Dziekanat

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych mieści się na poziomie 400 w centralnej części budynku.

Obsługą studentów kierunków:

  • Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS (II stopień, studia stacjonarne)
  • Gospodarka przestrzenna (I stopień, studia stacjonarne)
  • Gospodarka przestrzenna (II stopień, studia stacjonarne)
  • Gospodarka przestrzenna inż. (I stopień, studia stacjonarne)

zajmuje się Pani mgr Alina Błaszczyk: alina.blaszczyk@ug.edu.pl, gabinet S404, tel. (58) 523-44-25.

Godziny i dni obsługi studentów w dziekanacie: wtorek, środa, piątek 10:00-14:00.