Rekrutacja na staże ProUG

Studenci trzeciego roku I stopnia oraz Studenci II stopnia (pierwszy i drugi rok) Gospodarki Przestrzennej!

 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Trwa rekrutacja na płatne staże w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”.

Pierwszy nabór kandydatów na Stażystów prowadzony będzie w okresie 11 do 31 maja 2023r.

 

WARUNKI REKRUTACJI:

1) zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna oraz studenci II stopnia (pierwszy i drugi rok) kierunku Gospodarka przestrzenna;

2) zakwalifikowanie do programu stażowego ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta,

3) za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż,

4) proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z „Regulaminem rekrutacji na realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach projektu nr POWR.03.05.00–00–Z308/17 pt. ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.”

Dokumenty będą przyjmowane za pośrednictwem formularza MS Forms:

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ

w terminie: od 11.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej  przeprowadzania oraz do list rankingowych.

Rekrutacja (jeżeli po pierwszym naborze nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca stażowe) będzie odbywać się w sposób ciągły począwszy od dnia 01.06.2023 r.

 

WARUNKI ODBYWANIA STAŻY opisane są w Regulaminie programu stażowego realizowanego w ramach projektu „ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”.

Link do formularza zgłoszeniowego na staż

Link do ANKIETY KOMPETENCJI znajduje się TUTAJ

Dokumenty niezbędne do realizacji staży:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Maj 2022 - 08:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 12. Maj 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Katarzyna Marosz