami koła są Pan dr Maciej Tarkowski z naszego Instytutu (Zakład Rozwoju Regionalnego, e-mail: maciej.tarkowski@ug.edu.pl, gabinet B405) oraz Pan dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii (Zakład Hydrologii, e-mail: lukasz.pietruszynski@ug.edu.pl, gabinet B328). 

Strona internetowa Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

Przewdoniczącym SKNG jest Jacek Polidkowski - student II roku licencjatu Geografia.

Mail Koła: skngug@gmail.com

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Listopad 2021 - 14:33; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: środa, 23. Marzec 2022 - 09:03; osoba wprowadzająca: Marcin Połom