Rekrutacja na staże ProUG

Studenci trzeciego roku Gospodarki przestrzennej!

 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Trwa rekrutacja na płatne staże w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”.

Pierwszy nabór kandydatów na Stażystów prowadzony będzie w okresie 20 maja do 3 czerwca 2022r.

WARUNKI REKRUTACJI:

1) zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna;

2) zakwalifikowanie do programu stażowego ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta,

3) za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż,

4) proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z „Regulaminem rekrutacji na realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach projektu nr POWR.03.05.00–00–Z308/17 pt. ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.”

Dokumenty będą przyjmowane za pośrednictwem formularza MS Forms:

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ

w terminie: od 20.05.2022 r. do 03.06.2022 r.

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej  przeprowadzania oraz do list rankingowych.

Rekrutacja (jeżeli po pierwszym naborze nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca stażowe) będzie odbywać się w sposób ciągły począwszy od dnia 06.06.2022 r.

 

WARUNKI ODBYWANIA STAŻY opisane są w Regulaminie programu stażowego dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii realizowanego w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Link do ANKIETY KOMPETENCJI znajduje się TUTAJ

 

Załączniki:

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO dla studentów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizowanego w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN REKRUTACJI na realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach projektu nr POWR.03.05.00–00–Z308/17 pt. ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE STAŻU

 

Dokumenty niezbędne do realizacji staży: